KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Dotační příležitosti: Zavádění a rozšiřování informačních systémů

Dotační příležitosti: Zavádění a rozšiřování informačních systémů

Publikováno: 9.4.2009, Aktualizováno: 20.4.2009 23:39
Rubrika: Zajímavosti

Nacházíme se v první třetině tzv. programového období Evropské unie (EU) 2007–2013, kdy má Česká republika prostřednictvím jednotlivých dotačních programů možnost čerpat dotace ze strukturálních fondů EU. Celkem je pro projekty k dispozici 26,69 mld. €. Jednotlivé programy jsou vyhlašovány průběžně a podle jejich aktuálnosti budou postupně představovány v časopise KONSTRUKCE a v dalších produktech vydavatelství Konstrukce Media, s. r. o.

Operační program podnikání a inovace (OPPI) je zaměřen např. na podporu a rozvoj informačních a komunikačních technologií, výstavbu a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, ochranu práv průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, podporu podnikatelských inkubátorů, infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů, přípravu projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, dále pak podporu nabídky kvalitních poradenských služeb, marketingovou připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod. Jedná se zejména o projekty investičního charakteru.

VÝZVA ŽÁDOSTI DO PROGRAMU ICT DO KONCE KVĚTNA
V současné době je otevřená výzva k předkládání projektových žádostí například do programu ICT v podnicích (příjem plných žádostí probíhá do 31. května 2009, plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč). Podporu bude možné získat zejména na návrh a implementaci informačních a komunikačních systémů, resp. vývoj software. Cílem programu ICT v podnicích je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů pomocí efektivnějšího využívání moderních informačních technologií. „Na jeden projekt Evropská unie přispívá od 500 tisíc do dvaceti milionů korun. Předpokládáme, že rezort průmyslu a obchodu podpoří až dvě třetiny podaných projektů,“ říká Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest, která OPPI administruje.

PŘÍKLAD Z PRAXE
Mezi jinými byl v první výzvě programu podpořen také projekt společnosti Unipap, a. s. (zpracovatel papíru a výrobce průmyslových obalů), vůbec nejrozsáhlejší projekt svého druhu v Pardubickém kraji s dotací téměř 10 mil. Kč. Základním obsahem projektu je zavádění a následné rozšiřování informačního systému spolu s rozvojem a zdokonalováním technické infrastruktury a programového vybavení podniku. „V době podání projektové žádosti byly vnitropodnikové procesy a informační systémy značně nevyhovující, zastaralé, vzájemně neprovázané a nedostatečně zabezpečené proti úniku a ztrátě dat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro nahrazení stávajícího systému plně integrovaným řešením, jenž propojí subjekty a pracoviště se zákazníky, dodavateli a partnery prostřednictvím internetu,“ uvádí k projektu Tomáš Marek, asistent generálního ředitele společnosti.

„Realizace projektového záměru významnou měrou přispěje ke zvýšení efektivity řízení podnikových zdrojů a řízení vztahů se zákazníky, což se v konečném důsledku projeví ve zvýšení výkonnosti společnosti.“ Stejně jako ve většině velkých organizací, i v Unipapu panovalo přesvědčení, že dotace z Evropské unie jsou určeny především malým podnikům a neziskovému sektoru. Navíc je s nimi spojena nadměrná administrativní zátěž a výsledek je nejistý. Samotný proces přípravy na realizaci projektu a vypracování žádosti je však při spolupráci odbornou agenturou, která se možnostmi čerpání dotací z EU zabývá, překvapivě jednoduchý. Více informací o právě probíhající výzvě je možné nalézt na stránkách agentury CzechInvest: http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-ii.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (213x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (67x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (61x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice