KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Konference při Dnu TA ČR otevřela téma chytré budoucnosti

Konference při Dnu TA ČR otevřela téma chytré budoucnosti

Publikováno: 10.11.2016
Rubrika: Zajímavosti

Nové digitální trendy a technologie, které ovlivňují nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat naše životy. Téma, které používá zastřešující pojem Smart Life, zvolila Technologická agentura České republiky (TA ČR) jako hlavní pro diskuse s odborníky pro letošní rok. S velkým pozitivním ohlasem se setkala již konference pořádaná na nedávném Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Její volné pokračování přichystala agentura do budovy Národní technické knihovny. Konference Smart Life měla opět svým obsahem i kvalitou účastníků velmi vysokou úroveň a skvělou atmosféru. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu nebo známý český ekonom Tomáš Sedláček. Andrew Wyckoff z OECD navíc na konferenci vůbec poprvé v České republice prezentoval výsledky projektu Next production revolution, který definuje klíčové globální trendy pro rozvoj průmyslu.

„Současné technologie nejsou ve své podstatě revoluční. Revoluční je ale míra jejich vzájemného propojení,“ zdůraznil Andrew Wyckoff. A uvedl přitom celou řadu příkladů, jako jsou 3 D tisk, nanotechnologie, technologická bezpečnost, zcela nové druhy materiálů nebo technologie založené na biovědách. „Velmi důležitá tak bude těsná spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a agenturami podporujícími aplikovaný výzkum. Musíme si také uvědomit, že dvě třetiny lidí nejsou na nové technologie patřičně připraveni. Proto je potřeba věnovat velký důraz vzdělávání,“ řekl. V panelové diskusi ale s jeho názorem polemizoval například Tomáš Marada, odborník na Blockchain. „Nové technologie jsou již vyvíjeny ve spolupráci s předními neurology, aby byly intuitivní a lidé je mohli používat bez nutnosti učení se,“ řekl.

Podle Ralfa Wehrspohna již nyní zažíváme zcela zásadní proměnu business modelů. „Zásadní komoditou na trhu jsou data a schopnost s nimi pracovat. To ale vyvolává celou řadu podnětů, na které je třeba klást důraz. Mám tím na mysli například bezpečnost dat a jejich přenos, ochranu autorských práv a podobně,“ uvedl. František Štrupl ze společnosti Google navázal tím, že jen v letošním roce se na celém světě zdvojnásobí objem dat ve srovnání s celým obdobím od začátku civilizace do loňského roku. Proto je tak důležité, aby nastupující generace byly na jejich zvládnutí připravené. „Nechme si děti hrát s technologiemi. Připravují se tím na budoucí život, o jehož podobě nemáme ani zdání. Digitální svět nás luxuje. A nikde není dáno, že současná biologická forma inteligence je konečná. Přiznejme si, že nevíme, kam bude směřovat další evoluční krok,“ podotkl ekonom Tomáš Sedláček.

„Technologická agentura podporuje aplikovaný výzkum v oblastech, které jsou právě těmi budoucími trendy pro naši ekonomiku a společnost s cílem posílení konkurenceschopnosti ekonomiky a kvality života obyvatel naší země,“ uvedl Petr Očko. Tedy mimo jiné i principy Smart Life, Průmysl 4.0, Společnost 4.0 či sdílená ekonomika (Sharing Economy) budou patřit mezi podporovaná témata v klíčových programech TA ČR. „Už letos byl Průmysl 4.0 jedním z témat veřejné soutěže v programu EPSILON zaměřeném na technologický aplikovaný výzkum. Například na společenské dopady změn, které přicházejí, bude zaměřený program ÉTA, který spustíme v příštím roce,“ vysvětlil předseda TAČR Petr Očko.

TA ČR OCENILA VÝZKUMNÉ PROJEKTY, KTERÉ ZMĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU

Již po čtvrté byli oceněni autoři nejlepších projektů aplikovaného výzkumu, podpořených Technologickou agenturou ČR. Ze stovek projektů postoupilo do užšího výběru osmadvacet, které významným způsobem zkvalitňují životy celé společnosti.

Cena TA ČR je udílena ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení.

 • Řešení pro kvalitu života získá projekt optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů.
 • V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na praktické využití moderních litých kovových pěn ze železa a neželezných kovů. 
 • V třetí kategorii Užitečnost řešení uspěl projekt, který se zabýval technologií zpracování řeči pro efektivní komunikaci mezi člověkem a počítačem.
 • V poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení si odnáší ocenění návrh na využití moderních multivrstevnatých optických systémů.

„Smyslem udělování prestižních Cen Technologické agentury České republiky je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života společnosti. Doufám, že tato ocenění budou motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu,“ vysvětlil Petr Očko, předseda TA ČR.

Podrobnosti k vítězným projektům

KVALITA ŽIVOTA – OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ UHMWPE

Co to je: UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – ultravysokomolekulární polyethylen) je bez zápachu a chuti, netoxický a je vysoce odolný vůči korozi chemikáliím s výjimkou oxidačních kyselin. Má extrémně nízkou absorpci vlhkosti a má velmi nízký koeficient tření, je samomazný a je vysoce odolný proti oděru, v některých formách je 15 krát odolnější proti oděru než uhlíkové oceli. Jeho koeficient tření je výrazně nízký.


Cílem projektu je vytvoření modifikovaného UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru a oxidativní degradaci, který bude použit pro výrobu kloubních náhrad se zvýšenou životností.

Řešitel projektu:

 • Ing. Jaroslav Fencl, BEZNOSKA, s.r.o.

Spoluřešitel projektu:

 • Ing. Zdeněk Kruliš, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • prof. MUDr. David Pokorný, I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol

EKONOMICKÝ PŘÍNOS – FYZIKÁLNÍ A METALURGICKÉ ASPEKTY PŘÍPRAVY LITÝCH KOVOVÝCH PĚN ZE SLITIN ŽELEZA A NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Zpěněné kovy jsou novým typem materiálu s nízkou hustotou, velkým specifickým povrchem a novými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů dosud v České republice nebyl realizován.

Řešitel projektu:

 • Ing. Petr Lichý, Ph.D., VŠB – TU Ostrava
 • doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.

Spoluřešitel projektu:

 • Ing. Ivo Lána, Ph.D., jednatel, Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

UŽITEČNOST ŘEŠENÍ – TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ŘEČI PRO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI ČLOVĚK-POČÍTAČ

Komunikační bariéra je nepříjemná, ať už při vyjednávání se zločinci, kteří zadržují rukojmí, nebo při debatě o fotbale a politice. A jak je to s komunikací a jejími bariérami vztahu člověk-počítač?

Ve většině případů se pro ovládání počítačů a strojů pořád používá jejich řeč. Naše pokyny převedeme do systémů 0 a 1, a tím je vyřešeno. Ale my bychom chtěli, aby nás stroje, počítače, zařízení poslouchala přímo, bez překladu, aby reagovala na pokyn, na slovo, a to není vždy jednoduché. Už jen to, že někdo mluví rychle, jiný moc vysoko, další nezřetelně, potichu, slovensky, čínsky… A variabilita slovníků různých jazyků je obrovská a další komplikace. Překážek na téhle cestě je opravdu hodně. Mnoho z nich odstraňuje právě projekt podpořený TA ČR.Řešitel projektu:

 • doc. Dr. Ing. Jan Černocký, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Spoluřešitel projektu:

 • RNDr. Pavel Cenek, OptimSys, s.r.o., JIC, Inovační park, U Vodárny 2
 • RNDr. Michaela Ševečková, Lingea s.r.o.
 • Michal Hrabí, Phonexia s.r.o.

ORIGINALITA ŘEŠENÍ – MODERNÍ MULTIVRSTVÉ OPTICKÉ SYSTÉMY

V některých zařízeních se používá optika, která má více než 100 různých tenkých vrstev, jejich výroba trvá často až 24 hodin a tloušťka je až 15 mikrometrů. Je proto třeba vyvíjet nová technická zařízení i nové technologie, která budou schopny plnit rostoucí požadavky speciální optiky lépe a efektivněji.

V rámci projektu podpořeného TA ČR bude vypracován teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících technologických postupů.

Řešitel projektu:

 • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel projektu:

 • Ing. Zdeněk Hubička, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
 • Ing. Silvie Skyvová, Meopta – optika
 • Ing. Jiří Jankuj, CSc., Meopta – optika – Coating Engineering Manager, Manažer Technologie vrstvení
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Andrew WyckoffRalf B. WehrspohnFrantišek ŠtruplTomáš SedláčekPetr Očko

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (312x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice