KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Hraniční most - spojnice dálnice D8 s dálnicí A17

Hraniční most - spojnice dálnice D8 s dálnicí A17

Publikováno: 22.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:37
Rubrika: Zajímavosti

Hraniční most na dálnici D8 přemosťuje hluboké údolí Hraničního potoka v Krušných horách, který tvoří přirozenou hranici mezi ČR a SRN. Symbolicky zde mostem plynule překračujeme státní hranici a pokračujeme po dálnici A17 do Drážďan. Stavbu realizuje firma Firesta ve sdružení s firmou JHP.

Časově náročný proces výběru zhotovitele díla v roce 2004 posunul zahájení stavebních prací až do roku 2005. Nyní dodavatelé stojí před náročným úkolem splnit termín zprovoznění mostu na podzim roku 2006, který je dán mezinárodními dohodami v návaznosti na zprovoznění celého úseku dálnice. Došlo k razantnímu zkrácení výstavby mostu o jednu stavební sezonu a tomu bylo nutné podřídit technologii výstavby. V prosinci roku 2004 začaly práce na realizační dokumentaci, která musela skloubit časové nároky objednatele, technické parametry, dané českým a německým objednatelem, a přísné ekologické podmínky (staveniště leží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Gottleuba). V únoru 2005 začaly stavební práce. Hraniční most je tvořen dvěma samostatnými mosty pro každý jízdní směr. Nosná konstrukce je tvořena komorovým spřaženým ocelobetonovým spojitým nosníkem o šesti polích. Konstrukce je samostatná pro každý dopravní směr.


Ocelová konstrukce je vyrobena z patinující oceli Atmofix

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE (OK)
Ocelové konstrukce jednotlivých jízdních pruhů jsou souběžně vyráběny v mostárnách Firesta a DT Prostějov. Každá nosná konstrukce je tvořena ocelovou částí ve tvaru otevřeného truhlíku, tvořeného dolní pásnicí a bočními stěnami, k nimž jsou přivařeny horní pásnice, opatřené spřahovacími trny. Stěny a dolní pásnice truhlíku jsou vyztuženy soustavou příčných a podélných výztuh. Příčné výztuhy jsou tvořeny stojinou a pásnicí, které vytvářejí výztužný T-profil. Podélné ztužení tvoří ohýbané výztuhy ve tvaru korýtek.

Nosná konstrukce je vyrobena ve směrovém i výškovém polygonu, který sleduje skutečný průběh komunikace a průběh výrobního nadvýšení. Lomy polygonu jsou navrženy v místech dílenských a montážních styků, tj. po 9,0 m. Ocelová konstrukce je z přepravních důvodů příčně a podélně rozdělena, přičemž příčný styk je uprostřed dolní pásnice. Maximální délka dílců v podélném směru je cca 18,5 m. Maximální hmotnost montážních dílců je 57 t. Ve stěnách jsou připraveny prostupy pro systém odvodnění, ve spodní pásnici jsou otvory pro odvod kondenzátu. U nadpodporových dílců jsou v dolní pásnici truhlíku eliptické revizní prostupy. V obou nosných konstrukcích budou osazeny obslužné lávky. Jejich konstrukce je navržena z kompozitních materiálů.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE
S cílem urychlit stavbu a vyhnout se protikorozní ochraně v nepříznivých klimatických podmínkách v zimě byla OK vyrobena z patinující oceli Atmofix. Kvůli nedostatečnému atmosférickému působení pro vznik patiny oceli uvnitř komorové konstrukce rozhodl investor o protikorozní ochraně na vnitřním líci komorového průřezu. Dno truhlíku je proti korozi chráněno kombinovaným nátěrovým systémem a stěny jsou ošetřeny třívrstvým nátěrovým systémem. Protikorozní ochranu získává vnitřní líc ocelové konstrukce přímo ve výrobně před odvozem dílu na stavbu. Nenatřena zůstávají pouze místa montážních styků, poslední vrstva nátěru bude provedena až po dokončení montáže.

Celý nezkrácený článek včetně všech fotografií si můžete přečíst v čísle 6/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice