KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČKLOP – Energetická bilance okna umožňuje zákazníkovi správnou volbu

ČKLOP – Energetická bilance okna umožňuje zákazníkovi správnou volbu

Publikováno: 31.10.2016
Rubrika: Zajímavosti

Evropská směrnice pro energetickou náročnost budov požaduje, aby členské země stanovily minimální požadavky na základě ekonomicky optimální bilance. To stručně řečeno znamená, že zákonodárci musí vzít v potaz i náklady pro zákazníka. Ekonomicky optimální hodnocení bere v úvahu veškeré údaje o nákladech a úsporách energie po dobu 30 let. Do hodnocení jsou tedy započteny úspory za celé toto období. Z tohoto pohledu se ukazuje, že nejlépe si vedou ta okna, u kterých je vhodně vyvážena nízká hodnota UW a vysoká hodnota solárního faktoru g.

ENERGETICKÁ BILANCE OKEN

Skutečnou energetickou výkonnost oken během topné sezóny lze vyjádřit jako bilanci mezi energetickými ztrátami a ziskem; výsledný údaj se nazývá energetická bilance. Několik studií provedených po celé Evropě ukazuje, že právě energetická bilance vyjadřuje výkonnost oken nejlépe.

Následující graf ukazuje charakteristiky 5 různých oken s hodnotou U = 1,0 W/m2K až 1,4 W/m2K při hodnotě U pro stěnu ve výši 0,15 W/m2K. Na vodorovné ose je uvedena hodnota U okna, zatímco svislá osa ukazuje energetickou bilanci [kWh/m2/rok] pro topnou sezónu pro všech 5 oken i pro stěnu.

Graf ukazuje souvislost mezi hodnotou U a energetickou bilancí stejných výrobků; je zřejmé, že všechna okna mají lepší bilanci než zeď a dva z těchto výrobků přinášejí během topné sezóny kladnou energii, jeden dokonce ve výši téměř 5 kWh/m2/rok.

Zároveň se zde ale ukazuje, že okno s hodnotou U = 1,0 W/m2K – které by dnes bylo na základě nízké hodnoty U hodnoceno jako nejlepší – není z toho hlediska lepší než okno s hodnotou U = 1,3 W/m2K. To znamená, že hodnota U není jedinou vhodnou charakteristikou pro popis oken.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Energetická bilance svislých oken v referenčním domě v klimatických podmínkách odpovídajících Vídni

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (277x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (49x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Drevené prvky unikátnej budovy supermarketuDrevené prvky unikátnej budovy supermarketu (49x)
Na lesy bohaté severozápadné Slovensko sa iba pomaly presadzuje v stavebnom rozmachu drevenými objektmi. Aj cestou z kra...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice