KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nejdelší železniční tunel ve výstavbě

Nejdelší železniční tunel ve výstavbě

Publikováno: 13.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:30
Rubrika: Zajímavosti

Čtyři partnerské organizace budují nejdelší železniční tunel na světě – nízkoúrovňový tunel Gotthard ve Švýcarsku. Jeho struktura bude dlouhá 57 kilometrů a s dokončením akce se počítá v roce 2014. Tunel spojí města Bodio v jižním švýcarském kantonu Icino a Ersfeld ve středním kantonu Uri. Švýcarsko usiluje o to, aby nejvíce z rostoucího objemu dopravy probíhalo po železnici. Po dokončení tunelu, kterým projedou expresní vlaky za 20 minut, se cesta z Zürichu do Milána zkrátí na polovinu.

Smlouvu na výstavbu nového tunelu podepsal s odběratelem, kterým je společnost AlpTransit Gotthard, podnik se společnou majetkovou účastí. Do něj patří Hochtief, Zschokke Locher of Aarau Switzerland, Alpine Mayreder Bau of Salzburg / Austria, CSC Impresa Costruzioni ze švýcarského Lugana a Impregilo z Milána. Stavební práce začaly ihned po podpisu smlouvy v říjnu 2001. Hochtief se podílí na první, třicetikilometrové části, zhruba pětadvaceti procenty. Denně na svém úseku vytěží horninu, která zaplní 150 nákladních vlaků, z nichž je každý dlouhý 120 metrů. Teplota pod zemí dosahuje 40 °C a vzduch se proto musí chladit na snesitelnou pracovní teplotu.

ZVOLENÝ SYSTÉM
V zájmu optimalizace doby stavby a jejích nákladů bylo nutné předem určit, v jakém pořadí bude výstavba pěti úseků probíhat. Pro projekt výstavby byly vyvinuty dva alternativní přístupy s ražením tunelovým razicím strojem nebo navrtáváním s odstřelem. Již v roce 1993 se pomocí testovacího vrtného systému ověřovaly geologické poměry synklinály Priora. Začátkem roku 1996 byly postaveny nezbytné štoly a šachty. Tunel Gotthard tvoří dva jednokolejné tunely, jejichž výstavba nyní probíhá naplno, stejně tak jako výstavba příčných spojek mezi nimi, a víceúčelových stanic. Tunely jsou od sebe vzdáleny okolo 40 metrů a jsou mezi sebou propojovány ve vzdálenosti 325 metrů. Dvě dvojité kolejové spojky umožňují přejíždění z tunelu do tunelu, například při provádění údržby nebo při nehodě. Přejezd bude možný v multifunkčních stanicích Sedrun a Faid. Stanice mají ventilační zařízení, technickou infrastrukturu a signalizační systém. Přes samostatné přístupové tunely jsou na ně napojeny i dvě stanice pro nouzové zastavení, kde mohou při evakuaci cestující vystoupit.

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY
Před zahájením výstavby bylo nutné přesně vytyčit její veškeré složky, a to nejen nad zemí, ale i hluboko pod horami. Moderní simulační programy jsou velmi přesné. Geodeti používali satelitní systémy pro vytvoření souřadnicové sítě pevných bodů, pokrývajících celou oblast projektovaného tunelu. Použití několika vyměřovacích technik a nezávislé křížové kontroly upozorní na jakoukoliv chybu v zaměřování. Projekční údaje uvádějí, že délka a výška trasy mezi tunelovými portály na jihu a severu tunelu byly zmapovány s přesností jednoho centimetru. Při vyměřování vznikaly drobné nepodstatné chyby. Byly dány především odchylkami ve svislici v důsledku rozdílu mezi matematickým tvarem země, jímž je rotační elipsoid, a jejím tvarem skutečným, jímž je geoid. Měřický podélník se také odchýlí teplotními rozdíly v tunelu. Masiv Alp je navíc stále v pohybu, například ročně roste zhruba o 1 milimetr.

Dochází také ke geotechnickým posunům mezi jednotlivými horskými útvary. Všechny změny a pohyby jsou nepřetržitě monitorovány v různých nadzemních bodech i v tunelech a jsou zapracovávány do postupu stavebních prací. Za příznivého stavu horniny je možné vyrazit až 25 metrů za pracovní den. Ten je rozdělen na tři osmihodinové směny. První a druhá směna jen razí. Pomocí razicího agregátu se vyvrtají dva metry a je odklizena vyhloubená hornina. Vyztužování kotvami, stříkaným betonem a instalace ocelové výztuže probíhá přímo ze stroje. Poté se stroj posune a cyklus se během směny několikrát opakuje. Třetí směna agregát vyčistí, provede opravy a údržbu, během níž se také mění opotřebované nože. Vytěžená hornina se buď různým způsobem upravuje na přísadu do betonu, na výrobu cihel, jako štěrk nebo se užívá jako podkladní materiál při různých dopravních stavbách či na opravu hrází a na ochranné násypy nové železniční tratě. Přebytky hmoty končí na skládkách lomů.
 

 

Nezkrácený článek si můžete přečíst v dubnovém čísle 2/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (199x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (56x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (51x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice