KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Jedním z hlavních cílů bylo vytvoření příjemného a zdravého prostředí pro uživatele,”

„Jedním z hlavních cílů bylo vytvoření příjemného a zdravého prostředí pro uživatele,”

Publikováno: 13.12.2017
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jiří Stránský, Sustainability and M&E Manager společnosti PM Group.

Co vše bylo nutné v průběhu výstavby podřídit požadavku dvojí certifikace LEED Gold a BREEAM Excellent? Předpokládám, že na to již bylo myšleno ve fázi projektu…
Obě certifikace kladou požadavky na způsob řízení průběhu výstavby. Především pak BREEAM klade důraz na důstojné prostředí pro zaměstnance stavby, minimalizaci dopadu stavby na své sousedy a okolí nebo šetrné nakládání s energiemi. Použité prvky jako dostupnost uzamykatelných skříněk, sprch, příštřešku pro kuřáky nebo důstojného prostoru ke stravování pro zaměstance stavby, posouvají kulturu pracovního prostředí řadových zaměstnanců stavby, na které je často zapomínáno, do 21. století. Spolu s požadavky jakými jsou částečné využití sluneční energie pro napájení osvětlení staveniště, sledování spotřeb elektřiny, vody a stopy COa mnoha dalších, tak pomáhají i nám, jako stavebnímu manažerovi, k nastavení standardu, který uplatňujeme na našich projektech v západní Evropě.

Jakým způsobem bylo dbáno na zařízení staveniště a recyklaci až 75 % odpadů? Nezpůsobovalo to prodlevy?
Vedle již zmíněných prvků pomáhají obě certifikace i našim koordinátorům bezpečnosti k nastavení vyššího standardu bezpečnosti. Prvky jako oddělené koridory pro pěší, místnost první pomoci, vstupní karty s fotografiemi, vrátnice s turnikety, provedení cvičné evakuace, kvalitní informační systém, se snažíme na našich stavbách zavádět standardně. Požadavky LEED a BREEAM nám v tomto nicméně pomáhají. Proto jako velký úspěch vidím fakt, že jsme od společnosti VIZE obdrželi prestižní certifikát za Nejbezpečnější stavbu roku 2017. Odklonění 75 % stavebního odpadu ze skládky dnes již pro většinu dodavatelů není velkým problémem i během výstavby, k žádným prodlevám z tohoto důvodu tedy nedocházelo.

Jakým klíčem byl pro Vás a pro projektanty výběr stavebních materiálů? Najdeme na budově ASPIRA některé ne zrovna běžné stavební materiály?
Jedním z hlavních cílů pro projektanta bylo vytvoření příjemného a zdravého prostředí pro uživatele budovy. Proto byly použity především přírodní materiály a materiály s nízkým obsahem těkavých látek. Dalším aspektem bylo místo původu materialů. Kámen pro obklad budovy pochází z Německa.

Můžete přiblížit systém sběru dešťové vody k dalšímu zavlažování? Dešťová voda se v budově sbírá opravdu jen k zavlažování nebo je i využívána k vytvoření příjemnějšího mikroklimatu uvnitř budovy?
Dešťová voda ze střechy je shromažďována v jedné retenční nádrži o celkovém objemu 25 m3 umístěné v podzemí v blízkosti budovy. Zachycená voda by měla zajistit potřeby pro zavlažování okolní zeleně po velkou část roku. V průběhu návrhu budovy byla zvažována i možnost využití dešťové vody pro splachování, od čehož bylo nakonec z ekonomických důvodů ustoupeno.

Jak je zajištěna potřebná elektrická kapacita celé budovy? Když vezmeme v potaz energetickou náročnost provozu stavby, dále potřeby investora na jeho podnikání a k tomu ještě nabíjecí stanice elektromobilů….
Plánovaná spotřeba energie realizované budovy v porovnání s budovou navrženou podle platných norem je o 27 % nižší. Z hlediska celkové dodané energie je tedy budova velmi úsporná. Máte pravdu, že vzhledem k druhu podnikání investora je očekávána vysoká provozní spotřeba elektřiny. Nicméně klient se zavázal používat svá zařízení (monitory, počítače apod.) vždy v nejúspornější dostupné verzi, za což mimochodem získává jeden z kreditů v systému BREEAM. Jako problém se zdálo dodržení tzv. čtvrthodinového maxima při souběžném nabíjení více elektromobilů. Tuto záležitost vyřešil spolu s dodavatelem kolega Ing. Kraupner inteligentním systémem, který při současném zapojení více elektromobilů rozezná a nabije přednostně ten, který to nejvíce vyžaduje.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Jiří Stránský

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (317x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (93x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice