KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Český svářečský ústav s. r. o. – brána do světa svařování

Český svářečský ústav s. r. o. – brána do světa svařování

Publikováno: 10.12.2014
Rubrika: Svařování a dělení

Český svářečský ústav s. r. o. (ČSÚ s. r. o.) byl založen v roce 1994. Majoritním vlastníkem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. 597 324 512, IČO: 62305808, zapsaný pod značkou C7780 u rejstříkového soudu v Ostravě, www.csuostrava.eu

Český svářečský ústav s. r. o. (ČSÚ s. r. o.) je autorizovaná osoba, oznámený subjekt, výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování.

 • Zakládající člen České svářečské společnosti – ANB (CWS ANB)
 • Člen Asociace inspekčních organizací
 • Akreditovaný inspekční orgán typu A č. 4005 pro nezávislou inspekční činnost v oblasti svařování
 • Akreditovaný certifikační orgán č. 3054 pro certifikaci systémů managementu
 • Oprávněná organizace k potvrzování dokumentace v jaderné energetice
 • Prověřený dodavatel vývojových, expertních a inspekčních činností pro ČEZ, a.s., Jadernou elektrárnu Dukovany, Jadernou elektrárnu Temelín
 • Člen Hospodářské komory ČR
 • Autorizované školicí středisko pro školení IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS, IWP/EWP, IWSD-S, IWSD-C
 • Školicí středisko pro školení IWI-C, IWI-S, IWI-B (ve spolupráci s ATG)
 • Oznámený subjekt č. 2498 oprávněný k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (pro certifikace dle ČSN EN 1090-1+A1).
 • Autorizovaná osoba č. AO 267 k činnostem při posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení ve smyslu ustanovení § 4a a § 4b zákona č. 18/1997 Sb.,podle vyhlášky č. 309/2005 Sb.

INSPEKCE
Český svářečský ústav s. r. o., Divize inspekcí jako akreditovaný inspekční orgán typu A č. 4005 Vám nabízí mimo jiné tyto služby:

 • Kvalifikace postupů svařování (WPQR) kovů dle norem řady ČSN EN ISO 156XX, dle ČSN EN ISO 14555, ČSN EN ISO 17660
 • Kvalifikace postupů pájení (BPQR) podle ČSN EN 13134
 • Kvalifikace postupů svařování termoplastů
 • Činnost nezávislých svářečských inspektorů.
 • Kontrolní svarové spoje pro jadernou energetiku

WPQR (WPS) dle norem řady ČSN EN ISO 156XX, dle ČSN EN ISO 14555, ČSN EN ISO 17660
WPQR vystavené Českým svářečským ústavem, s. r. o. jsou uznávány nadnárodními organizacemi a výrobci, například DNV, ABS, Standards Norway, DB. WPQR vystavujeme v několika jazykových mutacích: česky, anglicky, německy a rusky.

JADERNÁ ENERGETIKA
Český svářečský ústav s. r. o., jako autorizovaná osoba č. AO 267 provádí dle vyhl. č. 309/2005 Sb. tyto činnosti při posuzování shody:

 • Postupy posuzování shody dle postupů B, B1, C1, D, F, G, H vyhlášky č. 309/2005 Sb.
 • Schvalování pracovníků provádějících návrh, kontrolu a ověřování svarových spojů
 • Schvalování postupů svarových spojů a pracovníků svařování
 • Schvalování postupů a pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky
 • Dohled nad tepelným zpracováním
 • Specifické ohodnocení navrhovaných materiálů
 • Posuzování shody materiálů

Další služby:

 • Tepelné zpracování kovů
 • Inženýrská a technologická činnost v oblasti technologičnosti konstrukcí
 • Vyhodnocování vlastností svarových spojů a svarových kovů vč. protokolů z akreditovaných zkušeben a laboratoří
 • Expertizy, posudky a poradenství
 • Technologické postupy
 • Předpisy a směrnice pro svařování

VZDĚLÁVÁNÍ
Český svářečský ústav s. r. o. je autorizované školicí středisko a nabízí Vám následující služby v oblasti vzdělávání:

 • Školení, výcvik a zkoušky vyššího svářečského personálu IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS, IWP/EWP, IWSD-S, IWSD-C
 • Zajišťujeme školení, výcvik a zkoušky svářečského inspekčního personálu IWI-C, IWI-S a IWI-B
 • Zajišťujeme kurzy vizuální kontroly tavných svarových spojů kovových materiálů
 • Zkušební organizace č.15 České svářečské společnosti ANB – zajistíme zkoušení svářečů.
 • Zkoušení svářečů pro tlakové zařízení dle NV č. 26/2003 Sb., (PED-ES 97/23 EC)
 • Zkoušky svářečů pro jadernou energetiku podle PK 1514-72 a NTD A.S.I. Sekce I
 • Zajišťujeme přípravu zaškolovacích kurzů a zkoušek dle ČSN 05 0705, přípravu, resp. zkoušení svářečů podle normy ČSN 05 0705. Provádíme zkoušky svářečů a zaškoleného pracovníka podle ČSN 05 0705.
 • Zajišťujeme a provádíme zkoušení svářečů podle následujících norem ČSN EN 287 – 1, ČSN EN ISO 9606 – 1, ČSN EN ISO 9606 – 2, ČSN EN ISO 9606 – 3, ČSN EN ISO 9606 – 4, ČSN EN ISO 9606 – 5
 • Zkoušky svářečů pro získání kvalifikace evropský svářeč EW.
 • Zkoušky svářečských operátorů podle ČSN EN 1418 a ČSN EN ISO 14732
 • Zkoušky páječů podle ČSN EN ISO 13585.
 • Zkoušky svářečů betonářských ocelí ve smyslu ČSN EN ISO 17660-1, -2.
 • Zkoušky svářečů plastů podle ČSN 05 0705 a ČSN EN 13067.

Garantujeme odbornou pomoc při zřizování svářečských škol pro výuku svářečů ve smyslu ČSN 05 0705 a ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 1, ČSN EN ISO 9606 – 2 a odbornou pomoc při zřizování svářečských škol – školicích středisek ATB svářečských škol pro výuku evropských svářečů. Zajišťujeme konzultační činnost pro výuku ve svářečských školách a ve školících střediscích ATB.

CERTIFIKACE
Certifikační orgán „Český svářečský ústav s. r. o., Divize certifikace systémů managementu“ je orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a je oprávněn Vám tyto certifikace poskytovat.

Certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
Systém řízení organizace se zaměřením na zabezpečení kvality procesů a tím také konečných produktů organizace.

Certifikace systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005
Systém řízení procesů organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí (EMS). Jedná se o systém řízení zaměřený na sledování a zlepšování všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí.

Certifikace systémů bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18 001
Systém řízení procesů se zaměřením na splnění požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na identifikaci a řízení rizik.

Certifikace systémů managementu kvality ve svařování podle ČSN EN ISO 3834-2,3,4
Certifikace systému zabezpečování kvality tavného svařování kovových materiálů je prováděná souběžně s certifikací systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 popř. samostatně ve vazbě na SMK certifikovaný jiným akreditovaným certifikačním orgánem.

Certifikace systémů managementu kvality ve svařování ČSN EN ISO 3834-2,3,4
(systém CWS ANB – Czech Welding Society Authorised National Body). Řízení výrobkové kvality procesu svařování se zaměřením na zabezpečení požadavků na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů a plastů.

Certifikace výrobců svařovaných konstrukcí dle ČSN EN 1090
Certifikace výrobců ocelových nebo hliníkových konstrukcí, které jsou „stavebními výrobky“ a budou trvale zabudovány do stavby, nebo do její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnosti stavby, podle norem ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2 (ocelové konstrukce) nebo ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-3 (hliníkové konstrukce). Český svářečský ústav s. r. o. jako oznámený subjekt č. 2498 oprávněný ÚNMZ Vám nabízí certifikaci podle normy ČSN EN 1090, která výrobce opravňuje vystavovat prohlášení o vlastnostech a vystavení značky CE před uvedením výrobku na trh. Jedním z požadavků pro úspěšnou certifikaci podle ČSN EN 1090 – 1, 2, 3 je systém managementu kvality pro zajištění požadavků na kvalitu při svařování podle norem řady ČSN EN ISO 3834.

Certifikáty vystavujeme v několika jazykových mutacích: česky, anglicky, německy, rusky a polsky.

INTEGROVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ
V současné době se stává trendem implementace INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ zahrnujících komplexně všechny uvedené systémy managementu. Certifikační orgán Český svářečský ústav s. r. o. Vám nabízí provedení certifikačních auditů integrovaně v rámci jednoho posuzování, což Vám přináší administrativní zjednodušení, úspory časové i nákladové.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (269x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (214x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (197x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice