KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi rozšířily dva obří zásobníky ropy

Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi rozšířily dva obří zásobníky ropy

Publikováno: 4.6.2008, Aktualizováno: 16.2.2010 01:08
Rubrika: Zajímavosti

Dva nové zásobníky ropy s ochrannou jímkou byly počátkem září slavnostně uvedeny do provozu v Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi. Každý z nich má kapacitu 125.000 m3. Jsou určeny pro skladování strategických zásob ropy České republiky, které spravuje Správa státních hmotných rezerv.

Akce se zúčastnil Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti, a další přestavitelé vlády a vládních úřadů. Přítomni byli představitelé společnosti MERO ČR, její obchodní partneři a spolupracující firmy a instituce. Alexandr Vondra ve svém projevu zdůraznil význam vybudování těchto nádrží pro Českou republiku, zejména v případě energetické nouze. „Žijeme v době překotných změn v potřebách trhu, kdy dodávky energií se stávají politickou zbraní. Je na místě, že se energetická bezpečnost posunula do čela strategie vlády,“ dodal Alexandr Vondra. Generální ředitel společnosti MERO ČR, Jaroslav Pantůček, sdělil, že tyto nádrže jsou nejmodernější na světě, jedná se o technický unikát – hlavně co se týká jejich protipožárního systému. A projevil přání, aby nádrže byly v co nejbližší době plné ropy.


Jako upomínku slavnostního otevření dvou nových uskladňovacích
nádrží na ropu v areálu CTR v Nelahozevsi obdrželi významní hosté
skleněnou krychli s kapkou ropy.

Nové ocelové uskladňovací nádrže H11 a H12 s ocelovou ochrannou havarijní jímkou postavilo sdružení dodavatelů vedených společnostmi Metrostav (strojně-technologická část) a ČKD Praha DIZ (část elektro). Stavba nádrží H11 a H12 byla zahájena v roce 2006, letos byla dokončena včetně všech potřebných zkoušek. Náklady na výstavbu obou nádrží jsou dohromady zhruba 900 milionů korun. Nádrže jsou vybaveny moderní technikou, která sleduje pohyb a jakost ropy. Bezpečnost skladování hlídá automatický požární systém. V areálu je také velín, ve kterém dispečeři sledují pohyb ropy v ropovodech a v nádržích, organizují práce při opravách a údržbě a v případě potřeby vydávají pokyn k zásahu požárních nebo bezpečnostních jednotek.

V areálu CTR se nyní skladují veškeré strategické zásoby ropy České republiky, a to výhradně ruská ropa REB. Objem strategické zásoby ropy se nyní včetně ropných výrobků udržuje na úrovni 90denní spotřeby. Podíl strategických zásob připadající na ropné výrobky (nafta, benzin apod.) skladuje SSHR v zásobnících na jiných místech naší republiky.

Nově postavené zásobníky zvýší skladovací kapacitu CTR v Nelahozevsi z 1,3 mil. m3 na 1,55 mil. m3 ropy. Počet nádrží v areálu CTR tak vzrostl ze 14 na 16. Z toho šest velkých nádrží o kapacitě 100.000 m3 a šest nádrží o kapacitě 125.000 m3 slouží pro skladování strategických zásob ropy České republiky. Majitelem této ropy je Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Ve čtyřech menších nádržích, o kapacitě 4 × 50.000 m3, se skladuje ropa dodávaná do rafi - nerií. Vlastníkem této ropy jsou rafi nerie v Litvínově, Pardubicích a v Kralupech. Veškeré nádrže a celý areál CTR je pak ve vlastnictví společnosti MERO ČR, která je od roku 2000 také investorem jeho další výstavby. Do areálu CTR proudí ropa dvěma ropovody (v majetku společnosti MERO ČR) – ropovodem Družba (česká část) a ropovodem IKL, který přepravuje ropu z bavorského Vohburgu poblíž Ingolstadtu. Tam má dceřiná firma společnosti MERO ČR – MERO Pipeline GmbH – další čtyři zásobníky o úhrnné kapacitě 200.000 m3.


V projevu Alexandr Vondra zdůraznil velký význam vybudování celkově
šesti obřích nádrží na ropu v Nelahozevsi pro Českou republiku.

Montáž nádrže takovýchto rozměrů má svá specifi ka, a tak zkušenosti zhruba poloviny realizačního týmu Metrostavu z minulých etap výstavby (nádrže H21-H24) byly jednoznačným plusem pro relativně hladký průběh montáže. Svary plášťů i den prošly množstvím předepsaných nedestruktivních zkoušek – rentgen, ultrazvuk, magnetické, penetrační a vakuová metoda. Technickou zajímavostí je dvojité dno nádrže, kde je v mezeře mezi spodním 8mm plechem a horním 6mm slzičkov

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (363x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (152x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (65x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice