KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Dynamicky namáhané konstrukce

Dynamicky namáhané konstrukce

Publikováno: 4.6.2008, Aktualizováno: 29.12.2008 16:47
Rubrika: Aktuality

Dyna 2008 je konference, která se letos odehrává teprve podruhé, ale přesto s mezinárodní účastí. Bude se konat ve dnech 9. a 10. září 2008 v hotelu Avanti v Brně. Tuto konferenci pořádá Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Ústavem aplikované mechaniky Brno a České společnosti pro mechaniku Veda Brno.

Zaměření a cíl konference

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výměna informací o podstatě poškozování materiálu ocelových konstrukcí a strojních dílů dynamicky namáhaných a postupech stanovení jejich spolehlivosti.

Diskutovány budou normy pro jejich navrhování, výpočty odolnosti jejich materiálu proti poškození za provozu, experimentální měření a zpracování získaných dat o odezvě konstrukcí na zatížení, nedestruktivní kontroly, údržba, oprava svařováním, určení zbytkové životnosti a metody stanovení jejich spolehlivostí.

Ocelové konstrukce a strojní díly dynamicky namáhaných svařovaných konstrukcí, mezi které náleží:

  • haly,
  • ocelové stavby budov,
  • rypadla a zakladače pracující na povrchových dolech pro dobývání nerostů,
  • mosty,
  • stožáry,
  • dopravní prostředky,
  • zařízení pro těžbu ropy a další,

jsou význačně namáhány opakovaným zatížením. Rozhodujícím mechanismem poškozování jejich materiálu v provozních podmínkách je únavový proces. Na poškození materiálu těchto konstrukcí se také může podílet koroze. Mohou také pracovat za podmínek, kdy může dojít k jejich poškození křehkým lomem.

Pro navrhování ocelových konstrukcí se používají normy řady EN 1993 včetně souvisejících norem a jejich národní překlady, pro navrhování rypadel a zakladačů je používána norma ČSN 27 7008. Důvodové zprávy k těmto normám nebyly vydány a proto uživatelé norem jsou často postaveny před problém jak postupovat. Časem sice získají zkušenost, nemusí však plně postihnout záměr tvůrců norem. Velcí výrobci ocelí jsou nyní díky moderním technologiím schopni vyrobit ocel téže značky v modifikacích „na míru“ pro dané provozní podmínky a důležitost konstrukce a tím ovlivnit volbu součinitelů spolehlivosti. Úvodní přednášky odborníků z oborů jsou proto věnovány analýze podstaty norem pro posuzování spolehlivosti, odolnosti proti porušení křehkým lomem, únavy a volbě vhodných materiálů ocelových konstrukcí.

Provozovatel zařízení má zájem využít jejich výkon na nejvyšší možnou míru při dodržení pro něho přiměřených nákladů na nedestruktivní kontroly, údržbu a opravy. Z tohoto pohledu je pro něho významná informace o trendu poškozování materiálu ocelových dílu konstrukce, jejich zbytkové životnosti a v jakém rozsahu je ovlivněna její spolehlivost a bezpečnost provozu. Pod pojmem spolehlivost konstrukce náleží zejména životnost, udržovatelnost, bezporuchovost, opravitelnost a pohotovost.

Dynamicky namáhané konstrukce lze navrhovat dle příslušných norem, které doporučují použití dynamických součinitelů. Při návrhu či rekonstrukci ocelových konstrukcí lze také použít dynamické součinitele vyhodnocené z dlouhodobých či střednědobých měření na ocelových konstrukcích téhož typu v obdobných provozních podmínkách.

Dlouhodobá či střednědobá měření také umožní přesněji stanovit odezvu ocelové konstrukce a strojních zařízení na proměnné dynamické zatížení a jejich zbytkovou životnost. Většinou se jedná o svařované konstrukce, nežíhané na snížení zbytkových napětí po svařování či opravě svařováním. Tento technologický proces významně ovlivňuje spolehlivost konstrukcí.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Spustili jsme novou podobu webových stránek! (64x)
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu KONSTRUKCE, po více než 10 letech se od září 2019 změnila tvář on-line verze našeho ...
Dynamicky namáhané konstrukce (34x)
Dyna 2008 je konference, která se letos odehrává teprve podruhé, ale přesto s mezinárodní účastí. Bude se konat ve dnech...
Národní strategie regenerace brownfieldůNárodní strategie regenerace brownfieldů (30x)
O doplňující rozhovor jsme požádali Kateřinu Kubizňákovou, vedoucí Oddělení řízení projektů brownfieldů agentury CzechIn...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky.Výstavba nové plechovkárny v pivovaru Radegast začala poklepáním na základní kámen. Ten byl symbolicky ve tvaru plechovky. (5 b.)
V pivovaru v Nošovicích byl dnes za účasti generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Granta Liversage, manažera pivovaru...
P3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti AdvanexP3 ve svém hornopočernickém parku staví výrobní halu japonské společnosti Advanex (5 b.)
Japonský výrobce strojírenských součástek Advanex rozšíří svou výrobu do České republiky. Zázemí mu poskytne jeden z nej...
CEEC Research a KPMG Česká republika: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 (5 b.)
Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví – očekáváný vývoj, využ...

NEJdiskutovanější související články

Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019Konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2019 (2x)
Dne 24. dubna 2019 se pod záštitou děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiřího Pokorného, ...
Stavebnictví hlásí nedostatek stavebních elektrikářů, dělníků, truhlářů a mistrů, naopak opadává zájem o stavební inženýry a stavbyvedoucí (1x)
Podle výsledků průzkumu provedeného na přelomu ledna a února 2009 pracovním portálem Správnýkrok.cz mezi malými a středn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice