KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    „Náš ocelářský průmysl drží krok s evropskou i světovou konkurencí,“

„Náš ocelářský průmysl drží krok s evropskou i světovou konkurencí,“

Publikováno: 18.12.2015
Rubrika: 2015

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Vladimír Toman, vedoucí útvaru Strategický rozvoj, Hutnictví železa, a. s.

Je vůbec možné a za jakých podmínek, aby se zastavil přesun hutních výrob do Asie?
Jedná se o přesun výrob mimo teritorium Evropské unie, především do Asie. Doposud měl tento proces dvě hlavní příčiny. První bylo to, že rozvojem výroby v ocelářství především v Asii došlo k odstranění vysokých vývozů finálních hutních výrobků z EU – dosahoval několik desítek milionů tun za rok. Druhou příčinou byl přesun výrob odběratelských odvětví (např. automobilů), přičemž hutní výrobky pro tyto výroby se nedovážejí z EU, ale vyrábějí se v místě jejich spotřeby. A třetí příčinou a hrozbou především do budoucna je výrazná regulace průmyslu v EU, především co se týká oblasti ochrany životního prostředí, jejíž naplnění vyžaduje obrovské finanční prostředky, a která není v jiných světových regionech aplikována. O vyšších cenách energií v EU oproti jiným regionům nemluvě, v ČR u elektřiny umocněné oproti většině států chybným nastavením systému podpory obnovitelných zdrojů energií.

Pokud je očekáván tlak na další konsolidaci v oboru hutnictví železa v ČR, nabízí se otázka – je ještě co konsolidovat?
Pokud se mluví o konsolidaci ocelářského odvětví, není tím myšleno ocelářství v ČR,  ale jedná se o celosvětový proces. V ocelářství pět největších společností vyrábí přibližně 12 % celosvětové výroby oceli, zatímco v jiných odvětvích dosahuje např. u výroby automobilů tento podíl přes 30 %. O aktuálním návrhu u výroby piva, který je
na začátku realizace, tohoto podílu má dosáhnout jedna společnost. Proto se předpokládá, že v ocelářství bude nadále docházet k fůzím a slučování společností a i v něm dojde ke vzniku dalších výrobních podniků na úrovni dnešní největší společnosti ArcelorMittal, která má kapacitu 130 milionů tun oceli za rok.

V našich podmínkách se jedná o naplňování programu tzv. výrobkových řetězců, kdy ocelářský podnik na trh nedodává hutní výrobky jako polotovary (tyče, plechy, válcované dráty) pro navazující výroby, ale již finální výrobky z nich.

Jaké konkrétní kroky jsou podnikány pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců železa?
Základem není jen zjišťovat budoucí potřeby odběratelských odvětví, sledovat jejich vývoj a včas reagovat na jejich požadavky, ale také vývoj a možnosti používání materiálů vůči oceli konkurenčních (např. plasty, neželezné kovy, uhlíkové kompozity, další nové materiály), které by také mohly nahradit oceli z jejich dnešního použití. Jedná se tedy o úzkou spolupráci s odběratelskými odvětvími a o reakci na jejich požadavky.

Druhým okruhem je zapojení hutních podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jak samostatně, tak ve spolupráci s vysokými školami a specializovanými výzkumnými organizacemi i mimo ČR, zapojení se do výzkumných, vývojových a inovačních programů v ČR, EU i mezinárodní úrovni. Je nutno také se zmínit o specializovaném evropském Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, který řeší nejdůležitější problematiky inovací výrobního sortimentu i technologií pro ocelářství v celé EU.

Výsledkem je, že i v našem odvětví, o kterém by to na první pohled nikdo neřekl, je téměř 60 % výrobků mladších než 10 let.

Zásadním problémem je legislativa, která je na české výrobce v porovnání s evropskými konkurenty, přísná. Vidíte reálnou šanci na změnu při tempu, ve kterém naši zákonodárci pracují? 
Především je nutno uvědomit si, že minimálně 70 % přijímané legislativy v České republice je implementací legislativy EU. U ochrany životního prostředí je tento podíl ještě vyšší. Problémem není tempo práce našich zákonodárců, ale to, že se nejedná o její „pouhé“ převzetí, ale řada v ní uváděných postupů a především limitů různých typů je zpřísňována a upravována nad úroveň evropské legislativy, a objevují se i tlaky na přijímání technicky nedosažitelných limitů. To přináší tvrdší podmínky pro podnikání v ČR oproti našim konkurentům v dalších členských zemích EU, o podnicích z jiných regionů, než‑li z EU, ani nemluvě.

Daří se nám přeze všechno i za této situace držet krok s EU?
Můžeme s hrdostí konstatovat, že náš ocelářský průmysl drží krok s evropskou i světovou konkurencí. Svědčí o tom fakt, že po prudkém snížení objemu výroby na počátku devadesátých let minulého století se objem výroby oceli v České republice od roku 1993 pohybuje v rozmezí 5,5 – 7,0 mil. tun za rok, což je dáno cyklickým vývojem v odvětví. Do modernizace odvětví a do jeho ekologizace byly především ze zdrojů podniků vloženy desítky miliard korun. Provozované výrobní agregáty jsou moderní a jsou provozovány na úrovni nejlepších dostupných technik (BAT), jejichž parametry jsou uvedeny v závazné legislativě EU – Závěrech o BAT. V současné době je navíc dokončována řada staveb odprášení celých hal pro zamezení úniku fugitivních emisí – tím dojde ke snížení celkových emisí na úroveň technicky vůbec možnou. Zde jsme již na špičce evropského ocelářství.

Skoro 98 % výroby oceli v České republice je soustředěno v Moravskoslezském kraji, který je oblastí se sníženou kvalitou ovzduší. Podíl průmyslu na znečištění ovzduší
v něm neustále klesá s dalším výrazným poklesem od roku 2016. Podle materiálu Ministerstva životního prostředí podíl znečištění prachovými částicemi především z dopravy a lokálních topenišť v roce 2012 přesahoval 70 % a od té doby v důsledku investic v průmyslu stále roste a blíží se 90 %. Podle nové a ke schválení připravené legislativě na ochranu ovzduší budou i nadále při vzniku smogových situací regulovány pouze průmyslové zdroje, a to i ty, které plní emisní limity podle nejlepších dostupných technik, zatímco pro další dva uvedené skupinové zdroje nejsou uvedeny regulace žádné – proč? Nelogičnost takto navržené regulace je zřejmá. Přestože je tato situaci známa řadu let, nikdo ze státních orgánů ani politiků nepřišel s komplexním řešením. A to opomíjím neřešení problematiky přenosu prachu z Polska na území kraje. Máme dojem, že v zahraničí obdobné problémy řeší komplexně a systematičtěji.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vladimír Toman

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„V oblasti stavebnictví prochází Česká republika velkou změnou,“ (21x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a. s....
Heliport HEMS 1 Fakultní nemocnice BrnoHeliport HEMS 1 Fakultní nemocnice Brno (18x)
Projekt řeší problematiku hlavního heliportu Vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS 1) pro FN Brno, a to především v...
Špičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-MístkuŠpičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-Místku (18x)
Na začátku srpna předala společnost HOCHTIEF CZ investorovi Moravskoslezskému kraji pavilon chirurgických oborů v nemocn...

NEJlépe hodnocené související články

Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (5 b.)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...
Česká rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologieČeská rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologie (5 b.)
Česká rodinná firma RWT, přední evropský výrobce brousících strojů, rozšiřuje své exportní destinace a expanduje na vyso...
Regus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČRRegus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČR (5 b.)
Společnost Regus, největší globální poskytovatel flexibilních pracovišť, dnes oznámila otevření nového business centra P...

NEJdiskutovanější související články

Právě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM ExcellentPrávě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM Excellent (2x)
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské bud...
Pronájem průmyslových prostor a logistických center bude dražší (1x)
Jak potvrdilo 75 % ředitelů developerských společností,  firmy využívající  v Česku logistická a průmyslová centra potře...
Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světěLindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě (1x)
Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Crui...