KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika    Krize? Recese? Deprese? Může pomoci marketing?

Krize? Recese? Deprese? Může pomoci marketing?

Publikováno: 20.1.2010
Rubrika: Ekonomika, Svařování a dělení

Nejprve chci velmi upřímně poděkovat České a slovenské asociaci zinkoven za její laskavé pozvání k účasti na vaší konferenci. Když jsem byl osloven a požádán, abych hovořil o marketingu v době krize, byl jsem v pokušení toto pozvání odmítnout, protože tato problematika je velmi složitá. Nejsem odborník a upřímně řečeno, jsem to já, kdo potřebuje získat nápady a návrhy od ostatních, které nabídnou nějaké řešení. Jsem více žák, než profesor!

Pak jsem si ale vzpomněl, že jsem se ve vaší společnosti cítil velmi příjemně již před 3 lety, kdy jsem byl pozván s jinou přednáškou, a tak jsem nemohl odmítnout vaše pozvání a udělám vše, co je v mých silách. Jak už jsem uvedl dříve, jsem pouhý zinkař a ne guru s taškou plnou skvělých nápadů a řešení, které by vyřešily situaci v našem oboru.

Prosím, přijměte mou omluvu za to, že nejsem schopen hovořit ve vašich rodných jazycích, a tudíž budu hovořit v angličtině. Pro ty, kteří se nezúčastnili konference před 3 lety, se krátce představím. Mé jméno je Carlos Garcia de Lucas, pracuji jako ředitel španělské průmyslové skupiny s názvem Duero. Jsme zinkaři i výrobci se 7 závody ve Španělsku a Portugalsku. Zaměstnáváme cca 400 lidí, v loňském roce byly naše prodeje vyšší než 130 mil. EUR.

Také jsem v současné době předsedou marketingového výboru EGGA, ve které jsou zastoupeny všechny evropské zinkovny prostřednictvím svých národních asociací. EGGA hraje klíčovou roli v obraně našich zájmů, prezentuje toto odvětví na evropské úrovni v klíčových technických otázkách, jako je životní prostředí, předpisy, normy a tak dále.

EGGA v oblasti marketingu vyvinula nebo koordinovala velké množství velmi užitečných nástrojů, jako jsou Galvanizing Magazine, Facts Files, několik brožur, o které je velký zájem a velmi nedávno vydanou knihu, která je věnována problematice udržitelného rozvoje, jejíž autor je prof. Wooley , nebo brožura Pozinkovaná výztuž.

Tento seznam je velmi dlouhý a nelze shrnout více než 50 let plodné činnosti do několika řádků. Stručně řečeno, já si upřímně myslím, že značná část vývoje nebo růstu našeho odvětví v minulosti, je díky vynikajícím aktivitám EGGA za velmi nízkou cenu. Když jsem byl požádán, abych hovořil o marketingu a krizi, myslel jsem si, že to jsou slova, která běžně používáme, a že jejich správná definice by mi pomohla lépe pochopit situaci … a možná najít nějaké světlo na konci tunelu! Přidal jsem také slovo recese … a ještě mnohem hrozivější deprese…

Postupovat jako konzultant, znamená, že se nejprve pokusím pochopit problém, a tak jsem šel pro definice. Jelikož jsem neměl velký rozpočet, rozhodl jsem se pro snadný způsob a připojil se k Google … a tady jsou výsledky:

 1. Definice slova KRIZE (Google nabídl 13.800.000 výsledků)
  Uvědomil jsem si, že jsem zacílil na něco velmi velkého a že mnoho dalších lidí má starosti s touto otázkou. Protože jsem musel vybrat jednu definici, vešel jsem do známého slovníku Webster a dočetl jsem, že se slovo krize se začalo používat již v 15. století, je odvozeno od řeckého slova Krisis, a znamená, rozhodnutí. (Sloveso Krinein: Rozhodnout) Je to zajímavý začátek, ale to, co přijde, je ještě lepší:
  a. Bod obratu k lepšímu nebo horšímu.
  b. Rozhodný moment.
  c. Nestabilní nebo kritické období nebo situace, ve kterých nastává rozhodující změna, situace, která dosáhla kritické fáze.
  Jinými slovy, není to nic nového a příjemnějšího, než jak se zdálo na první pohled. Musíme následovat Řeky a vzít si to pozitivní, být optimističtí a považovat tuto situaci za příležitost, než za smrtící hrozbu.
   
 2. Definice slova MARKETING (Google nabídl 82.900.000 výsledků)
  Mnohem důležitější! Z tolika definicí jsme si musel vybrat. Americká marketingová asociace uvedla v říjnu 2007: Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost obecně.
  Ze zvědavosti, dozvědět se ještě více … snažím se trochu si pomoci a vstupuji na Google s heslem „Marketing v době krize“ a s překvapením nacházím ne méně než 120 milionů výsledků. Tento rámec je definován mnohem přesněji.
  Na konci této hry s definicemi jsem si ještě zkusil vyhledat slova
  RECESE a DEPRESE, s následujícími výsledky:

Definice slova RECESE
„Období obecného hospodářského poklesu, konkrétně v poklesu hrubého domácího produktu dvou nebo více po sobě jdoucích čtvrtletí”.

Definice slova DEPRESE
V tomto případě, tento pojem nebyl příliš jasný. Jako dobré vodítko můžeme použít: „Pokud HDP poklesne více než o 10 % nebo klesá déle než 3 roky”.

Kupodivu před velkou hospodářskou krizí v 30. letech byl každý pokles nazýván depresí. Největší byl zaznamenán v USA v období od srpna 1929 do března 1933, kdy se HDP zhroutil o cca 35 %. Použijeme-li typický britský humor, mohli bychom definici recese a deprese vyjádřit i jiným způsobem: Recese je, když tvůj soused přijde o práci. Deprese je, když přijdeš o práci ty! A nyní, když už všichni víme, o čem mluvíme … Co bychom měli dělat?

Pro začátek musíme žít s tím, ať už se nám to líbí nebo ne, že tato slova patří do našeho systému, ekonomická situace se vyvíjí v cyklech se vzestupy a pády. Kapitalismus je již velmi starý, a tak jsme krizi zažili již v minulosti, nyní se nacházíme v jedné … a když skončí, přijde další, doufejme, že mnohem později!, v budoucnosti. Taková situace zde panuje již po několik staletí, ale jak si velice užíváme růstové části cyklu, tak když probíhá fáze poklesu, zapomínáme, že už se to před tím stalo. Musíme být optimističtí jako podnikatelé či manažeři, a vidět situaci jako v původním smyslu slova, spíše jako příležitost, než jako hrozbu.

Staří Řekové byli velmi talentovaní lidé a my se od nich můžeme hodně naučit. Osobně se mi velmi líbí, „rozhodující okamžik“ Je to okamžik, kdy se má jednat … ne si sednout a čekat!

SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU
Několik po sobě jdoucích let jsme si užívali růstu, to uvádí i údaje a statistiky, které mi byly poskytnuty vaší národní asociací, takže není třeba je opakovat. Pohybovali jsme se v rozmezí 7 mil. tun a nyní na většině místech došlo k dramatickému poklesu. Bylo mi řečeno, že v tomto regionu je pokles o –30 %, v mé zemi pokles je větší a v Evropě jako v celku je podle našeho odhadu –20 %. To jsou údaje za první pololetí tohoto roku, a vzhledem ke zvláštním okolnostem, ve kterých se nacházíme, je opravdu obtížné nabídnout odhad pro celý rok. Naštěstí několik zemí, jako je Německo nebo Francie, zdá se, udrží růst hrubého domácího produktu (HDP), a tak doufejme, že to nám přinese tuny do našich zinkovacích pecí.

Podle EUROFER se skutečná spotřeba oceli na evropské úrovni v první polovině roku 2009 snížila o 33 %, je to největší pokles zaznamenaný v historii.

Musíme být aktivní a hledat opatření, můj návrh k revizi těchto možností je sledovat již dobře známý model: Vytvořit marketingový plán, který nám umožní přehodnotit naši současnou situaci, který nám pomůže zlepšit informace, které máme a profesionálním způsobem přijmout rozhodnutí, které je nebo by mělo mít pro nás význam slova krize.

MARKETINGOVÝ PLÁN
Strategický marketing musí být veden od shora a řízen směrem dolů ve všech úrovních organizace, s cílem zajistit pozitivní výsledky, a musí být: zvídavý, náročný, otevřený, kreativní, rozhodný, razantní. Pro tento účel musí být dobře definován, vnitřně pochopen a musí efektivně komunikovat se zákazníky a dalšími zúčastněnými s cílem získat zpětnou vazbu, kterou potřebujeme. Marketingový plán musí být v souladu se strategickým podnikatelským plánem.

Existují dvě hlavní složky marketingové strategie:

 1. Jak se společnost zaměří na konkurenční trh?
   
 2. Jak bude společnost zavádět a podporovat každodenní operace?
   

Na dnešním velmi konkurenčním trhu je strategie, která zajišťuje konzistentní přístup k nabídce vašeho produktu nebo služby tak, aby byl obratem prodán, kritická. Nicméně definování marketingové strategie nestačí, musíte také mít přesně vymezené metodiky pro jeho zavádění v každodenním procesu. Mít pouze strategii je málo, pokud vám chybí jeden ze zdrojů nebo odborných znalostí k jejímu provedení.

Marketing musíme považovat za nezbytný pilíř naší firemní strategie. Stejným způsobem bychom měli mít vypracován podnikatelský plán s jasně stanovenými cíli, základní část tohoto plánu by měla být strategickým marketingovým plánem. Opravdu ho máme? Opravdu se jím řídíme?

Podle mého názoru máme 3 úrovně marketingu.

 • Evropská úroveň:

Projevuje se ve spolupráci s národními asociacemi, které jsou řízeny EGGA. Na evropské úrovni jsou řešeny další a další klíčové otázky, a proto potřebujeme mít silný hlas v Bruselu, protože tam jsou přijímána mnohá rozhodnutí, která ovlivní naše trhy, a nemyslím si, že to jsou rozhodnutí jen o problémech životního prostředí, kde bychom mohli díky společnému úsilí v rámci zinkoven pod záštitou EGGA zvrátit původní doporučení zpravodaje Evropské komisi, které vyznělo velmi negativně pro naši činnost. V počáteční fázi se předpokládalo, že až 30 % našeho trhu bylo v ohrožení.

Není třeba dodávat, že tento druh „Lobby“ na evropské úrovni je nad možnosti jednotlivých firem. Mnohé normy jsou celoevropsky rozšířeny, a také může být získáno mnoho významných trhů … nebo mohou být i ztraceny. Stručně řečeno potřebujeme silnější EGGA a mimo jiné, musíme úspěšně konkurovat betonu, nerezové oceli, nátěrům a jiným náhradním způsobům ochrany.

Činnosti, které mají být zmíněny představují příliš dlouhý seznam, na to, aby mohly být shrnuty jen několika slovy, ale princip je jasně uveden.

 • Národní úroveň:

Národní asociace představují rovněž klíčovou roli pro rozvoj trhu pro toto odvětví obecně. Cíle nebo tržní segmenty, které nelze řešit na úrovni jedné firmy lze úspěšně dosáhnout s asociací při minimálních nákladech. V mé prezentaci před 3 lety jsem se zmínil o zkušenostech ve Španělsku s naší asociací ATEG. Díky vynikající práci s nařizovateli, s různými úrovněmi a orgány státní správy, bylo vytvořeno mnoho trhů pro zinkování. V našem případě podstatná část našeho úspěchu v tomto odvětví je důsledkem snahy ATEG.

ATEG organizuje semináře, setkání s inženýry, architekty na všech veřejných úrovních, vydává brožury, organizuje naše ceny zinkoven pro architekty a mnoho dalších aktivit, jak technických, tak obchodních s velkým úspěchem a s nízkými náklady na členy. Na úrovni asociace je velmi doporučováno stanovit si společnou politiku a cíle, které budou schváleny jejími členy.

 • Firemní úroveň:

Nyní to začíná být více zajímavé. Předešlé úrovně jsou také důležité, ale naše schopnosti vlivu, vytváření a vývoje marketingové strategie jsou omezeny, protože musíme spolupracovat s našimi kolegy – konkurenty na trhu. Na firemní úrovni musíme vyvinout svůj vlastní strategický plán, abychom dosáhli cílů, které byly firmou stanoveny.

Existuje několik marketingových směrů:

a
– Výrobek: Týká se hlavně kvality výrobku nebo služby.
b – Obchod: Primárně se zaměřuje na prodej výrobku.
c – Výroba: Maximálně se specializuje na výrobu daného výrobku.
d – Marketing: Cílem je vyhovět požadavkům zákazníka.
e – Zákazník: Hlavním cílem je zjistit poptávku spotřebitelů.
 

Jak již bylo řečeno dříve, marketing je klíčovou částí podnikatelského úspěchu a proto tedy musí být vytvořen strategický marketingový plán.

Existuje docela velký počet modelů a každá firma si může vybrat. Mým návrhem je použít následující metodiku:

A – VNĚJŠÍ & VNITŘNÍ ANALÝZY

Použijeme dva dobře známé nástroje, které jsou známy pod anglickými zkratkami PEST & SWOT. PEST nám pomůže lépe poznat prostředí, ve kterém pracujeme.

P – Politika
E – Ekonomické faktory
S – Sociální faktory
T – Technologie

SWOT je mnohem starší přítel manažerů … a také velmi užitečný

S – Silné stránky
W – Slabé stránky
O – Příležitosti
T – Hrozby

Není na místě nyní věnovat čas vysvětlování těchto nástrojů, neboť jsou velmi dobře známy z literatury věnující se podnikání. Stačí pouze trvat na tom, že oba jsou velmi užitečné, a pokud nebyly seriózně provedeny, pak je lepší je raději nepoužívat, protože si nejsme jisti, že výsledky jsou takové, jaké bychom si přáli … a možná jsme měli přijmout určitá opatření už dávno, ale dali jsme přednost tomu, že jsme se vyhýbali problémům a zavírali před nimi oči! Tato „zkouška“, dobře provedená, objasňuje situaci, otevírá mysl dobrým nápadům a lepším rozhodnutím.

B – CÍLE MARKETINGU
Musí vycházet z pochopení našich silných a slabých stránek a podnikatelského prostředí, samozřejmě musí být v souladu s naším obchodním plánem.

Máme zde další hezkou anglickou zkratku: SMART

S – Specifika: Na příklad, získat 10 nových zákazníků
M – Měřitelnost: Cokoliv chcete, musí být snadno měřitelné
A – Dosažitelnost: Musíme mít prostředky, např. další prodejce navíc.
R – Reálnost: Obtížné ano, ale pilnou prací by mělo být dosaženo výsledku, jinak je to demotivující.
T – Časové omezení: Čas je omezen, např. 10 nových zákazníků za 1 rok.

C – MARKETINGOVÁ „P“
Nyní, abyste dosáhli úspěchu, jakmile jste jednou vyhodnotili svou situaci, prostředí a stanovili jste si cíle, potřebujete vytvořit odpovídající strategii a v tomto bodě opět nacházíme pomoc písmen. Jak můžete vidět, v angličtině je pomoc písmem neocenitelná. Použijeme písmeno „P” , dříve byly jen 4, nyní je jich v klasickém marketingu použito více.

Rozhodnutí se blíží, a opět, pojmy není nutno vysvětlovat, zde jsou mé názory:

P1 – PRODUKT
Někdy se tvrdí, že mezi naším zinkováním a ostatními není žádný rozdíl. S tím já rozhodně nesouhlasím. Můžeme nabídnout jasnější vzhled, vyhnout se bílé rzi, můžeme dosáhnout vynikajícího povrchu, a tak dále. Jinými slovy, co můžeme udělat jinak … a ještě lépe, než ostatní, nabídnout lepší výrobek a služby, než je průměr.

Spolehlivá kvalita, dodávky, vynikající služby, otvírací doba, flexibilita, extra služby, atd. často vytváří ten rozdíl, který rozhodne o vítězství našeho týmu!

Snad naše cena bude jen o málo vyšší … nebo dokonce stejná … ale budeme mít větší šance pro získání zakázky. Inovace. Pokud to opravdu chceme … tvrdě pracovat není komodita, můžeme stále zlepšovat to, co děláme. Zlepšení procesů, optimalizace zdrojů, jako je spotřeba zinku nebo produktivita práce, jen stačí zmínit dva klíčové prvky.

Cituji Obamu: Ano, my můžeme! Můžeme inovovat! A ovšem, musíme!

P2 – CENA (PRICE)
Podle akademiků, konzultantů, profesorů a dalších jim podobných existují 3 základní principy strategie:

 1. Sbírání smetany: Jste odlišní, šťastní s malým podílem na trhu a líbí se nám účtovat prémiové ceny.
 2. Tržní průbojnost: Velmi nízké ceny, cíl rychlého růstu podílu na trhu, eventuálně v kontrole trhu.
 3. Srovnatelné oceňování: Ceny podobné cenám konkurentů.

Většina z vás bude souhlasit s tím, že naše odvětví se odráží spíše v té poslední variantě. Ve většině případů nevytváříme ceny, ale  musíme ceny na trhu sblížit.

Cena je přímo spojena s náklady zákazníka, ale my musíme uvažovat i o tom, na čem záleží našemu zákazníkovi, není to jen cena, kterou nabízíme my, ale také jeho celkové náklady. To zahrnuje dopravu, zajištění kvality, extra služby, skladování, a další. Vítězný návrh, je ten, který představuje nejnižší celkové náklady pro zákazníka.

Pokud odvedeme opravdu dobrou práci ve VÝROBKU, běžně budeme dosahovat lehce zvýšené ceny, než ostatní konkurence a mnohem důležitější bude preference zákazníka a objem obchodu, což může být rozhodující.

Experti, poradci a jiní doporučují v době krize udržet ceny … nebo zvýšit, protože musíme rozdělit naše výdaje … a zisky v menší objemy. To může mít smysl v akademických fórech nebo snad v jiných průmyslových odvětvích, mé doporučení by bylo považovat každého zákazníka za poklad a udržet si jej až do konce.

Proč? Ochránit si a udržet si svého zákazníka je za těchto okolností velmi drahé, uvádí se ale, že získat nového zákazníka je 4 až 7 krát nákladnější a obtížnější, než si zachovat stávající. Je pravda, že snížení cen v současné době nám přinese potíže při jejich zvýšení, když se změní situace na trhu. V těžké době snížení cen přitahuje zákazníky mnohem více … nezapomeňte, že oni jsou také postiženi krizí a mohou mít své velké problémy.

Můžeme, jako v jiných odvětvích, použít nástroje, jako jsou speciální nabídky, množstevní slevy, dočasné zvýhodnění atd. Udržujme zdání, že ceny jsou stále stejné, ale že nabízíme speciální nabídku na omezenou dobu nebo množství. Svůj trh znáte lépe, než já, a jsem si jist, že najdete správné rozhodnutí.

P3 – REKLAMA (PROMOTION)
Průzkum zákazníka. Místo snižování marketingového rozpočtu, byste měli do něj věnovat více! Potřebujeme znát naše zákazníky lépe, než kdy jindy … a proč ne?, i ty od naší konkurence. Musíme být k nim blízko, abychom si okamžitě všimli jakékoli změny, jako na příklad toho, že začínají posílat svůj materiál do jiné zinkovny … nebo že jsou na pokraji bankrotu …

Také se nabízí nabídnout kvalitnější, spolehlivější služby, extra služby apod., takže místo toho, aby s námi spolupracovalo např. 50 %, budeme mít 80 %. Zvýšit náš podíl na trhu se současnými zákazníky je jednodušší, než při získávání zcela nových. Stávající zákazníci nás již znají a mohou mít užitek ze zlepšení, kterého dosáhneme pomocí našeho marketingového plánu!

Akademici tvrdí, že společnosti, které získají podíl na trhu v období recese, mají tendenci udržet se při hospodářském oživení. Na konci se dostáváme do stejného bodu, musíme být více orientováni na trh a služby.

Ovšem, bude to stát peníze … ale méně, než před tím a pravděpodobně, když budou uváděny ceny budete mile překvapeni a jestli ne, tak nakupujte jinde, tak jak to dělají jiní spotřebitelé, doku nenajdete to, co potřebujete. Mějte na paměti, že krize je všeobecná a ostatní budou šťastní, když budou pro vás pracovat i za nižší cenu, protože také mají méně práce.

Investovat peníze do propagace je pravděpodobně to nejlepší, za co peníze utratit. A pokud zrovna vy jste ještě jediní, kteří mě poslouchají, protože ostatní už usnuli, buďte Vy první, kteří si všimnete změny!

P4 – MÍSTO (PLACE)
Jak a kde prodáváte.
Vzhled vašich zaměstnanců a prostor může ovlivnit to, jak budou vaši zákazníci vnímat vaše podnikání. Neexistují ani malé detaily, které můžeme ignorovat, vše se počítá. Naše pracoviště a prostor musíme považovat za marketingový nástroj. Chceme-li být nyní úspěšní a růst rychleji než ostatní, pak musíme být tržně orientováni ve všem, co děláme.

Pověst společnosti pro zákaznický servis: kvalita, dokumentace k produktu, prodej, marketing, … Když se objeví nějaká obtížná technická otázka, bude nás zákazník kontaktovat? nebo budou více věřit jiné společnosti? Proč?

Toto jsou základní 4 P marketingu. Tradiční přistup. Nejsou to žádné převratné novinky, ale jsou opravdu užitečné. Ale protože musíme také inovovat, doporučuji vám uvažovat ještě o dalších P.

P5 – LIDÉ (PEOPLE)
A jedno zásadní P … máme jasno, že musíme být orientováni na trh a služby, být příjemní k zákazníkům a dávat jim pozitivní zprávy atd. Postupujeme stejným způsobem s našimi vlastními lidmi? Oni jsou základem každé firmy a věřte mi, že mnohem více v zinkovnách, kde je velmi náročná práce.

V krizi, jako je nyní, potřebujeme přijímat rozhodnutí. Vzpomeňte si na začátek mé přednášky. Krize znamená přijímat rozhodnutí. V období růstu máme obvykle tendenci ke zklidnění našeho postoje k úspoře nákladů a to je normální, protože podnik dobře funguje, a proto, proč něco v budoucnu měnit? Kdo má rád špatné zprávy nebo vypadá pesimisticky? V období růstu máme tendenci nabírat „hmotnost podniku“, protože zákazníkům se nikdy nelíbí platit více, pak je nezbytně nutné, abychom shodili naše „firemní břicho”, protože potřebujeme být „ve vrcholové formě”, abychom byli na trhu úspěšní.

Musíme více soutěžit a kontrolovat naši strukturu nákladů a zaměstnanci představují vysoké procento. Moje doporučení je udržet si ty nejlepší lidi a zbavit se těch, kteří nejsou vhodní pro tuto práci. Musíte vědět, kteří to jsou, a vaši zaměstnanci to vědí také, a tak nebudou příliš překvapeni.

A co dělat nyní? Poslat těm, kteří zůstávají jasný signál, že ať se stane cokoli, společnost je bude držet, a požádat je o jejich plnou spolupráci v této obtížné situaci. Zinkování není podnikání, které může být dobře provedeno i bez specializované pracovní síly. Pokud se zaměstnanci nebudou cítit pro firmu důležití, nebo se budou cítit ještě hůře, pak si nejsou jisti, že tu budou příští měsíc. A když uslyší, že je nezbytně nutné zmenšit naše „firemní břicho,“ že musíme „být v nejlepší formě“, abychom uspěli na trhu, jak můžete očekávat, že budou dělat vše, co je v jejich silách? Děláme to i my sami?

Pomozte jim stát se ještě lepšími odborníky, než jsou a dělejte často rozdíly ve kvalitě a službách. Dnes má střídání zaměstnanců ze zřejmých důvodů tendenci ke snižování. Ale co je průměrné střídání zaměstnanců v normálních časech? Je-li vysoké, pak máme vážný problém, protože je to nákladnější, než bychom normálně předpokládali.

Abychom to shrnuli, lidé znamenají hodně a je nutné považovat politiku lidských zdrojů za strategickou, protože představují rozdíl mezi průměrným a vynikajícím výkonem.

P6 – PROCESY NEBO PRODUKCE
Bohužel jsou často přehlíženy a politiku neustálého zlepšování je třeba brát v úvahu. V oblasti našeho podnikání je proces spíše privilegovaný, protože s omezenými zdroji … s fantazií, se způsobem myšlení otevřeným ke změnám apod., můžeme zlepšit naši kvalitu, produktivitu, …

Musíme zrevidovat všechny procesy, které jsou zahrnuty v procesu zinkování s rozhodností, protože výsledek musí být trvalý a ne pouze sezónní. Můžeme být pozitivně překvapení tím, čeho můžeme dosáhnout s minimálním zapojením peněz! Je škoda, že nemohu být více konkrétní, ale globalizace má mnoho nevýhod …

To je alespoň naše zkušenost, a oblast, ve které jsou zaměstnanci zapojeni je nesmírně cenná. Motivujme je tak, aby nám poskytli myšlenky, návrhy. Oni vědí víc, než si obvykle myslíme. Pokud se jedná o důkladnou revizi výroby, můžeme si občas myslet, že naše zinkovna je buď nemoderní nebo stará, a že potřebujeme nové vybavení, abychom byli konkurenceschopní, financování je velký problém, zisky klesají a banky se zdráhají půjčovat peníze.

Kontrola výrobního procesu je dost častá, můžete nebezpečně zvyšovat riziko vaší finanční síly, a úspory navíc jsou často nižší, než splátky bankovních půjček.

Je potřeba zdůraznit, jak je důležité kontrolovat náklady, abychom se stali ještě více konkurenceschopnější, a zvláště pak, jak vytvořit dobrý informační systém, který bude nabízet rychlé a spolehlivé údaje týkající se každé fáze jednotlivých procesů. Nejlepším způsobem, jak řídit náklady, je dobře je znát, mnoho chybných rozhodnutí je založeno na základě špatné informace.

ZÁVĚR
Je tady poslední P, číslo 7
Je více osobní, je to vášeň, musíme věřit v to, co děláme, našemu projektu, naší společnosti, naší schopnosti překonávat obtížné situace, jak jsme učinili již v minulosti, v nás, v naše lidi od shora až dolů a především v této krizi je doba rozhodování, kde naše činy vyvolají změny.

Přál bych si, abych vás svojí prezentací příliš nenudil! Zde je několik posledních myšlenek:

Zinkujte pro své zákazníky! Oni mají ocel, my máme zinek … jsme schopni být kreativní /vytvořit s nimi slitinu, která je přesvědčí o tom, aby si vybrali právě nás …

Proveďte průzkum zákazníků, protože potřebujete vědět o svých existujících i potenciálních zákaznících co nejvíce. Uvědomte si plně situaci a před tím, než začnete získávat nové zákazníky, snažte se udržet co nejvíce svých současných zákazníků. Je to obvykle mnohem ekonomičtější a rychlejší cesta ke zlepšení své firmy, pokud jednáte s existujícími klienty. Když jednou dosáhnete velmi vysoké úrovně, tak pro konkurenci bude velmi obtížné získat nějakého zákazníka od vás.

Zachovat alespoň marketingový rozpočet. Není čas na snižování výdajů. Podíl na trhu můžete získat už nyní … a udržet si jej v budoucnu, kdy se bude celková situace zlepšovat.

Informační systémy jsou nyní ještě důležitější, k dosažení konkurenceschopnosti musíte znát svou strukturu nákladů.

Lidé: Přestože většina společností vykazuje propouštění zaměstnanců, vrcholový management se musí snažit upevnit věrnost těch, kteří zůstávají a ujistit je, že společnost již přežila těžké časy v minulosti zachováním kvality a poskytováním vynikajících služeb zákazníkům, nikoli jen snižováním nákladů bez dalšího uvážení.

Cena: Nesoutěžte pouze v ceně, kterou potřebujete, abyste se stali pro zákazníky dodavatelem s nejnižší cenou, ale staňte se dodavatelem, který má širší koncept a bere v úvahu i ostatní skutečnosti.

Ignorování konkurence: Musíme být v předu, to znamená pracovat usilovněji a lépe organizovat, konkurence je zde proto, abychom se zlepšovali každý den … jinak se vítězným týmem stanou jiní. Sledujte co dělají … raději dříve, než později.

Optimalizace nákladů: Podniky, které zlepšují své vnitřní výkony a kontrolují pevné náklady jsou ve své pozici konkurenceschopnější a získávají podíl na trhu. Jen ti nejaktivnější si udrží dobrou úroveň ziskovosti.

Mohl bych pokračovat a pokračovat, ale musím končit, tak blízko pozitivnímu vzkazu. Musíme vidět současnou situaci optimisticky, což znamená nic víc, nic méně, snažme se dosáhnout v dané situaci toho nejlepšího výsledku!

Období krize je obdobím příležitostí a my musíme udělat to nejlepší, co dokážeme. Žárové zinkování je odolné odvětví, podnikání s dlouhou historií ověřenou úspěchy a má před sebou světlou budoucnost.

Máme vynikající produkt, daleko lepší, než má konkurence v ochraně kovů. Jsem si jist, že se nacházíme ve velmi dobré pozici pro další budoucnost. Krize je skvělá příležitost ke změně! Je to vynikající moment pro kontrolu vašeho podnikání a marketingové strategie a k vývoji nové, která vaší firmě pomůže stát se vítězem.

Buďte tržně zaměřeni, ať přijmete jakékoli rozhodnutí, přemýšlejte před tím, jaký bude mít dopad.

Děkuji mnohokrát za pozvání a taktéž za vaši pozornost. Bylo pro mě opravdu potěšením napsat tento skromný příspěvek.

Jak už jsem vám říkal na začátku, nemohu nabídnout řešení, jen s vámi sdílet své osobní názory.

Autor: Carlos Garcia, European General Galvanizers Association, Spain

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (296x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (193x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (191x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice