KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Dialničný most v km 8,228 Ladce - Sverepec

Dialničný most v km 8,228 Ladce - Sverepec

Publikováno: 2.1.2006, Aktualizováno: 18.2.2010 22:41
Rubrika: Zajímavosti

Diaľničný most na D1 Ladce – Sverepec v km 8,228 premosťuje údolie Záborovského potoka a preložku poľnej cesty. Trasa diaľnice v úseku na moste je navrhnutá v smerovom oblúku s polomerom 800 m v osi mosta a vo výškovom zakružovacom oblúku s polomerom 45 000 m. Priečny dostredný sklon vozovky na celom moste je 5,5 %.

Nosnú konštrukciu mosta tvoria dve dilatačne samostatné súbežné mostné konštrukcie rozdielnej šírky priečneho rezu. Šírka ľavého mosta medzi zvodidlami je 11,75 m, pravého mosta 13 m. Na ľavej strane mostov sú obslužné chodníky. Most je navrhnutý na zaťažovaciu triedu A. Dĺžka premostenia je 196 m. Nosný systém ľavej aj pravej polovice mosta tvoria spojité spriahnuté oceľobetónové mostné konštrukcie s rozpätiami polí 28 + 4 × 35 + 28 m, uložené na samostatných podporách tvaru T.

Vzhľadom na inžinierskogeologické pomery sú základové pätky podpier rozmerov 7× 6 × 2 m založené na mikropilótach. Podpery majú výšku 6 a 9 m, s kruhovým prierezom stojky (D = 2.300 mm) a s rovnakými úložnými prahmi. Železobetónové konštrukcie spodnej stavby sú monolitické z materiálu B330 (základové pätky a opory) resp. B400 (podpory). Oceľová časť trámovej nosnej konštrukcie mosta (z materiálu kvality S355) je navrhnutá zo štyroch nosníkov nesymetrického I prierezu celkovej premennej výšky 1.275–1.300 mm. Šírka a hrúbka pásnic nosníkov sú odstupňované podľa priebehu vnútorných síl.


Pohl'ad na most pred dokončením.

Pôdorysne sú hlavné nosníky oceľovej konštrukcie mosta polygonálne zalomené v miestach dielenských stykov. Nadvýšenie mostnej konštrukcie v zmysle STN 73 6205 je pre výrobu polygonálne zalomené v miestach dielenských a montážnych stykov, nosníky sa vyrábali priame. Oceľové nosníky sú vo vzdialenostiach 7.000 mm navzájom prepojené priečnikmi zvarovaného I prierezu celkovej výšky 600 mm. Spodná pásnica priečnikov je pripojená k spodnej pásnici hlavných nosníkov. Medzi hornou pásnicou priečnikov a železobetónovou mostovkovou doskou je medzera cca 700 mm. Toto usporiadanie priečneho rezu – ako aj konštantná vzdialenosť medzi hornými hranami pásnic – umožnilo navrhnúť pôvodne posuvné debnenie mostovkovej dosky, presúvajúce sa nad priečnikmi. To sa však počas realizácie zmenou zhotoviteľa stavby zmenilo na použitie prekladaného systémového debnenia. V oboch prípadoch sa však využívala možnosťpoužiť rovnaké debniace prvky po celej dĺžke mosta bez nutnosti použitia lešenia alebo iného zajistenia medzi podporami.

Koncové priečniky oceľového nosníka výšky 897 mm sú spriahnuté po celej svojej dĺžke. V miestach dilatačných prechodov boli vynechané kapsy, ktoré sa po namontovaní prechodovej konštrukcie zmonolitnili. Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia je uložená na hrncových ložiskách. Pevné uloženie je v strede mosta. Spriahnutie oceľových hlavných nosníkov a koncových priečnikov so železobetónovou mostovkovou doskou je prevedené pomocou na spriahovacích tŕňov priemeru 22 mm, dĺžky 200 mm, rozmiestnených podľa priebehu vnútorných síl. Privarované boli pri montáži. Spriahnutá železobetónová mostovka má premennú hrúbku od 300 mm nad oceľovými nosníkmi po 250 mm v strede rozpätia medzi nosníkmi. Monolitická mostovková doska z materiálu B400 bola betónovaná v etapách, najskôr úsek pri opore a v strede medzi podperami, a potom nadpodperový úsek. Hrúbka asfaltovej vozovky je 90 mm.

S výstavbou spodnej stavby sa začalo v roku 2000. S výrobou a montážou oceľovej konštrukcie mosta sa začalo v roku 2001, pričom po zmontovaní ľavého mosta a 3⁄4 pravého mosta bola v roku 2002 montáž prerušená. Po zmene zhotoviteľa sa pokračovalo v stavbe od leta roku 2004. V následnej diagnostike stavu oceľovej konštrukcie bolo konštatované, že nosná konštrukcia obidvoch mostov je po dvoch rokoch, počas ktorých bola uložená na montážnom podpretí, zdeformovaná a je nutné pred pokračovaním v montáži vyrovnať ju do tvaru podľa projektu pre toto montážne štádium. V nezvarených montážnych stykoch a prípojoch bolo potrebné nastaviť koreňovú vôľu zvarov podľa výrobnej dokumentácie. U niektorých častí bolo treba obnoviť druhú vrstvu náterového systému. Ložiská, ktoré boli už na konštrukcii namontované, sa museli celkove repasovať. V súčasnosti sú mosty pripravené na zaťažovaciu skúšku a následne na ich odovzdanie do užívania. Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie je 707 t, čo pri celkovej ploche mosta 6.430 m2 je 110 kg/m2.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice