KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Modulární výstavba – variabilita, rychlost a úspora

Modulární výstavba – variabilita, rychlost a úspora

Publikováno: 26.2.2010, Aktualizováno: 2.6.2010 14:57
Rubrika: Zajímavosti

Přesto, že modulární výstavba oslavila v loňském roce 50 let, tak se stále setkáváme s nepochopením modulární výstavby v České republice jako důstojný konkurent klasické výstavby. A to i přesto, že se modulární výstavba v některých případech nabízí jako nejvýhodnější řešení, zvlášť v současné nepříznivé ekonomické situaci. Příčinou může být buď neznalost, nebo podceňování modulární výstavby. Modulární výstavba si získává příznivce hlavně svými nižšími pořizovacími náklady, rychlostí – čímž investor šetří další náklady, protože pořízenou investici může využívat dříve a nepochybně i svojí jedinečnou vlastností a to schopností rozebrání stavby a znovu postavení na novém místě. Tak může budovu buď využít na novém místě, nebo ji prodat bez vazby na pozemek. Tyto výhody jsou zachovány při splnění hygienických, tepelných, protipožárních či statických norem.

Některé stavby se přímo nabízejí, aby byly vystavěny z prostorových modulů, jako jsou mateřské školy, školy, sportovní zázemí, kancelářské objekty, hotely, ubytovny, ale i restaurace, domovy pro seniory či startovací byty. Samozřejmě, že pokud chce investor postavit mrakodrap nebo budovu z mramoru, tak nebude uvažovat o modulární výstavbě. Na druhou stranu pokud chce mít investor rychle vystavěnou budovu k podnikání nebo si není jist, s využitím stavby například za deset let, jako tomu může být u mateřských škol nebo škol po babyboomu, tak se modulární výstavba přímo nabízí. A to nehovoříme o fi nanční úspoře. Investor se také nemusí obávat strohého výrazu stavby. Vše záleží na tom, jak architekt uchopí požadavek investora.

MINULOST A BUDOUCNOST
Modulární výstavba se vyvinula ze stejného principu, jakým byly dříve unimobuňky a později obytné a sanitární kontejnery. Z těchto buněk nebo kontejnerů se také staví stavby jako je zařízení staveniště či jiné stavby dočasného charakteru. Rozdíl je v použitých materiálech a dodržení protipožárních, tepelných a statických norem, které jsou pro stavby trvalého charakteru předepsány. Zapojením architektů pro navrhování modulárních staveb už tyto stavby nepůsobí stroze a zvýšila se také jejich estetická hodnota. Modulární stavby se také více prosazují v dnešní době, kdy investor hledí na úsporu energií, protože vykazují vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Někteří architekti šli dokonce tak daleko, že navrhli jakési stavební perpetum mobile. Prostorové moduly se také uplatnily v umění jako například hotel Everland, kdy moduly přes den slouží jako umělecké dílo a přes noc jako hotelový pokoj. Mimo stavby se moduly uplatňují i jako hausbóty nebo byly použity pro dodávku luxusních kabin na lodi Qeen Marry 2. Tyto příklady jen podtrhují širokou škálu využití modulů. Záleží jen na kreativitě architekta.

VARIABILITA
Z modulů se dá postavit cokoli. Budovy se dají stavět buď z prvků jakými jsou cihly nebo kvádry nebo z panelů, a nebo z prostorových modulů. Jestli investor dává přednost hlavně rychlosti, variabilitě a cenové výhodě, tak modulární výstavba je tím nejlepším řešením. Jediné omezení, které výstavba z prostorových modulů má, je rozměr modulů a to ani ne tak z důvodu výroby, ale hlavně z důvodu přepravy. Proto se doporučuje maximální světlá výška v modulech 3 m a maximální půdorysný rozměr modulu 12 × 4 m. Vzhledem k poměru ceny za dopravu a užitné ploše, vychází nejpříhodněji půdorysný rozměr 9 × 3 m. V případech, že neplánujeme časté přemisťování budovy, je výhodnější šířka modulů ne 3 ale 4 m. V takto navržených modulech má projektant větší volnost pro dispoziční řešení daného úkolu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Modulové systémy třídíme podle doby jejich využití na dočasné a trvalé a podle účelu jejich využití na obytné, sanitární, skladatelné, skladové, kancelářské nebo stavební. Velké množství využití, které modulární systémy nabízejí, se odráží i v konstrukcích a použitých materiálech jednotlivých modulů. Většina fi rem, které se modulární výstavbou zabývají, nabízí několik výrobních řad. Celková výstavba je koncipována tak, aby byla kvalifikována jako montovaná. Stavby se pak stávají mnohem kompaktibilnější na jejich rozvoj a napojení na další požadované systémy. Stavba modulu je koncipována jako ocelový skelet, který nabízí nepřeberné množství skladeb stavebních materiálu, které lze dle požadavku lze použít.

Základem většiny modulů je šroubovaný, žárově zinkovaný rám z ocelových profi lů. Izolaci tvoří polystyren, minerální vata nebo PUR panely. Podle typu využití se liší i materiály používané pro vnitřní obklady. Na stěny interiéru je možno použít několik druhů materiálu a to od profi lovaného plechu dřeva, vláknocementových desek, ekodesek a panelu, nebo sádrokartonových desek. Veškeré ocelové konstrukce jsou ošetřeny dvousložkovou akrylátovou barvou. Zajímavý je rovněž údaj o požární odolnosti jednotlivých modulů. U vybraných typů dosahuje i hodnoty 90 minut i vyšší. Fasády jsou koncipovány formou odvětrané fasády jako lehký obvodový plášt, kdy je možno využít prakticky všechen dostupný materiál jako jsou vláknocementové panely, kazety, dřevo, sklo, ale i hliníkové prvky či další materiály z oblasti metalu, PUR panely, ocelovým profi lovaný plech nebo ocelový pozinkovaný trapézový plech. Základní verze jsou koncipovány jako stavby s plochou střechou, tak, aby bylo možné využívat všechny kvadrální směry pro napojení dalších modulů. Na fi nální stavbu je možné položit sedlovou, nebo pultovou střechu.

Modular construction – variability, speed and savings
Even though, modular construction celebrated its 50 years last year, we are still facing misunderstandings when it comes to modular construction in the Czech Republic, as a decent competitor of traditional construction. And that despite the fact modular construction has offered, in some cases, the most effective solution, especially in current negative economic situation. This could be either due to ignorance or underestimation of modular construction. Modular construction is gaining its supporters mainly because of lower acquisition costs, speed - saving additional investor´s costs, since the investor may benefit from the acquired investment earlier and undoubtedly because of unique features of the building to be dismantled and repeatedly built in a new location. The investor can then either use this building on a new site or sell it with no dependency on the land. These benefits are maintained when meeting the requirements of health, heat, fire or static standards.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Modulární výstavba – variabilita, rychlost a úspora

Kontejnery
Kontejnerové stavby jsou v mnoha ohledech výborné, nedávno jsme si nechali udělat zahradní domek a byla to hlavně rychlovka od těhle https://www.contimade.cz/ a spokojeno...
www.koma-modular-construction.cz
 Autor článku je marketingový ředitel firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION. Více se dozvíte na www.koma-modular-construction.cz...
www.koma-modular-construction.cz
 Autor článku je marketingový ředitel firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION. Více se dozvíte na www.koma-modular-construction.cz...
počet příspěvků: 3 | poslední příspěvek: 18.9.2018 17:44vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Škola pro zemětřesením zničené italské město L'Aquila. 22 třídní škola byla vyrobena, dodána a smontována za 7 týdnů po objednání.Restaurace McDonald‘s – Hellendoorn NizozemskoKancelářská budova s alucobondovou fasádouSídlo firmy Chládek&Tintěra. Budova stojí na pronajatém pozemku.Autosalon AAA Auto, který nejdříve stál v Hradci Králové a byl kompletně přestěhován do Ostravy.Nízkoenergetický modul, ze kterého se staví nízkoenergetické budovy s využitím pro školky, kanceláře, hotely atd. Budovy z nízkoenergetických modulů lze pořídit i formou dlouhodobého pronájmu.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice