KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nejdůležitějším kritériem při výběru dodavatele stavebních materiálů je nabízená kvalita

Nejdůležitějším kritériem při výběru dodavatele stavebních materiálů je nabízená kvalita

Publikováno: 13.12.2016
Rubrika: Zajímavosti

Při výběru dodavatele stavebních materiálů je pro stavební firmy nejvýznamnějším faktorem nabízená kvalita produktů. Velkou váhu přikládají také ceně a termínu dodání. Nejméně se naopak při výběru řídí referencemi jiných zákazníků. O nákupu stavebních materiálů rozhoduje ve více než polovině stavebních firem její ředitel či jednatel. Nejběžněji používaná forma nákupu stavebních materiálů je celoroční smlouva následovaná co do četnosti jednorázovými nákupy.

O nákupu stavebních materiálů rozhoduje ve více než polovině (55 procent) stavebních společností jednatel či ředitel dané firmy. S poměrně výrazným odstupem pak následují stavbyvedoucí a specializovaní pracovníci, kteří nákup materiálů obstarávají shodně v jedné desetině stavebních společností (12, respektive 11 procent). Centrální nákup je v průměru využíván jen velmi zřídka (4 procenta). Velmi odlišná je však situace u společností zabývajících se dopravními stavbami, kde je nákup ve čtvrtině (24 procent) případů svěřen specializovaným pracovníkům a v pětině případů (19 procent) je shodně zajišťován centrálním nákupem a jednatelem, případně ředitelem. Centrální nákup je také častěji (17 procent) využíván ve společnostech zabývajících se průmyslovou výstavbou. „Předkládaná analýza svědčí o pozitivním trendu, a to je posun od kvantity za co nejnižší cenu ke kvalitě, byť za vyšší cenu. Výsledkem stavební činnosti jsou díla, která mají dlouhodobou životnost, a jakákoliv nekvalita má dopady na celé dílo. Jsem však přesvědčen, že kvalitní materiál či výrobek je pouze jeden díl skládačky. Pokud vezmeme v úvahu pouze 3 díly této skládačky, první tvoří projekt, druhý jeho přesné dodržení a třetí kvalitní a odborné zabudování požadovaných materiálů a výrobků. Bez tohoto posledního dílu oba předchozí nemají smysl a výsledkem kvalitního projektu, kvalitních materiálů je nekvalitní dílo,“ komentuje Jiří Koliba, náměstek ministra MPO.

Nákup materiálů jakými jsou cement, kamenivo a beton přitom v průměru probíhá nejčastěji formou celoroční smlouvy (42 procent firem). Velmi často jsou také využívány jednorázové nákupy (37 procent firem). Méně obvyklé jsou pak smlouvy na zakázku, které se objevují v 18 procentech případů. „Kvalita a technické specifikace stavebních materiálů by měly být vždy principiálně nejdůležitějším a základním kritériem pro nákup v rámci tohoto segmentu. To ovšem v praxi často naráží na realitu v podobě vyšší ceny, která nemusí být nutně akceptována v podmínkách tržního prostředí v rámci výběrovém řízení, ale finálně ani samotným investorem. Proto jsou stavební společnosti v mnoha případech nuceny okolnostmi preferovat cenu před tou nejlepší dostupnou kvalitou. Zároveň je ovšem třeba konstatovat, že ani cena jako nejdůležitější kritérium pro nákup nemusí nutně znamenat nízkou, či nižší kvalitu. Proto je důležité, aby stavební společnosti měly co nejširší spektrum potencionálních subdodavatelů, což jim umožní flexibilně reagovat na aktuální požadavky a preference klientů při zachování adekvátního poměru nejdůležitějších kritérií: kvalita – cena – dodací podmínky,“ říká Jan Lidral ze společnosti Takenaka.

Při výběru dodavatele stavebních materiálů přikládají ředitelé stavebních firem největší váhu nabízené kvalitě. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje maximální důležitost daného faktoru při výběrovém řízení, jí přiřadili známku 8,8. Dalšími důležitými faktory jsou pak cena materiálů (8,6 z maximálních 10) a termín dodání (8,5 z maximálních 10). Nejmenší vliv naopak mají reference poskytnuté jinými zákazníky (6,6 z maximálních 10). Společnosti zabývající se bytovými a nebytovými pozemními stavbami stejně jako firmy specializující se na dopravní stavby přitom dávají maximální váhu při výběru dodavatele jak kvalitě, tak ceně materiálů (obě 8,9, respektive 8,8 z maximálních 10). Cenu jako nejvýznamnější faktor oproti všem ostatním pak zohledňují firmy zabývající se inženýrskými sítěmi a průmyslovými stavbami. Drtivá většina (96 procent) společností je přitom s aktuálním hlavním dodavatelem stavebních materiálů spokojena. „Přesto, pro firmy je podle výzkumu nejdůležitější kvalita, hned druhým nejvýznamnějším faktorem je cena. Při takto minimálním rozdílu je možné, že tlak současného trhu donutí firmy šetřit víc, než dbát na kvalitu použitých materiálů,“ uvedl Michal Mejstřík, profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze.

„Souhlasím s určitým posunem ve snaze zabudovávat kvalitní materiály, avšak je potřeba dodat, že tato snaha často nenese kýžené výsledky. Nákupem levnějších výrobků určité deklarované kvality se často nedaří vyhýbat se reklamacím právě pro selhání těchto výrobků v záruční době častěji, než by tomu bylo u dražších alternativ výrobků s identickými počátečními vlastnostmi. Faktor robustnosti v čase stále zůstává podceňován,“ dodává Pavel Štáf, ředitel konzultantské společnosti Bytecheck. „Naše zkušenost je, že je poměrně velký rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem. Zatímco soukromí investoři kladou větší důraz na kvalitu materiálů a dlouhodobou spolupráci, veřejní investoři se zaměřují hlavně na cenu,“ uvádí ředitel pro Business Development ve společnosti CEMEX Karel Köszegi.

The Quality Offered Is the Most Important Criterion When Choosing a Construction Materials Supplier
When choosing a supplier of construction materials, construction companies consider the product quality offered the most significant factor. While they find price and deadlines of supply important as well, other customers’ reference is of the least importance to them. In more than a half of construction companies, the purchase of construction material is decided on by their director or an executive. Followed by one-time purchases, annual agreements are the most common form of the purchase of construction materials.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice