KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Chceme získat významný podíl v segmentu průmyslových staveb,“ rozhovor s Ing. Zdeňkem Pokorným

„Chceme získat významný podíl v segmentu průmyslových staveb,“ rozhovor s Ing. Zdeňkem Pokorným

Publikováno: 16.12.2016
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva a generální ředitel společnosti VCES a. s. Ing. Zdeněk Pokorný.

Konec roku tradičně vybízí k bilancování. Jaký byl tedy ten letošní rok pro společnost VCES? Co se povedlo a co je třeba ještě „dopilovat“?
Do roku 2016 jsme vstupovali s tím, že chceme změnit naši strategii. V první řadě jsme se zaměřili na prosazení se v nových segmentech trhu, především pak v oblasti průmyslových staveb a vlastních developerských projektů. V řadě druhé jsme se soustředili na rozvoj a širší využití moderních systémů a technologií ve stavebnictví. Velkou pozornost věnujeme využití BIM (Building Information Modeling), který jsme úspěšně aplikovali na druhé etapě rezidenčního projektu Chrudimpark. Nemohu také zapomenout na koncept Better Living. Díky tomuto konceptu můžeme vytvářet revitalizací nevyužívaných průmyslových zón nové hodnoty. Přeměnou těchto oblastí vzniknou místa, která naplní potřeby obyvatel v dané lokalitě. Nová výstavba navrátí těmto oblastem zpět lidskou tvář a přirozeně naváže na stávající městský plán. To vše samozřejmě vzniká s absolutním respektem k životnímu prostředí. Příkladem takového projektu je Rezidence Centrum Radotín.

Od poloviny roku 2006 je VCES dceřinou společností druhé největší stavební společnosti na světě – stavební skupiny Bouygues. Jak se tato skutečnost promítá do vašeho podnikání v Česku?
Fakt, že jsme již deset let členem skupiny Bouygues, nám přináší řadu výhod. Skupina Boyugues patří k lídrům stavebního trhu v oblasti inovací a z toho můžeme těžit i my. Aplikace přístupu BIM je jedním z příkladů. Druhým příkladem může být zapojení naší společnosti do nákupního portálu. Získáváme tak cenné informace nejen o nových materiálech a technologiích, ale máme tak možnost získat výhodnější podmínky pro dodávky na naše projekty. Díky zapojení do nákupního portálu se otevírají možnosti participovat na projektech v zahraničí i pro osvědčené dodavatele naší společnosti.

Stavebnictví je po dlouhodobé krizi opět pomalu na vzestupu. Jak jste na tom s nasmlouvanými projekty pro příští rok? Máte projekt, na jehož realizaci se osobně těšíte? 
Ke konci října jsme evidovali zásobu práce na rok 2017 v objemu, který nám pokrývá více než 2/3 plánovaného obratu. V porovnání s loňským rokem to pro nás je výrazně příznivější situace.

Hodně si slibujeme od realizace projektu pro automobilku Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře. Ve výběrovém řízení jsme se stali preferovaným dodavatelem jednoho ze tří hlavních objektů automobilky – lakovny. Tento projekt pro nás znamená nejenom výrazný příspěvek do ročního objemu realizovaných zakázek, ale také získání nezanedbatelných zkušeností s velkým průmyslovým projektem a v neposlední řadě ze spolupráce s velkým nadnárodním investorem.

Druhým projektem, na jehož realizaci se osobně velmi těším, je připravovaný projekt logistického areálu Bystrovany v Olomouci. Jedná se o projekt, za kterým stojí naše sesterská společnost VCES PROPERTY DEVELOPMENT.

Jednou z posledních staveb, o které toho ještě dost uslyšíme, je ČIIRK pro ČVUT. Jaká byla spolupráce ve sdružení se společností HOCHTIEF a co bylo pro Vás na tomto projektu zásadní? 
Je bez debaty, že realizace projektu pro ČVUT, „almu mater“ velké části českých stavebních inženýrů, je obrovskou výzvou pro každého stavaře. V případě realizace projektu CIIRK pro ČVUT spojily své síly dvě stavební společnosti patřící mezi špičku stavebního trhu v České republice. Spojily se zde zkušenosti naší firmy s realizací univerzitních projektů a staveb pro výzkumné účely s velkými referenčními projekty našeho partnera ve sdružení. Jak VCES, tak i HOCHTIEF mohly při stavbě CIIRK těžit ze zkušeností mateřských společností v zahraničí.

Co vše měl VCES na stavbě ČIIRK na starost?
Zatímco kolegové z Hochtiefu měli na starosti hlavně komunikaci směrem k investorovi a projednávání veškerých změn, na nás bylo především vedení stavby jako takové. Společně jsme potom řešili výběr subdodávek. Společnými silami jsme realizovali monolitické konstrukce v rámci projektu, kdy se na nich podíleli specialisté z obou našich společností.

Stavby tohoto charakteru (dodávali jste, mimo jiné rovněž ELI Beamlines), ve kterých bude fungovat celá řada moderních zařízení, mají svá specifika. Jaká nadstandardní řešení si vyžádala stavba ČIIRK?
Stavby ČIIRK byla specifická použitými materiály, technologiemi i architektonickým řešením. Nedostatek místa, tři podzemní podlaží, 10 nadzemních podlaží tvořených ocelovou konstrukcí – to je charakteristika budovy A, jejíž založení dokonale prověřilo zkušenost a fortel našich techniků. Prubířským kamenem pro projektový tým byla také montáž modulové hliníkové fasády, kdy bylo nutné se vypořádat s členitostí jednotlivých podlaží a „rotací“ budovy. Nestandardním prvkem budovy CIIRK je ETFE fasáda, která je u nás použita vůbec poprvé. Za připomenutí také stojí parkovací zakládací systém s kapacitou 188 vozidel, který je největší v České republice.

Existuje ještě vůbec segment na stavebním trhu, který by byl pro VCES zajímavý a rád by se mu v budoucnu věnoval? 
Určitě. Jak už jsem zmínil v jedné z předcházejících odpovědí, chceme získat významný podíl v segmentu průmyslových staveb. Druhou oblastí, ve které se chceme v následujícím období prosadit, je oblast dopravních staveb. Hodně si v této oblasti slibujeme od spolupráce s našimi sesterskými společnostmi COLAS a COLAS RAIL.

Společnost VCES je velkým hráčem rovněž na poli vodohospodářských staveb. Jak hodnotíte současnou situaci v tomto odvětví stavařiny?
Společnost VCES si udržuje v segmentu vodohospodářských projektů významnou pozici na českém stavebním trhu. První úspěchy jsme zaznamenali také na Slovensku, kde jsme realizovali dvě vodohospodářské zakázky. V současné době je velká škoda, že stát nevstoupil do třetího programového období fondů EU lépe připraven. Díky tomu, že nové projekty jsou teprve ve fázi přípravy, budou stavební firmy na konci programového období vystaveny enormnímu tlaku na dokončení zakázek v souladu se stanovenými pravidly. Bude se tak opakovat situace z konce druhého programového období, kdy disponibilní kapacita stavebních firem byla nedostačující.

Co zásadního čeká společnost VCES v následujících letech? Jaká jsou vaše očekávání?
Věřím, že po letech propadu stavebního trhu, dojde v roce 2017 ke zlepšení a narovnání tržních podmínek. Díky tomu, že jsme se výrazným způsobem prosadili v segmentu průmyslových staveb a vytíženost našich stavebních kapacit se blíží 100%, rozjíždíme před koncem roku nábory nových zaměstnanců. Pro rok 2017 máme
v plánu obsadit na tři desítky pozic, především pak stavebních techniků a inženýrů. Situace na českém stavebním trhu však není jednoduchá. Na trhu je nedostatek kvalitních stavbyvedoucích, přípravářů, projektových manažerů, chybějí specialisté pro různé oblasti. Proto se zaměřujeme na výběr talentovaných čerstvých absolventů, které chceme dále vychovávat.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Zdeněk PokornýELI Beamlines Dolní BřežanyVýrobní závod ABB TrutnovRezidence Břevnovské centrum PrahaBytový komplex Cubicon Gardens Bratislava

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice