KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2012    „Některé metody posuzování spolehlivosti konstrukcí dosud setrvávají na dávno překonaných postupech,“

„Některé metody posuzování spolehlivosti konstrukcí dosud setrvávají na dávno překonaných postupech,“

Publikováno: 15.11.2012
Rubrika: 2012

tvrdí Ing. Jana Fischerová, CSc.

Letošní 13. ročník odborné konference SBRA, který pořádala Západočeská univerzita v Plzni na začátku května letošního roku v prostorách pražské ČVUT, přinesl kromě zajímavých témat i celou řadu významných hostů. Jedním z nich byla rovněž členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Jana Fischerová, CSc. Málokdo ví, že právě tato dáma má kromě svých politických aktivit a bohatých zkušeností s cestovním ruchem více než blízký vztah ke stavebním konstrukcím.

Jaká je tedy spojitost mezi poslankyní českého Parlamentu a stavebními konstrukcemi?
Snad bych mohla říci, že se již jedná o rodinnou tradici, neboť můj tatínek a bratr byli stavaři, měla jsem určitý vzor už doma. Po absolvování ČVUT, Fakulty stavební Praha jsem se věnovala doktorandské práci na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí. Účastnila jsem se odborných konferencí v Československu, ale i v zahraničí, stále jsem sledovala vývoj stavebnictví, podílela se i na výzkumu, zejména v oblasti dřevěných konstrukcí. Určitou dobu jsem projektovala, vyučovala na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě, ale nakonec mě vítr zavál na post starostky pětadvacetitisícového města a odtud do Poslanecké sněmovny PČR.

Máte při svém pracovním vytížení možnost sledovat novinky v oblasti projektování stavebních konstrukcí? Co Vás vlastně přivedlo na konference SBRA?
S potěšením (pokud čas dovolí) sleduji alespoň podstatu novinek zaměřených na aplikace nových netradičních způsobů pravděpodobnostního posuzování spolehlivosti konstrukcí z různých materiálů při využívání rychle rostoucího potenciálu výpočetní techniky. Konference SBRA mi zároveň umožňuje nahlédnout do nově otvíraných kapitol a souborů výsledků výzkumu a novátorských prací v oblasti, která mně imponovala po celou dobu studia a účasti ve výzkumu spolehlivosti konstrukcí na zdejší Stavební fakultě ČVUT. Od výzkumné a pedagogické práce mě osud zavedl k jiným úkolům, při jejichž řešení mi nezřídka pomáhají dříve získané a aplikované poznatky a metody.

Jaký je tedy Váš názor na aplikaci metody SBRA v projektování stavebních konstrukcí?
Se zájmem sleduji vývoj metod posuzování spolehlivosti konstrukcí aplikovaných v normách. Některé vykazují kvalitativní pokrok, některé však dosud setrvávají na dávno překonaných postupech, např. na metodách založených na dvou součinitelích, což vyvolalo např. v jednom z inženýrských časopisů následující reakci odborníka – „České statiky obchází strašidlo Eurocodů“. Podobně „Normové podklady EC pro navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukcí jsou vyjádřeny dokumenty o celkovém počtu 4 535 stran“ (což neladí se skutečností, že žijeme v éře počítačů…). Občas si s úsměvem můžeme připomenout oblíbené přirovnání používané jedním z autorů metody SBRA: „Kdysi hlavním dopravním prostředkem byl vůz tažený koňmi – dnes si nedovedeme představit běžnou dopravu bez moderních aut.“ Z hlediska norem lze obdobně konstatovat, že podobně v době vzniku norem byl „výpočet“ bezpečnosti či spolehlivosti založen na aplikaci metod využívající logaritmické pravítko, které ještě i já z dob svého studia pamatuji. Zarážející při tom je zejména to, že současné normy se dosud mnohdy opírají o překonané metody odpovídající éře logaritmického pravítka, (viz například metoda „dovolených namáhání“ dosud aplikovanou v některých zahraničních normách).

Zcela jistě Vám tedy neunikla ani aktivní spolupráce českých odborníků se zahraničními kolegy na rozvoji metody SBRA?
Se zájmem vnímám alespoň informativně mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje a uplatňování nových netradičních metod rozvíjených a připravovaných k aplikaci při posuzování posudků spolehlivosti konstrukcí zejména ve spolupráci s kolegy ze Slovenska. Dále s kolegy z USA, což lze ukázat na stovkách příkladů z posledních dvou až tří desetiletí (viz seznam publikací www.sbra-anthill.com) a na přípravě spolupráce s profesorem Johnem Borlanderem z USA, který se zúčastnil letošní konference a vysvětlil svou představu o plodné spolupráci. Sdílím radost výzkumníků i projektantů, kteří o rozšiřování původních metod doma i v zahraničí usilují a vykazují nezanedbatelné výsledky, což dokazuje stále se šířící rozsah mezinárodní spolupráce domácích výzkumníků s experty z USA a z dalších zemí, což dokazuje, že ač jsme malý stát, máme co nabídnout. Spolu s týmem tvůrců SBRA metody věřím, že se tato metoda bude stále rychleji uplatňovat nejen ve školách a ve zvláštních případech, ale i v mezinárodních normách a v běžné projekční praxi. Věřím také nadále ve finanční podporu vědy a výzkumu, podobně jako na tuto práci poskytlo finance MŠMT.

Co je podle Vás hlavní příčinou velmi „pozvolného“ pronikání metody SBRA do běžné projekční praxe?
Uplatnění radikální změny pojetí a zavádění metody SBRA (odpovídající éře počítačů) do projekční praxe vyžaduje především začlenění výkladu metody do výuky na vysokých školách, vypisování kurzů pro projektanty a vysvětlování zásad i předností metody na konferencích a seminářích. To vše si vyžádá čas, pochopení řídících složek EUROCODů atd. včetně vypracování a vydání odpovídajících norem. Problematika je už v současnosti začleněna do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti na některých univerzitách. Už dnes se množí dotazy „Proč navrhujeme a posuzujeme spolehlivost konstrukcí překonanými metodami, když jsou k dispozici výkonné počítače a SBRA metoda?“. Lze připomenout, že první publikace o metodě SBRA vyšly už před více než dvaceti lety v USA, kde byla též v roce 1995 vydána nakladatelstvím CRC autorským ČS + US týmem první ze série knih o metodě SBRA.

Máte již plány, čemu se budete věnovat po skončení Vaší poslanecké mise v Parlamentu? Je šance, že Vás budeme potkávat na půdě vaší AlmaMater nebo mezi monitory v projekční kanceláři, anebo zůstanou dřevěné konstrukce pouze koníčkem?
Ve svých dřívějších profesích jsem se ještě nezmínila, že mým velkým koníčkem kromě jiného jsou také cizí jazyky, překladatelská činnost, cestování a poznávání kultur různých národů. Z tohoto důvodu jsem se věnovala podnikání v oblasti cestovnímu ruchu, založila cestovní kancelář, kterou nyní svědomitě vedou jiní lidé. Dodám jen, že vše, co jsem kdy dělala, jsem dělala ráda a nemám obavu, že bych se někdy neměla kam vrátit a co dělat. Vývoj stavebnictví jde přece jen rychle kupředu a myslím si, že zejména dřevěné konstrukce budu stále obdivovat.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Zleva: prof. J. Borlander z Kalifornie, Ing. J. Fischerová, prof. Ing. P. Marek, DrSc., F. ASCE, Ing. V. Myšička

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (38x)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum V České republice otevřeli moderní vývojové a konstrukční centrum (23x)
Pro 200 techniků je připraveno místo v novém vývojovém a konstrukčním centru, které otevřeli ve společnosti Huisman Kons...
Požární odolnost přípojů při zkouškách ve Veselí nad Lužnicí (21x)
Čtvrtý článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v září roku 2011 popisuje rozvoj tepl...

NEJlépe hodnocené související články

AČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociaceAČSZ – Ústav strojírenské technologie na Fakultě strojní ČVUT v Praze se stal novým přidruženým členem asociace (5 b.)
Udržitelný rozvoj strojírenských technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze....
VIDEO: Pasivní dům lze postavit už za čtyři dny, ukázal stavební veletrh (5 b.)
Zhruba šedesát tisíc návštěvníků zavítalo na konci dubna do Brna na tradiční stavební veletrhy. Kromě nových stavebních ...
AZ Tower – Brněnská dominanta zdárně rosteAZ Tower – Brněnská dominanta zdárně roste (5 b.)
Území kolem ulic Heršpická a Pražákova, jižně od brněnského historického centra, zatím stále dominuje prosklená budova M...

NEJdiskutovanější související články

Výrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnajVýrobce modulových staveb Touax uspořádal svůj první golfový turnaj (1x)
Výrobce modulových staveb Touax uspořádal v úterý 22. května první golfový turnaj pro své obchodní partnery. Na hřišti G...
LOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální sítiLOPin.cz – nová příležitost pro prezentaci firem na oborové sociální síti (1x)
Portál LOPin.cz je určen především stavebním a dodavatelským firmám, jako jsou sklenáři, fasádníci, výrobci profilů a rá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice