KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Modernizace koridorů se dotkla 600 mostů

Modernizace koridorů se dotkla 600 mostů

Publikováno: 16.12.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:40
Rubrika: Zajímavosti

V lednu se chystá další ročník konference Železniční mosty a tunely. O přípravách akce i výstavbě železničních koridorů jsme se povídali s Ing. Davidem Krásou, vedoucím střediska mostů, tunelů, silnic a dálnic z pořadatelské společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Proč jste se začali zabývat i tématikou tunelů?
Po letech relativního půstu v podzemním stavitelství na železnici postoupila nyní modernizace železničních koridorů do úseků s členitou krajinou. V těchto úsecích byly vždy hodnoceny varianty, zda ponechat trať ve stávající stopě s nižší dosažitelnou rychlostí, nebo zda navrhnout přeložku části trasy pro zvýšení rychlosti a zkrácení jízdních dob vlaků. V řadě míst padlo rozhodnutí na stavbu přeložek, což často znamená postavit tunel. Na konferenci bude řeč o novinkách v technicko kvalitativních podmínkách staveb ČD. Ty se týkají spíše betonových konstrukcí. Bude zde také podána informace o dvou nových mostních vzorových listech. Jeden je pro nosné konstrukce mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky, druhý pro flexibilní ocelové konstrukce z vlnité oceli.

Rekonstruují se tunely nebo se staví zcela nové?
Obě discipliny jsou zastoupeny. Řada sanací proběhla již v 90. letech v úseku Brno - Česká Třebová. Tam zůstala trať v původní poloze a tunely se sanovaly. V posledních letech, od roku 2000, se však začaly stavět i nové tunelové objekty, a to právě v rámci výstavby dílčích přeložek koridorových tratí pro narovnání oblouků. Nový tunel byl v roce 2001 uveden do provozu u Mlčechvost, dva tunely se nyní staví v úseku Česká Třebová - Krasíkov a stavba tří dalších tunelů bude v příštím roce zahájena v úseku Krasíkov - Zábřeh.

Jaká je situace v oblasti mostů?
Pokud jde o mosty na 1. a 2. koridoru, jejichž realizace se chýlí ke konci, bylo dosud rekonstruováno, sanováno nebo nově postaveno více než 600 mostních objektů. Z realizovaných bych vybral snad dva příklady za všechny. Jde o Jezernické viadukty u Lipníku nad Bečvou, kde se jednalo se o rekonstrukci zdaleka viditelného mostu s řadou 42 cihelných kleneb z roku 1842. Vtipné řešení pomocí tenkostěnných železobetonových kleneb s cihelným „bedněním“ bylo prezentováno na nejrůznějších setkáních a konferencích a získalo od ministerstva dopravy ocenění „mostní dílo roku 2001“. Druhým příkladem je Estakáda u Dlouhé Třebové, kde se jedná o nedávno dokončenou novostavbu mostu na přeložce trati, která napřimuje oblouk. Most o délce 450 metrů má spřaženou ocelobetonovou konstrukci se dvěma hlavními nosníky o deseti polích a je založen na 30 metrů dlouhých vrtaných pilotách. Po delší době se jedná opět o novostavbu velkého železničního mostu v České republice. Získal také ocenění, a to 1. místo v soutěži o „Vynikající ocelovou konstrukci“, vyhlášené Českou a Slovenskou společností pro ocelové konstrukce.

A pokud jde o ocelové mosty, které se mají v nejbližších měsících stavět?
Mohu upozornit na objekty v úseku Krasíkov - Zábřeh. Zde bude trať desetkrát křížit Moravskou Sázavu. Na šesti místech budou sneseny stávající ocelové konstrukce bez kolejového lože a budou nahrazeny novými nosnými konstrukcemi, spojitými nosníky o třech, resp. čtyřech polích. Tyto nosné konstrukce budou ve dvou případech spřažené ocelobetonové, ve čtyřech případech ocelové s ortotropní mostovkou. Zbylá čtyři přemostění řeky budou nová a souvisí s přeložkami trati a tunely, o kterých jsme hovořili před chvílí. Navrženy jsou tři objekty se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí, u nejdelšího s rozpětím až 51 metrů, a jeden most se štíhlou železobetonovou klenbovou konstrukcí, dva z nich s příhradovými hlavními nosníky. Rozpětí nejdelšího pole přes řeku činí 51 metrů.

Děkuji za rozhovor.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (286x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (80x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...
K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle eurokódů (56x)
Problematika navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah doznala zrušením původních českých technických norem a jeji...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice