KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Informovanost i zájem o BIM rostou rok od roku řádově,“

„Informovanost i zájem o BIM rostou rok od roku řádově,“

Publikováno: 4.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Petr Matyáš, jeden z partnerů architektonické a projekční kanceláře di5 architekti inženýři s. r. o.

Začátkem listopadu 2016 schválila Vláda ČR pod č. j. 1353/16 usnesení „Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení“, jehož předkladatelem byl ministr průmyslu a obchodu. Co konkrétního bude v ČR v oblasti BIM následovat? Jaké konkrétní návrhy zavádění BIM ministerstvo uvažuje realizovat v praxi?
To je spíše otázka na ministerstvo průmyslu a obchodu. My se s kolegy z CZ BIM snažíme spolupracovat s ministerstvem na přípravě materiálu pro vládu. Obsahem dokumentu budou jednotlivé postupné kroky zavádění BIM.

Čekají povinné změny pouze projektanty nebo i jiné profese?
Problematika BIM se týká všech zúčastněných na procesu výstavby a provozu budov, včetně výroby materiálů a výrobků pro stavby. Výhledově bychom rádi digitalizovali i veřejnoprávní projednání staveb.

Asi nejvíce zkušeností s BIM mají v ČR architekti a projektanti. Další vlaštovky zaznamenáváme například u dodavatelů opláštění nebo facility managerů, kteří s BIMem začínají pracovat rovněž více. Jaké je podle Vás obecné povědomí o možnostech BIM mezi odbornou veřejností?
My se pohybujeme především mezi firmami a investory, kteří BIM znají a vědí, co očekávat a požadovat. Vídáme se na projektech, konferencích atd. Dá se tedy říci, že žijeme v jakési BIM bublině. Dle průzkumů, které byly zpracovány napříč trhem, to tak slavné není a je před námi i spoustu práce v oblasti osvěty. Nicméně i podle účasti na konferencích se dá říci, že informovanost i zájem rostou rok od roku řádově.

Co brání BIM v ČR masivnějšímu rozvoji?
Jednotná pravidla a málo ochoty změnit zavedený způsob práce. Dnes se většina firem dívá na data pouze ze svého úhlu pohledu. Ve chvíli, kdy budeme mít jednotnou strukturu dat, přijde etapa, kdy budeme řešit optimalizaci jednotlivých procesů (činností). Digitalizace stavebnictví je jednak o samotných datech, ale hlavně o práci s nimi. O změny v dodavatelských systémech atd. Až budeme v této etapě, tak teprve tehdy se začnou ukazovat benefity BIM.

Je tedy docela možné, že v blízké době BIM může zcela nahradit klasickou papírovou formu přípravy a následného provozu projektu?
K tomu určitě dojde. Tak jako dnes pro komunikaci nepoužíváme telegramy a dopisy, ale emaily a pdf dokumenty, budeme ve stavebnictví používat elektronickou formu dokumentace. Tou elektronickou formou bude například ifc, obdoba pdf v oblasti BIM.

Každá mince má dvě strany. Má BIM kromě přínosů rovněž nějaká negativa, o kterých se příliš nemluví? Je například zneužitelný? Má nějaká kapacitní omezení?
Největším problémem BIM je jeho neuchopitelnost, to že zasahuje všechny oblasti od přípravy staveb, veřejnoprávního projednání, výběrových řízení, výstavby a provozu stavby. Každý ze zúčastněných vidí BIM někde jinde. BIM samozřejmě zasahuje i do celé problematiky „smart city“. Největší a asi jediné „kapacitní“ omezení je v lidech, v jejich ochotě pracovat jinak, v otevřenosti k diskuzi a ke snaze najít nejlepší způsob, jak digitálně pracovat.

Můžete čtenářům blíže představit aplikaci BIM.Point?
Když jsme přesvědčovali naše klienty o užitečnosti přípravy projektů v BIM o výhodách, které jim to přinese zejména v provozu staveb, žádali nás o doporučení softwaru, který mohou využít. Doporučili jsme jim celou radu programů určených pro facility management. Nicméně i poměrně velkým klientům připadala tato řešení zbytečně velká a drahá. Chtěli software, který jim umožní využívat BIM model, bude bez instalace, bez nutnosti určit, kdo ve firmě s tímto nástrojem bude pracovat, bude na open BIM řešení a umožní jim vést si nad modelem vlastní databázi informací. Tak jsme pro ně takový software vytvořili.

BIM.Point je web, cloudový nástroj, k jeho používání stačí běžný web prohlížeč (Microsoft Explorer, Chrome). Umožňuje tabulkový přístup k veškerým informacím v BIM modelu. Informace je možné třídit, vyhledávat, exportovat. BIM.Point má širokou podporu pro práci s přílohami, umožňuje vytvářet vlastní databázi tvořenou přílohami (revizními zprávami, protokoly apod.). Další předností BIM. Pointu je i možnost uložení vlastních nastavení a široká možnost personalizace. Pro naše klienty je také důležité mít řešení založené na open BIM technologii.

Jaká je v případě zájmu stavební firmy finanční náročnost implementace, správy a provozu BIM?
To je velice těžká otázka. Záleží plně na rozhodnutí firmy, do jaké míry chce digitalizovat jednotlivé procesy. Jak moc chce BIM využívat a v jakých oblastech. Nicméně nejdražší a nejtěžší je práce s lidmi a jejich ochota učit se nové postupy. Chuť přemýšlet nad tím, jak svou práci zlepšit, je základ implementace BIM. Naše zkušenost je podobná jako zkušenosti kolegů ze zahraničí. Pokud chci efektivně začít, je potřeba vystřelit ze startovní pistole a změnu realizovat v celé firmě najednou. Jiné postupy jsou delší a bolestivější.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Petr Matyáš

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (213x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (67x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (62x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice