KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Jubilejní X. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládla BOLT TOWER

Jubilejní X. ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládla BOLT TOWER

Publikováno: 15.7.2016
Rubrika: Zajímavosti

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly 15. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky X. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

V letošním roce se v soutěži utkal rekordní počet přihlášených staveb, celkem jednapadesát soutěžících v pěti kategoriích. V zaplněných prostorách Kompresorovny mohli přítomní sledovat udílení cen nejen v pěti základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen, včetně Ceny děkana stavební fakulty Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována absolventům za nejlepší bakalářské a diplomové práce.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba, která vyhrála také v kategorii Stavby občanské vybavenosti novostavby – BOLT TOWER, Nástavba vysoké pece č. 1. „Dolní oblast Vítkovic se může díky této stavbě těšit dalšímu trumfu v podobě zdařilé konverze, která je svým charakterem jedinečná mezi podobnými projekty. Myšlenka zcela nové hmoty, která využívá vysokou pec jako platformu, je velmi odvážná. Konstrukční řešení vycházející z architektonického záměru autora dokazuje výborné zvládnutí řemesla ve všech fázích projektu i realizace,“ řekl na adresu vítězné stavby jeden z porotců, Ing. arch. Petr Lukaštík. Projektantem této vítězné stavby je Josef Pleskot, AP ATELIER, zhotovitelem INGSTEEL, spol. s r. o. a investorem Dolní oblast Vítkovice, z. s. p. o. Cenu si na podiu převzal Ing. Petr Koudela, výkonný ředitel Dolních Vítkovic, Ing. Tomáš Jasek, specialista investiční výstavby a Ing. Jiří Michálek, Ph.D., předseda představenstva Dolních Vítkovic.

Také v dalších kategoriích byly oceňovány stavby, které odbornou porotu zaujaly nejen svým osobitým pojetím, ale také svým přínosem pro další rozvoj měst a obcí, lepší bydlení či modernizaci nejrůznějších lokalit.

Toto je příklad vítěze kategorie Bytové domy. „Největším přínosem je urbanistické řešení stavby Polyfunkční dům Bystřice, které definuje menší veřejné prostranství v návaznosti na parter domu. Zároveň vytváří zárodek organizované struktury centra obce v jinak indiferentní a chaotické zástavbě. Pro obec je výzvou, aby nepromarnila šanci podpory podobně uvědoměle kvalitní výstavby v centrální části Bystřice tak, aby dosáhla vyšší úrovně kvality veřejného prostoru obce,“ poznamenal k projektu předseda poroty Ing. Milan Balabán.

Vítězi dalších kategorií se staly stavby: Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích (kategorie Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce), Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře (kategorie Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství), Rodinný dům U Pevnůstky v Opavě – Jaktaři (kategorie Rodinné domy), Hala s administrativní částí firmy ROPER Engineering (kategorie Průmyslové stavby), Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů (kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby).

Součástí oceňování nejlepších staveb byla tradičně také Cena odborné poroty, získalo ji Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – Etapa I. Na této soutěžní stavbě si porota cenila zejména citlivé rekonstrukce kulturní památky.

Dalším prestižním oceněním, Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje, byl ohodnocen projekt Archeopark Chotěbuz – 2. část. Ocenění si za zhotovitele odnesla společnost NOSTA, projektanty jsou Atelier 38 s. r. o. a TECHNICO Opava, s. r. o., investorem Moravskoslezský kraj. Speciální Cena laické veřejnosti byla udělena projektu z kategorie Průmyslové stavby – Rozšíření závodu Opavia Opava. „Archeopark je v našem regionu známou turistickou atrakcí a díky architektonicky zajímavě pojaté budově s moderním designem zpestří nabídku turistických zajímavostí v Moravskoslezském kraji. Ve vstupní budově jsou nové archeologické a přírodovědné expozice, multifunkční sál a další potřebné zázemí. Zároveň vznikla i několik desítek metrů dlouhá lávka v korunách stromů, která budovu spojuje s tzv. akropolí, věrnou replikou původního slovanského hradiska, které v těchto místech dříve stávalo. Vybudování vstupního objektu s prostorem pro další expozice, rozšíření expozice v akropoli hradiště, zajištění bezbariérového vstupu do Archeoparku a chybějícího sociálního zázemí stálo téměř 47,5 milionu korun. Na financování se kromě krajského rozpočtu podstatnou měrou podílely i evropské finanční zdroje,“ řekl Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Letos vyhlašovatelé připravili také oceňování výrazných osobností, které se podílely na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním „Osobnost ve stavebnictví“ pro rok 2015 se může pyšnit Ing. Josef Urban.

Více informací najdete na stránkách soutěže www.stavbamsk.cz

Jubilee 10th Year of Competition Stavba Moravskoslezského kraje (Construction of Moravian‑Silesian Region) Dominated by BOLT TOWER
The industrial premises of the compressor room of the Landek Park area were the place of ceremonial announcement of the results of the 10th year of competition STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE on June 15, 2016. The organizers of the competition, which is held annually under the auspices of the marshal of the region, are The Association of Building Entrepreneurs, The Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians, The Community of Architects and Moravian‑Silesian Region.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
BOLT TOWER, Nástavba vysoké pece č. 1Polyfunkční dům BystřiceRekonstrukce Městského stadionu v Ostravě‑VítkovicíchRodinný dům U Pevnůstky v Opavě – JaktařiRevitalizace zahrady Piaristického kláštera v PříbořeHala s administrativní částí firmy ROPER EngineeringRekonstrukce silnice III/01148 Návsí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (278x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (49x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Drevené prvky unikátnej budovy supermarketuDrevené prvky unikátnej budovy supermarketu (49x)
Na lesy bohaté severozápadné Slovensko sa iba pomaly presadzuje v stavebnom rozmachu drevenými objektmi. Aj cestou z kra...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice