KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Mostařské sympozium v Barceloně

Mostařské sympozium v Barceloně

Publikováno: 10.4.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 15:42
Rubrika: Zajímavosti

Páté mezinárodní sympozium Steel Bridges (Ocelové mosty) se konalo ve dnech 5. až 7. března 2003 v Barceloně za účasti více než 300 odborníků na projektování i výstavbu ocelových mostů. Sympozium navazovalo na tradici, budovanou postupně od roku 1992 v Londýně, Paříži, Rotterdamu a Lipsku. Pořadatelem byla poradní komise AC3/ECCS (autor tohoto příspěvku je členem této komise a byl členem vědeckého výboru sympozia), o organizaci se postarala Španělská asociace pro ocelové konstrukce (ASCEM) a Institut pro trubkové konstrukce (ITC). Sponzory sympozia byly významné organizace Arcelor, Eurofer a OTUA a sympozium podpořily také španělské a katalánské inženýrské organizace.

Sympozium se konalo v 39podlažní budově (s ocelovou kostrou) Mapfre Torres, tvořící spolu s budovou hotelu Arts známá barcelonská dvojčata, stojící na olympijském nábřeží.

DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVA
Sympozium bylo připravováno déle než rok a zvláštní péče a úsilí byly věnovány výběru řečníků, kde se až na výjimky podařilo přilákat nejvýznamnější světové veličiny z oboru ocelových mostů. Do programu byli zařazeni jen pozvaní přednášející, kteří své příspěvky dodali v předstihu tak, že k sympoziu byl k dispozici 300stránkový sborník, obsahující podstatu jednotlivých referátů.

 

Sympozium mělo 6 tématických okruhů:

 • schopnost soutěže,
 • návrh a výzkum,
 • připravované významné stavby,
 • výroba a montáž,
 • dlouhodobé chování mostů,
 • současný stav oboru.

Každému tématu bylo věnováno zhruba jedno půldne a celkem bylo prezentováno 27 příspěvků. Osmadvacátý, ohlášený zástupce ministerstva výstavby Číny, který měl hovořit o zavěšeném mostě přes řeku Jangce v Nantongu s rozponem hlavního pole 1088 m a celkovou délkou 7600 m, jenž má být dokončen v roce 2007, se nedostavil. Všechny příspěvky byly vysoce kvalitní a lze je sledovat ve sborníku, který je na katedře ocelových konstrukcí u autora tohoto příspěvku ke krátkodobému zapůjčení. Za zdůraznění stojí:

OBECNÉ POZNATKY

 • trvalý vzestup produkce spřažených ocelobetonových mostů pro silniční i železniční účely. Zejména ve Francii a Španělsku se po počátečním odmítání staly rovnocennou alternativou i pro vysokorychlostní tratě, na jejichž první etapě výstavby se uplatňoval jen předpjatý beton.
 • používání vysokopevnostních ocelí. Ocel S355 se dnes v mostařské Evropě považuje za „obyčejnou“, o horších ocelích se ani nemluví. Oceli S420 a S460 jsou používány standardně a kombinace s S690 na pásnice vychází ve Švédsku podle prof. Collina nejhospodárněji. Poznamenávám, že P. Collin poslal abstrakt i na naši ocelářskou konferenci, konanou v září v Praze a lze se s ním tedy za pár měsíců pobavit i osobně.
 • s novými ocelemi, které jsou přirozeně citlivější na stabilitu i únavu, se pokračuje v nastoupeném trendu a dále se zvětšují tloušťky stojin plnostěnných nosníků. V důsledku potom ubývá výztuh a pracnosti. Únavové detaily jsou zejména u silničních mostů méně úzkostlivé než bylo dosud požadováno.
 • byly prezentovány mosty s pásnicemi až 200 mm tlustými. Umožňují to nové TM oceli s vynikajícími křehkolomovými vlastnostmi.
 • používají se pásnice s tloušťkou proměnnou po délce. Před 2 roky jsme se na konferenci v Hustopečích dozvěděli, že je Vítkovice také dovedou vyrobit, ale pokud autor ví, zatím je nikdo ve větším měřítku u nás nenavrhuje.
 • jako velká novinka byly prezentovány (Japonsko, Francie) velké výhody spřažených mostů s prefabrikovanými mostovkami. U nás jsme tuto metodu opustili a stavbu železničních mostů v Praze - Libni s betonovou mostovkou, připojenou k ocelovému truhlíku předepnutými šrouby, už nikdo ani nepamatuje. Ale stále se po nich bez problémů jezdí už bezmála čtyřicet let.
 • zdůrazňují se výhody (trvanlivost a jednoduchost) mostů bez ložisek, u nichž je vodorovná část mostu integrována s opěrou do jednoho celku.
 • roste robotizace svařování ve výrobě mostů. Podle rychlých výpočtů Ing. Kovalíka z HM Ostrava, který byl dalším českým účastníkem sympozia, je produktivita svářečských prací ve vyspělých mostárnách asi trojnásobná než v ČR.
 • rostoucím bohatstvím Evropy lze pozorovat zvyšující se tendenci ke stavbám nezvyklých tvarů, kde se efektivita obětuje vzhledu. Je to patrné zejména u lávek pro chodce a všeobecně u mostů ve městech. V diskusi k jedné zvlášť vytvarované lávce reagoval autor na přímý dotaz, o kolik je navržená lávka dražší než standardní řešení suchým sdělením: desetkrát. Sklidil potlesk i posměch.

Nezkrácený článek si můžete přečíst v dubnovém čísle 2/2003.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (286x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (80x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...
K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle eurokódů (56x)
Problematika navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah doznala zrušením původních českých technických norem a jeji...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice