KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Letiště Ruzyně – Terminál Sever II, Prst C, Spojovací objekt

Letiště Ruzyně – Terminál Sever II, Prst C, Spojovací objekt

Publikováno: 24.4.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 09:58
Rubrika: Zajímavosti

Nové odbavovací prostory se stavějí na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni v těsném sousedství stávajícího terminálu, takže staré a nové budovy působí jako jeden celek. Zástavba o celkové ploše 28 690 m2 a s obestavěným prostorem 546 000 m3 zvýšila kapacitu letiště o možnost odbavit dalších 3,5 milionu cestujících (ročně to znamená nárůst na 10 milionů pasažérů), a tedy také efektivitu provozu letiště. O Terminálu Sever II. toho bylo již hodně napsáno, tentokrát se ale zaměříme na zajímavé opláštění komplexu.

Ruzyně Airport – Terminal North II, Finger C, the Connection Facility
The construction of new air terminals of the international airport in Praha-Ruzyně is in close proximity of the existing terminal, thus the old and the new buildings act as the whole. The new development having the total area of 28,690 m2 and the enclosed volume of the building of 546,000 m3 has increased the airport capacity with the potential to check in another 3.5 million passengers (this means a total of 10 million checked-in passengers a year) and the effectiveness of the airport operation. It has also enabled checking in separately flights to the signatory states of the Schengen Agreement. A lot has been written about the Terminal North II, but this time we will focus on the interesting shell of the complex.

Spojovací objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží je propojovacím prvkem mezi stávajícím terminálem a novými budovami. Prst C se dvěma nadzemními podlažími a osmi nástupními mosty slouží k vlastnímu nástupu a výstupu z letadel. V Terminálu Sever II, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, se soustřeďuje veškeré zázemí, odbavovací prostory, třídírna zavazadel i centrální hala. Nosnou konstrukci objektů tvoří montovaný železobetonový a ocelový skelet. Ocelová příhradová konstrukce např. tvoří oporu pro jihovýchodní fasádu Spojovacího objektu, stěny odletové haly i obloukové zastřešení centrální odbavovací haly.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TERMINÁLU
Stavba stojí na 4–9 m hlubokých pilotách. Její nosná kostra je z prefabrikovaného železobetonového skeletu, kombinovaná s ocelovou příhradovou konstrukcí, která nese střechu a opláštění odletové haly. Jádra výtahových šachet a schodišť jsou vyzdívána keramickými bloky. Prosklené plochy odletové haly podporuje nosná ocelová konstrukce (OK), která zajišťuje stabilitu prosklených stěn a střechy a zejména přenáší a rozkládá tlaky působené silným větrem. Uvnitř terminálu je monumentální schodiště z příhradových trubkových konstrukcí, úniková schodiště vně budovy tvoří ocelová kostra. Na střešní skelet byly použity širokorozponové ocelové příhradové nosníky. Při instalaci střešní konstrukce stavbaři jednotlivě vyrobené vazníky nejprve rozřezali na tři části, poté dopravili na místo a zde opět svařili a přivařili k podporám.

NÁSTUPNÍ PRST C
Prst C je navržen jako třípodlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem 222,5 × 35,5 m s průměrnou výškou 16 m, který je přímo napojen na Terminál Sever II. Celý objekt je založen na velkoprůměrových pilotách (d = 600–1 200 mm). Základy jsou zčásti prefabrikované. Hlavním nosným systémem je železobetonový skelet s příčným nosným systémem – sloupy, průvlaky a trámy. Strop nad 1. PP je na typizovaných sloupech (d = 600 mm), je tvořen příčnými průvlaky a podélnými trámy, na nichž jsou dobetonované filigránové desky s dobetonávkou. Strop nad 1. NP je z podélných ŽB prefabrikátů uložených na prefa-sloupech. Na těchto průvlacích jsou uloženy ocelové nosníky a na nich trapézové plechy, které jsou přebetonovány. Zastřešení nad 2. NP je zčásti ploché a zčásti obloukové, z ocelových nosníků, na nichž je uložen trapézový plech. Nástupní mosty tvoří ocelová nosná konstrukce na pilotách. OK nese velkoplošné sklo a hliníkové opláštění. Každý z nástupních mostů má jiný sklon. Fasádní konstrukce kopíruje tyto směrové odchylky; každý most je tedy originálem.

FASÁDA VZNIKLA REKORDNĚ RYCHLE
Opláštění objektu dodala firma Sipral. Rastrová fasáda, tj. systém sloupků a příčníků, které se kompletují a zasklívají přímo na stavbě, byla použita na čtvrtině celkové plochy. Bloková, neboli prefabrikovaná fasáda je užita asi na polovině realizované plochy, zbytek tvoří předsazená provětrávaná fasáda z kompozitních desek a vlnitého plechu.

Opláštění Terminálu Sever II provedla firma Sipral
Opláštění Terminálu Sever II provedla firma Sipral

Výhodou technologie blokové fasádní konstrukce je:

  • dílce jsou kompletně vyrobeny dodavatelem,
  • na montáž nemá vliv počasí,
  • snazší kontrola kvality osazení,
  • montáž na stavbě je velmi rychlá.

Jednotlivý fasádní dílec ( modul) dosahoval na této zakázce rozměrů až 7,5 × 3 m, tedy 22,5 m2 a hmotnosti kolem 900 kg. Za zmínku stojí i velmi krátký čas pro instalaci jednotlivých fasád. U některých fasád se dosahovalo rychlostí 1.500 m2/týden. Dalšími konstrukcemi byly okna, dveře, z velké části automatické posuvné. Reprezentativní vzhled dodávají objektu skleněné markýzy na terčích nad vstupy Spojovacího objektu a terčové skleněné zábradlí na vyhlídkové terase orientované na letištní plochu. Při navrhování konstrukce fasádního pláště bylo třeba splnit přísná hygienická kritéria pro určité prostory, např. ošetřovny a kanceláře dispečerů. Tyto akustické požadavky zadavatel specifikoval v technické zprávě projektového zadání. Provoz letadel v bezprostřední blízkosti budov je velmi hlučný. Proto byla v některých částech požadována neprůzvučnost 45–50 dB. Těchto hodnot bylo dosaženo díky speciálním sklům a speciálním úpravám neprůhledných částí.

RASTROVÁ FASÁDNÍ KONSTRUKCE
Kostru obvodového pláště tvoří fasádní tepelněizolující konstrukce s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami (vodorovně i svisle). Pohledová šířka profilů nosného roštu z vnější i vnitřní strany je 50 mm. Profily systému mají přerušení tepelného mostu při vnějším líci v úrovni zasklení. Nosné profily (sloupky a příčníky) a přítlačné a krycí lišty jsou vyrobeny ze slitiny AlMgSi0,5F22. Stavební hloubka profilů vyplynula ze statických požadavků na konstrukci. Profily systému jsou zařazeny do materiálové skupiny 1, tzn. že hodnota koeficientu prostupu tepla k hliníkových profilů je podle DIN 4108 Uf ≤ 2,0 W/m2K. Neprůhledné části jsou tvořeny tepelně izolačním panelem obloženým kompozitními kazetami Alpolic.

Dokončení článku včetně všech fotografií si můžete přečíst v časopise KONSTRUKCE v čísle 2/2006.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (240x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice