KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Česká spořitelna bude mít moderní technické centrum

Česká spořitelna bude mít moderní technické centrum

Publikováno: 15.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:10
Rubrika: Zajímavosti

Příjemné a moderně vybavené pracovní prostory získají zaměstnanci České spořitelny (ČS), a to ve zcela nové budově technického centra v Praze 4. Architektonicky velmi zajímavý objekt za 825 milionů korun postaví společnost Skanska CZ do poloviny března roku 2007.

New modern technical centre of Česká spořitelna
Employees of Česká spořitelna will get a pleasant and modern equipped workplace in a brand new IT building in Prague 4. Architectonically very interesting object with the costs of CZK 825 million will be built by Skanska CZ company and finished till March 2007.

„Přesto, že je v rámci tohoto projektu kladen zvláštní důraz na kvalitu technologického vybavení, zabezpečení objektu a zajištění jeho bezporuchového provozu, jsme přesvědčeni, že zde vznikne velmi kvalitní budova, která svou podobou oživí okolí a zaměstnancům poskytne příjemné pracovní prostředí ve vysokém standardu,“ sdělil Jindřich Ťukal, výkonný ředitel divize Pozemní stavitelství Morava společnosti Skanska CZ, která budovu staví. „Poměr a uspořádání kanceláří odpovídá provozním požadavkům spořitelny. Některé provozy, vyžadující omezení vzájemného rušení, jsou umístěny v maloprostorových kancelářích po jedné až čtyřech osobách. Naopak velké projekty, které vyžadují účast mnoha zaměstnanců a zástupců partnerských organizací, budou umístěny v kancelářích až pro desítky osob,“ dodal Radim Anton, projektový manažer České spořitelny.


Pohled na základy stavby
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekt ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 56 × 68,5 × 48,3 × 64,2 m bude zahrnovat tři (v severní části pět) podzemní a sedm nadzemních podlaží. Dostatek denního světla a živé zeleně uvnitř budovy poskytne zastřešené atrium, v jehož blízkostivznikne velký konferenční sál, ke kterému se bude přicházet z prvního podzemního podlaží po jednoramenném schodišti. Nadzemní podlaží budou tvořit dvě podélná křídla ve tvaru písmene U propojená lávkou v úrovni pátého až sedmého patra. Železobetonová příhradová konstrukce bude procházet přes tři podlaží v šířce 17,5 m a bude tvořit propojovací krčky mezi hlavními trakty kanceláří. Železobetonové diagonály kruhového průřezu budou tvořit pravidelný rastr kosočtverců. Jejich stykování proběhne v úrovni stropních desek. Ocelovým prvkem v objektu bude konstrukce třípodlažní lávky, která kombinuje sklo a ocel včetně použití subtilních ocelových nosníků, jež budou zavěšeny na příhradovém nosníku o rozpětí 17,5 m.

PODZEMNÍ KONSTRUKCE
V rámci výstavby vznikne v severní části budovy podzemní parkoviště pro zaměstnance s kapacitou 189 míst, přístupné dvěma schodišti a jedním výtahem, které vyústí v prostorech vstupní haly před turnikety. Auta budou do garáží přijíždět po rampě vedoucí ze západní části. Před zahájením demolic na původních objektech, které proběhly v letních měsících, byl prostor opatřen protihlukovými stěnami. Ty budou po dobu výstavby ponechány a ještě doplněny, aby práce nenarušovaly klidný život lidí v místní rodinné zástavbě. V současné době byly zahájeny přípravné práce na podzemních podlažích a speciální zakládání. V této fázi je kladen zvláštní důraz na izolaci těchto částí budovy, jelikož se zde v úrovni čtyř až šesti metrů pod plánovaným přízemím nachází hladina složením agresivní spodní vody. „Podzemní konstrukce tvoří vodotěsné, vnitřní a výtahové stěny a stěny schodišťových jader. Vertikální konstrukce je založena na soustavě sloupů. Tuhost nadzemní konstrukce bude zajištěna obvodovými železobetonovými stěnami, které jsou prolomeny nepravidelným rastrem okenních otvorů, a konečně i stěnami komunikačních vertikálních jader. Tyto konstrukce budou současně podpírat stropní desky, jež jsou společně s lokálními podporami tvořeny betonovými sloupy,“ řekl Martin Čermák, vedoucí projektu za firmu Sekyra Group.

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst v čísle 1/2006.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (364x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (153x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (64x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice