KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Marketing – investujte do své propagace a expandujte na zahraniční trhy

Marketing – investujte do své propagace a expandujte na zahraniční trhy

Publikováno: 19.5.2009
Rubrika: Zajímavosti

Jednou z dotačních příležitostí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je program Marketing, administrovaný agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Je určen malým a středním podnikatelům (podniky zaměstnávající méně než 250 osob, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil. € a/nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů €) a jejich seskupením.

Projekty chtějí podpořit vstup českých firem na zahraniční trhy a zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky České republiky v oblasti mezinárodního obchodu. Podporován je rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Projekty by měly přispět ke zvýšení marketingové přípravy podniků a k rozvoji jejich aktivit. Mezi podporovanými aktivitami najdeme například získávání marketingových informací – nákup a zhotovení veškerých studií a informací o zahraničních trzích, nákup propagačních materiálů (např. katalogy, letáky, brožury atd.), tvorbu internetových stránek v cizojazyčné mutaci včetně tvorby návrhu, např. loga nebo účast na výstavách a veletrzích v zahraničí, pronájem plochy, provoz a výstavbu stánků. Takový projekt může trvat až rok a na jeho realizaci je možné získat až 2.000.000 korun. Dotace je určena na úhradu poloviny nákladů s projektem spojených.

Jedním z podpořených projektových záměrů v první výzvě byl projekt společnosti MONA Znojmo, s. r. o., výrobce nealkoholických nápojů – „Expanze do Evropy MONA Znojmo s. r. o.“. Původně byla společnost zaměřena pouze na znojemský region. Dnes je oblast působení daleko širší. S výrobky značky MONA je možné se setkat i v dalších regionech, jsou vyhledávány nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mezi země vývozu patří Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, ale i Německo, Maďarsko a Holandsko.

Společnost, jejíž tradice sahá až do poloviny 20. století, se rozhodla využít možnosti dotace na podporu svého záměru, nalézt a cíleně oslovit další potenciální zahraniční partnery v EU, především vzbudit jejich zájem o své produkty, případně vyrábět nealkoholické nápoje a speciality pod jejich značkou. V projektu byly koncipovány následující marketingové aktivity:

  • marketingový průzkum,
  • internetová prezentace,
  • direct marketing,
  • inzerce produktů na mezinárodních serverech.

„Tato žádost byla naší první zkušeností s dotačními programy EU a k našemu překvapení byla podpořena ve stanoveném časovém horizontu. Komunikace s agenturou CzechInvest byla bezproblémová a celý proces schvalování žádosti se obešel bez zbytečných průtahů,“ řekl Ing. Petr Masopust, ředitel marketingu a obchodu MONA Znojmo s. r. o.

Přestože se společnost rozhodla zahájení realizace projektu pozastavit, zvažuje další možnosti využití dotačních titulů EU jako například realizaci předloženého projektového záměru, týkajícího se plánovaného vzdělávání zaměstnanců. V rámci první výzvy dotačního programu Marketing bylo schváleno téměř 700 žádostí s požadovanou dotací v celkové výši 0,42 mld. Kč. S ohledem na obrovský zájem mezi podnikateli byla navýšena alokace v průběhu výzvy téměř trojnásobně. Tento program bude podle informací zástupců CzechInvestu opět otevřen v průběhu letošního roku.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice