KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Linde Gas řídí z Třince na dálku výrobu v 21 závodech skupiny Linde v Evropě i Asii vzdálených až 4 000 km

Linde Gas řídí z Třince na dálku výrobu v 21 závodech skupiny Linde v Evropě i Asii vzdálených až 4 000 km

Publikováno: 8.10.2013
Rubrika: Svařování a dělení

Remote Operation Centre /ROC/ je technologické centrum, které na dálku kompletně řídí on-line výrobu ve 21 závodech vzdálených i tisíce kilometrů. V České republice se jedná o unikátní technologii používanou společností Linde Group v jiných částech světa. K řízení vzdálených závodů se používají moderní komunikační technologie. Prostřednictvím internetu se z různých čidel do řídícího centra přenášejí všechna potřebná data (tlaky, průtoky, teploty, ale i informace o počasí), v případě potřeby i obraz. Nejvzdálenější lokalitou řízenou z ROC centra v Ropici u Třince je Temirtau v Kazachstánu (cca 4 000 km).

Každý výrobní závod má svůj velín, v němž operátoři sledují proces výroby a mají k dispozici potřebná data. Tento velín bývá buď přímo u výrobních hal, nebo pár set metrů od nich. Linde Gas jej díky novým technologiím posunulo i o tisíce kilometrů a řídí výrobní závody v regionu Východní Evropa a Střední východ z malé vesnice Ropice nedaleko Třince.

Společnost Linde Group má s dálkovým řízením svých provozů bohaté zkušenosti z nejrůznějších částí světa. Už od 80. let ve svých výrobních zařízeních využívá nejmodernější technologie automatizovaného řízení. V roce 2008 byl v rámci koncernu Linde schválen pětiletý globální projekt změny řízení a inženýringu technologických procesů výroby technických plynů v jednotlivých lokalitách na koncepci jednoho centrálního dálkového řídícího střediska, z něhož jsou všechna zařízení řízena.

Z Centra dálkového řízení ROC se na dálku sleduje a řídí činnost několika výrobních závodů v rámci jedné země nebo celého regionu. Veškerá potřebná data o výrobním procesu se přenášejí na dálku na terminály střediska, odkud se produkce kontroluje a řídí. Tým specialistů se do jednotlivých výrobních zařízení vysílá jen ve výjimečných případech, když nastane situace, kterou nelze řešit na dálku.

Centrum dálkového řízení sestává z řídicího sálu, odkud vysoce kvalifikovaní operátoři nepřetržitě řídí činnost výrobních závodů regionu a zajišťují technologickou podporu a kontinuální technický rozvoj zařízení a výrobních procesů.

Použití ROC umožňuje zvýšení efektivity provozu výrobních zařízení a snížení nákladů na elektrickou energii u všech zařízení v regionu. Řízení procesu nepřetržité výroby technických plynů zkušenými operátory a inženýry na dálku umožňuje mít u jednotlivých výrobních zařízení jen nezbytnou obsluhu, která má na starosti především nezbytný servis. Zaměstnanci, kteří ve výrobních závodech zůstávají, se díky tomu mohou zaměřit především na dosažení vysoké spolehlivosti výrobního zařízení zlepšením procesů údržby. 

Přesunem řízení do jediného centrálního pracoviště se rovněž zvyšuje kompetentnost a odborné znalosti zaměstnanců pracujících ve středisku. Operátoři jsou zkušenější, protože řídí více jednotek, lépe plánují a jsou snadněji zastupitelní. Vytvářejí se tak podmínky pro profesní růst talentovaných pracovníků z celého regionu.

Významným přínosem rovněž je zjednodušení uvádění nových výrobních zařízení do provozu.

Střediska ROC Linde Group už pracují v Německu, Velké Británii, Švédsku, Spojených státech, Číně, Singapuru, Jižní Americe i Austrálii.

Při hledání vhodného sídla Centra dálkového řízení pro region Východní Evropa a Střední východ padla volba na Českou republiku. Vedení Linde Group k tomu vedly především dva důvody. Společnost Linde Gas u nás disponuje vysoce kvalifikovanými a iniciativními pracovníky a je dlouhodobě výkonnou organizací. Pro Linde Gas tato volba znamenala významné ocenění dosavadní činnosti.

V první fázi našlo ROC centrum pro region Východní Evropa a Blízký východ přechodně azyl v prostorách třinecké kyslíkárny, kde byl k dispozici i tým špičkových inženýrů. Bylo ale zřejmé, že s ohledem na předpokládaný rozvoj jak v počtu řízených lokalit, tak v oblasti inženýrské podpory navazujících procesů, budou tyto prostory nedostatečné. Padlo tedy rozhodnutí o koupi vlastního pozemku v sousední obci Ropice v blízkosti Třince. V roce 2009 zde začala výstavba zcela nové moderní budovy, aby byly vytvořeny ideální podmínky pro činnost střediska a umožnilo se postupné rozšiřování jeho činnosti.

Provizorní centrum dálkového řízení bylo v Třinci uvedeno do provozu v prvním pololetí roku 2009 ve stávajícím areálu Linde Gas. V době zahájení činnosti bylo napojeno prvních osm výrobních zařízení Linde ve Východní Evropě a na Středním Východě. V České republice byla připojena zařízení k výrobě zkapalněných plynů v Brně, Třinci a Kralupech.

V průběhu roku 2010 přibylo dalších pět provozů a postupně byly připojovány další závody, takže v roce 2011 už bylo z třineckého centra řízeno 20 výrobních závodů v České republice, Polsku, Maďarsku, Rusku, Rumunsku, Ukrajině, Řecku, Bulharsku, Turecku a dokonce ve Spojených arabských emirátech.

Nově vybudované ROC centrum Linde Gas v Ropici zahájilo provoz v květnu 2012. Má už za sebou i audit, který dopadl s vynikajícím výsledkem srovnatelným s nejlepšími zařízeními ze světa disponujícími mnohaletými zkušenostmi.

V nové budově jsou k dispozici rozsáhlejší kancelářské prostory pro vytvoření potřebné větší inženýrské základny, takže kromě vlastního procesu řízení se ROC centrum zaměřuje také na podporu v oblasti IS a řídicích systémů, koordinaci mezi výrobou a distribuci kapalin a plánováni odběru elektrické energie. Předpokládá se zde také vybudování centrálního regionálního týmu pro podporu údržby a zajištění spolehlivosti výrobních zařízení.

Nové ROC centrum rovněž prohlubuje mezinárodní spolupráci v rámci skupiny Linde a usnadňuje se přenos zkušeností mezi jednotlivými pracovišti, protože umožňuje vedení virtuálních jednání a diskusí v rámci regionu.

Prozatím se z Třince řídí výroba zařízení na dělení vzduchu, ale od podzimu se přidá i výroba CO2.

From Třinec, Linde Gas Manages the Production in 21 Plants of Linde Group in Europe and Asia, 4,000 km Away
Remote Operation Centre /ROC/ is a technological centre, completely managing on-line production in 21 plants thousands kilometres away. It is a unique technology in the Czech Republic used by Linde Group company in other parts of the world. Modern communication technologies are used to manage distant plants. All necessary data (pressure, flow, temperature as well as information on weather), and also picture if necessary, are transferred through the internet from various sensors into the control centre. The most remote locality managed from the ROC centre in Ropice, Třinec is Temirtau in Kazakhstan (approximately 4,000 km away).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Budova ROCŘídicí sálASU BrnoREE portál

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (303x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (193x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (184x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice