KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nejen jednoduchá ale i velmi sofistikovaná řešení

Nejen jednoduchá ale i velmi sofistikovaná řešení

Publikováno: 17.3.2010
Rubrika: Zajímavosti

Základním prvkem každé modulové stavby je modul. Odborná veřejnost jej nazývá kontejnerem, laická zase „buňkou“, což v ní vzbuzuje historicky negativní asociaci s produktem nízké úrovně a kvality a určitého jednostranného použití či primitivního účelu. Moderní moduly jsou ale naopak velmi kvalitní a široce variabilní, což dokazují i realizace společnosti TOUAX s. r. o. Její unikátní systém výměnných, demontovatelných a navzájem zaměnitelných stěnových panelů umožňuje stavět nejen jednoduchá ale i velmi sofistikovaná řešení. A dokonce následně rychle a jednoduše upravit dispoziční řešení stavby (zvětšit/zmenšit kapacitu, orientaci a velikost místností, umístění oken a dveří atd.) podle nových potřeb investora, či dokonce změnit funkci a účel užití budovy.

Největšími přednostmi modulových staveb ve srovnání s tradiční výstavbou jsou rychlost realizace a úspora nákladů. A v neposlední řadě vysoká variabilita, a to jak dispoziční a funkční, tak investiční. Realizace (výroba modulů a jejich montáž na místě určení) trvá 3–6 týdnů v závislosti na obtížnosti zvoleného řešení. Úspora nákladů oproti klasické výstavbě se v průměru pohybuje mezi 20–35 %.

Modularita obecně a panelový systém umožňují pružně reagovat na v čase se neustále měnící potřeby investora a rychle a s minimálními náklady ve srovnání s běžnou výstavbou upravit konfiguraci zvoleného modulového řešení. Této výhody hojně využívají zákazníci, kteří vstupují do nových regionů, kde budují svá zázemí (kanceláře, výrobny, prodejny apod.), jejichž konečnou velikost následně optimalizují dle dosažených obchodních výsledků. Modulové stavby nabízejí i zajímavou investiční variabilitu, neboť budovy lze pořídit nákupem nebo formou operativního leasingu. Pronájem představuje vhodné řešení zejména pro dočasné stavby nebo vyřešení okamžitého problému s nedostatečnou kapacitou. Běžně ho pro budovy občanské vybavenosti využívá veřejná správa a samospráva v Německu a Francii, zejména pro mateřské školky, základní a střední školy. Bez velkých investic tak elegantně řeší dle demografi ckých křivek kolísající poptávku po kapacitě v těchto školských zařízeních.

S modulovým systémem se lze setkat nejen v té nejjednodušší a nejznámější formě v podobě zázemí stavenišť v sektoru stavebnictví, ale i v podobě složitějších a sofistikovanějších řešení. Kanceláře, vrátnice, výrobny, laboratoře, prodejny a obchody, pokladny, bytové domy s nájemními byty, ubytovny, krizová centra a dětské koutky, restaurace a rychlá občerstvení, mateřské školky a školy, šatny, kabiny a kompletní zázemí sportovišť, veřejné toalety představují jedny z mnoha možných realizací. Technologické moduly – speciálně zákazníkovi na míru upravené moduly, do nichž si následně zákazník instaluje potřebné technologie – se využívají jako základní stavební jednotky modulového řešení technologických staveb. Nejčastěji jsou využívány jako kotelny, různé velíny, zázemí dieselagregátových nebo elektrorozvodných stanic solárních elektráren a základnových stanic mobilních telekomunikačních operátorů.

Konečný vzhled každé modulové stavby se vždy řídí individuálním přáním a potřebou zákazníka. Někteří preferují jednoduché řešení v podobě „přiznané“ modulové stavby s viditelným rastrem, jiní zase reprezentativní vzhled s využitím zavěšené fasády, různých obkladových materiálů (dřevo, kámen, různé typy plechů), celoprosklených stěn nebo fasádní grafiky. V takovém případě není vůbec rozpoznatelné, že jde o modulové řešení. Podobně lze samozřejmě přistoupit i k řešení interiéru.

Zcela samozřejmá je dnes i spolupráce s architekty, a to zejména na projektech mateřských školek, škol a bytových domů se sociálními nebo startovacími byty, sportovních zázemí a kanceláří. Je důležité, aby budovy nejen optimálně plnily svou funkci a poskytovaly svým uživatelům maximální užitek, ale i respektovaly platné urbanistické plány a zásady a svým architektonickým a estetickým pojetím vhodně zapadly do okolní zástavby.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍCH (STANDARDNÍCH) MODULŮ TOUAX
Základní moduly TOUAX jsou určeny k sólo použití nebo do sestav, a to jednopodlažním nebo vícepodlažním. Moduly jsou nejčastěji vyráběny ve dvou půdorysných variantách s vnějšími rozměry cca 6 × 2,5 m a 6 × 3 m a výškou 2,8 nebo 3 m. Konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám, stěny se 14 navzájem zaměnitelnými panely (o skladbě pozinkovaný plech, izolace, parozábrana a dřevotřísková laminovaná deska), podlaha (o skladbě PVC, Cetris nebo DTD, parozábrana, izolace, pozinkovaný plech), a střecha (pozinkovaný plech, izolace, parozábrana a laminovaná DTD). Modul splňuje platné stavební, technické, hygienické, bezpečnostní a požární normy. Požární odolnost obvodových stěn je 60 minut, střechy a podlahy 45 minut.

Konstrukce modulu je navržena pro zatížení sněhem 1,0 kN m–2, větrem 0,55 kN m–2 a užitným rovnoměrným zatížením podlahy 2,5 kN m–2. Celková hmotnost modulu závisí na jeho provedení a pohybuje se od 2.300 do 3.000 kg.

ZÁKLADY
Modulové stavby jsou nenáročné na přípravu místa realizace. Moduly se doporučují uložit na základové pasy nebo patky. Je nutno zabezpečit podepření modulů v přízemí v rozích a v polovině každé podélné stěny, tzn. v šesti bodech.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVA A VYBAVENÍ MODULŮ
Výše uvedené konstrukční řešení popisuje standardní modul, tedy základní stavební jednotku, jejíž parametry (rozměry, panely, izolace, řešení vnitřních stěn, fasádní řešení, vybavení atd.) jsou následně upravovány do realizačního standardu vždy dle individuálních preferencí zákazníka. Vznikají tak rozmanité modulové stavby – od jednoduchých (zázemí stavenišť) po složité (vícepatrové kancelářské komplexy, patrové nájemní bytové domy, mateřské školky apod.). Výsledná stavba, její architektonické pojetí a estetický vzhled jsou vždy úměrné přáním zákazníka v oblastech: reprezentativnost, finanční náročnost investice, funkčnost objektu a budoucí modularita zvoleného řešení.

PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH REALIZACÍ
Tiskové centrum Roland Garros 2009, Francie
Kanceláře EON, Hemmingen, Německo

Kanceláře Touax, Supíkovice, ČR

  • architektonické řešení: dvoupodlažní kancelářský objekt, přiznaná modulová stavba
  • speciální požadavek zákazníka: atika, vnější barevné provedení dle firemních barev Touax, nadstandardní řešení vnitřních stěn a výbava – sádrokartonové desky s bílou tapetou, plovoucí podlaha, klimatizace, dlažba a obklady v kuchyňkách a toaletách

Kancelářský komplex EnBW, Německo

  • architektonické řešení: tři čtyřpodlažní budovy, nepřiznaná modulová stavba, plechové opláštění Kanceláře A1 Transport a

Logistics, Rudná

  • obytná plocha: 96 m2
  • architektonické řešení: jednopodlažní kancelářský objekt – zázemí logistické fi rmy (podatelna, kancelář, serverovna, jídelna, toalety, sprcha, sklad), přiznaná modulová stavba
  • speciální požadavek zákazníka: atika, vnější barevné provedení podle firemních barev, klimatizace

Multifunkční objekt Žluté lázně, Praha

  • obytná plocha: 256 m2
  • architektonické řešení: dvoupodlažní objekt, původně jako obytný objekt pro účastníky reality show Bar, nyní kanceláře, nepřiznaná modulová stavba
  • speciální požadavek zákazníka: dřevěné obložení fasády, prosklené panely, terasa, nadstandardní řešení vnitřních stěn a výbava – sádrokartonové desky, plovoucí podlaha, klimatizace, dlažba a obklady v kuchyňkách a toaletách

Not only simple but also very sophisticated solutions
The basis of each building is a module. Expert public calls it a container; general public calls it a “cell”, which causes a historically negative association with a product of low level and poor quality product quality and certain single-sided use or primitive purpose. On the other hand, modern modules are of very high quality and widely variable, which can be proved by realizations of company TOUAX Ltd. Thanks to the panel system of wall, it is possible to construct not only simple, but also very sophisticated solutions. And even change the configuration of buildings – increase, change layout, windows, doors and the like.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tiskové centrum Roland Garros 2009, Francie. (foto: dodal autor článku)Tiskové centrum Roland Garros 2009, Francie. (foto: dodal autor článku)Tiskové centrum Roland Garros 2009, Francie. (foto: dodal autor článku)Kancelářský komplex EnBW v Karlsruhe (Německo). (foto: dodal autor článku)Interiér E.ON – jídelna. (foto: dodal autor článku) Kanceláře firmy E.ON. (foto: dodal autor článku) Kanceláře A1 Transport a Logistics. (foto: dodal autor článku) Interiér kanceláří A1 Transport a Logistics. (foto: dodal autor článku)Multifunkční objekt Žluté lázně, Praha. (foto: dodal autor článku)Sportovní zázemí – VIP prostor Hamburg Blue Devils. (foto: dodal autor článku)Interiér VIP prostorů Hamburg Blue Devils. (foto: dodal autor článku)Multifunkční objekt Žluté lázně, Praha. (foto: dodal autor článku)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (237x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (63x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (57x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice