KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČAOK – Základní specifikace pro výběr spolehlivého dodavatele ocelových konstrukcí

ČAOK – Základní specifikace pro výběr spolehlivého dodavatele ocelových konstrukcí

Publikováno: 20.6.2017
Rubrika: Zajímavosti

V současné době působí na trhu velké množství společností, které se zabývají výrobou a montáží ocelových konstrukcí. U většiny produkce těchto společností se jedná o výrobky trvale zabudované do stavby. Aby bylo možné výrobu a montáž ocelové konstrukce odpovědně ocenit a provést, tak by měl investor/stavebník spolu s projektantem stanovit v souladu s normou ČSN EN 1090-2 specifické nároky na ocelovou konstrukci. Následovat by měl výběr spolehlivého dodavatele ocelové konstrukce.

Vlastní výroba ocelových konstrukcí zahrnuje velké množství dílčích technologických kroků, v rámci kterých do procesu výroby vstupují i různé vstupní materiály. Investor, respektive technický dozor investora, může zkontrolovat základní technické parametry dodané ocelové konstrukce fyzickou kontrolou dílců nebo doložených dokladů. Výrobce však může ovlivnit kvalitu dodané ocelové konstrukce v mnoha výrobních krocích. Výběr spolehlivého dodavatele ocelové konstrukce je z tohoto pohledu velmi důležitý.

Jedním ze základních aspektů, který podává investorovi/stavebníkovi informaci o tom, že se jedná o výrobce oprávněného vyrobit a dodat ocelovou konstrukcí dle požadavků, je certifikace podle normy ČSN EN 1090-1. Rozsah výrobků, které je výrobce oprávněn vyrobit, vyplývá z třídy provedení (EXC1-EXC4), na kterou je daný výrobce certifikován. S rostoucí hodnotou třídy provedení je rozsah výrobků širší. Zařazení do tříd provedení je velmi zásadní pro výrobu a má nezanedbatelný dopad do ceny ocelové konstrukce. Se zatříděním do konkrétní třídy se totiž váže celá řada opatření, omezení a požadavků na vstupní materiál, proces přípravy materiálu, proces výroby, svařování a montáže. Také certifikace výrobců (z hlediska jejich řízení výroby a procesů svařování) je svázána s určitými třídami provedení. Někteří výrobci jsou tak kvalifikováni pro výrobu pouze jednoduchých konstrukcí zařazených do EXC1, jiní mohou vyrábět i konstrukce zařazené v EXC2, EXC3 nebo dokonce v EXC4. Kvalifikace pro určitou třídu provedení pak zahrnuje i všechny třídy nižší. Pokud se například zákazník rozhodne spolu s projektantem pro zařazení konstrukce do nejvyšší třídy EXC4, aniž k tomu je zásadní důvod, nejen že si omezuje množství výrobců oprávněných tuto konstrukci vyrábět, ale i celková cena konstrukce bude značně vyšší. Navíc obecně neplatí, že by konstrukce pro dané použití, která by odpovídala např. nižší třídě EXC2, měla větší únosnost, trvanlivost nebo byla „krásnější“, pokud pro ni investor bude požadovat výrobu v nejvyšší třídě provádění EXC4.

Kromě všech legislativních požadavků jsou neméně důležité reference společnosti. Tak jako i v jiných oborech platí konstatování, že seriózní a spolehliví výrobci nejsou obvykle ti úplně nejlevnější, neboť vynaložili určité finanční prostředky pro dosažení kvality svých výrobků. S ohledem na negativní důsledky nesprávné volby dodavatele ocelové konstrukce by každý hospodárně smýšlející investor/stavebník měl vyhodnotit ekonomickou výhodnost nabídky i s ohledem na riziko vzniku dodatečných nákladů v budoucnu.

Spolehliví výrobci ocelových konstrukcí, kteří působí na našem trhu, respektují požadavky nastavené legislativou. Jedná se o společnosti, u nichž proběhla certifikace nezávislou institucí v souladu s ČSN EN 1090-1. Tyto společnosti disponují dostatečně vzdělaným svářečským personálem a při výrobním procesu jsou na dostatečné úrovni předepsány technologické postupy výroby. Systém výroby těchto společností je nastaven tak, aby jejich výrobky mohly být bez problémů uvedeny na trh, respektive zabudovány do staveb.

Na závěr je třeba zmínit, že výběrem kvalitního a spolehlivého dodavatele ocelové konstrukce lze ovlivnit životnost ocelové konstrukce a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu lze dosáhnout nižších nákladů na její údržbu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (374x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (59x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (58x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice