KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2016    ČAOK – Výkladový komentář k normě ČSN 73 2604 – rozhovor s Ing. Vladimírem Janatou, CSc.

ČAOK – Výkladový komentář k normě ČSN 73 2604 – rozhovor s Ing. Vladimírem Janatou, CSc.

Publikováno: 25.6.2016
Rubrika: 2016

Vzhledem k opakujícím se dotazům na některá ustanovení normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, se zástupci České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) rozhodli na tyto otázky z praxe zeptat přímo autora této normy Ing. Vladimíra Janaty, CSc.

Jaké konstrukce se podle ČSN 73 2604 kontrolují a udržují?
Všechny ocelové konstrukce včetně konstrukcí nevyžadujících stavební povolení (technologické konstrukce, rypadla apod.). Pro kontrolu a údržbu mostů platí norma 73 2603.

Jaké jsou hlavní příčiny nekvality, havárií a nehospodárnosti ocelových konstrukcí?

 • Chybná dokumentace a dílenská dokumentace. Statiku často dělají lidé, kteří nemají zkušenosti, praxi a mnohdy ani oprávnění. Z nedostatku práce se pouští i do složitější statiky inženýři autorizovaní v oboru pozemní stavby za nesmyslně nízké ceny. Projekty jsou někdy zcela chybné už ve statickém modelu, mají chybné detaily a jsou neúplné. Mnohdy jsou konstrukce nehospodárné a nelogické a dochází tak zároveň ke zbytečnému zvyšování ceny stavby. 

  Řešení problému: 
  V první řadě zkontrolovat, zda má statik autorizaci pro statiku a dynamiku, nebo pro mosty a inženýrské konstrukce. Proti výběru s nejnižší cenou není obrany. S ohledem na neexistenci prüfstatika lze nekvalitu a chyby objevit obtížně. Při neúplném projektu je třeba ho reklamovat a nechat doplnit. Při pochybnostech doporučujeme nechat projekt zkontrolovat osvědčeným statikem. Především je nutno bojovat s kritériem nejnižší ceny a nahradit ho návrhem koncepce a odhadem parametrů stavby statikem (dispozice, hmotnost).

 • Změny a chyby ve výrobě oproti dokumentaci. Výrobce, který vysoutěžil zakázku za nízkou cenu ve snaze ušetřit, mění a zjednodušuje navržené detaily a najímá na montáž zcela nekvalifikované skupiny, které pokryje svým oprávněním. To mu umožňuje i fakt, že často statik nemá objednán autorský dozor a nemůže do činnosti nekvalitního dodavatele zasahovat. Často je vstupu statika na stavbu i zabraňováno. Tato situace je částečně řešena výchozí prohlídkou podle ČSN 73 2604. Je to obrana pro investora, generálního dodavatele a také autora-statika proti nekvalitě výrobce a montážní firmy.

 • Zásahy do konstrukce, změny užívání konstrukce, úpravy navazujících konstrukcí. Stává se, že nějaké profese zasáhnou do nosné konstrukce, pokud jim překáží (vzduchotechnika, potrubí, apod.). Dále při změně užívání konstrukce, např. z kanceláře na sklad, může dojít k jejímu přetížení. Také např. při výměně střešního pláště a zejména při zateplení může dojít k fatálnímu přetížení konstrukce např. při zatížení sněhem.

Proč má majitel (investor) uchovávat a spravovat dokumentaci?
Majitel nebo jím ověřená osoba má uchovávat dokumentaci, aby podle ní mohla být prováděna pravidelná kontrola. Bez dokumentace nemůže osoba provádějící kontrolu ověřit, zda jsou správné dimenze, tvar, a zda je konstrukce zatížena dle projektu. Také při zjištěných poruchách je nutno nejdříve prostudovat dokumentaci. Dále při všech změnách a úpravách se musí posoudit jejich proveditelnost na základě dokumentace. Pokud majitel dokumentaci nemá, pak si zpracovatel kontroly, případně úprav, musí zpracovat náhradní dokumentaci.

Povinnost majitele nemovitosti disponovat dokumentací k této stavbě je navíc zákonná (Stavební zákon §154, odstavec e). Povinně musí vlastník uchovávat po celou dobu životnosti stavby dokumentaci skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. V případě prodeje nemovitosti si má nový vlastník tyto dokumenty vyžádat. Pokud neexistují, snižuje to hodnotu stavby minimálně o náklady nutné k provedení dokumentace náhradní. Norma ČSN 73 2604 navíc doporučuje archivovat u ocelových konstrukcí i následné stupně PD (výrobní dokumentace) a příslušné doklady (ke svařování, PKO apod.). Je to v zájmu vlastníka, neboť tím ušetří v případě eventuálních budoucích úprav, rekonstrukcí apod. Co nejpodrobnější dokumentace zjednoduší stavební průzkum před projektováním úprav a rekonstrukcí. V rámci běžných prohlídek se pak zpracovatel primárně soustředí na zásadní a kritická místa konstrukce.

Výchozí prohlídka. K čemu je, kdo ji vykonává, kdo ji objednává a kdy se dělá?

 • Generálnímu dodavateli, případně investorovi výchozí prohlídka zaručuje, že konstrukce je provedena kvalitně, podle projektu a dále že dostává úplnou dokumentaci jak prováděcí, tak výrobní a dodavatelskou. Osoba provádějící prohlídku (nejlépe statik-autor) přebírá tak spoluzodpovědnost za spolehlivost konstrukce. Výchozí prohlídka nenahrazuje prohlášení o vlastnostech a další součásti dokladové části předávané výrobcem, ale doplňuje tuto dokladovou část.
 • Autorovi – statikovi zajišťuje, že může konstrukci zkontrolovat i když nemá objednán autorský dozor. Po havárii se těžko autorovi dokazuje, že měl projekt správně.
 • Výchozí prohlídku je nutno udělat bezprostředně po dokončení montáže, před zakrytím navazujícími konstrukcemi. U kritických detailů je vhodné zvážit, zda zakrytí neprovést demontovatelně, aby se usnadnily budoucí běžné prohlídky, což ovšem mnohdy naráží na provozní, architektonické či požární požadavky.
 • Nejjednodušší je situace, když statik-autor pravidelně provádí autorský dozor – pak je výchozí prohlídka jednoduchá, krátká, levná a víceméně formální. Pokud autorský dozor prováděn není, musí osoba provádějící prohlídku zkontrolovat veškeré konstrukce, jejich soulad s výrobní dokumentací a soulad výrobní dokumentace s projektem a výrobní a dodavatelskou dokumentaci jako takovou. Zadání AD a výchozí prohlídky jednomu subjektu – autorovi‑statikovi je pro stavebníka a vlastníka nejjednodušší řešení k zajištění kontroly souladu ocelové konstrukce s dokumentací při realizaci.
 • Nejlépe je zadat výchozí prohlídku statikovi – autorovi. Ten nemusí studovat dokumentaci a může rovnou přistoupit ke kontrole. U složitějších konstrukcí stejně musí případný ne-autor komunikovat s autorem. Pouze pokud je pochybnost o kvalitě či kompetenci autora je vhodnější zadat prohlídku někomu jinému. Většinou se neosvědčilo nechat kontrolovat konstrukci pouze TDI, protože ten ze zákona nemusí mít vůbec žádnou kvalifikaci v oboru.
 • Povinnost zajistit výchozí prohlídku má stavebník. Ten může tuto povinnost delegovat v rámci smluvních vztahů na další subjekty. Výchozí prohlídku může stavebník/investor objednat u generálního dodavatele nebo subdodavatele ocelové konstrukce. Pokud je smluvně ujednáno, že výchozí prohlídku má zajistit generální dodavatel nebo subdodavatel ocelové konstrukce, je třeba, aby to bylo zřejmé už ve chvíli zahájení výroby. Často se objevují objednávky na výchozí prohlídku ve chvíli, kdy je ocelová konstrukce pro kontrolu už nepřístupná nebo obtížně přístupná. Doporučuje se již v rámci tendrové dokumentace uvést položku výchozí prohlídky jako součást výkonů zhotovitele.

Kdo může provádět běžné a podrobné prohlídky?
Pokud existuje výchozí prohlídka a kvalitní dokumentace, může prohlídku provádět osoba se vzděláním v oboru (i středoškolským), tzn. musí umět číst výkresy a vyznat se ve statickém výpočtu. U osob, které samy nejsou oprávněny ocelové konstrukce navrhovat, je žádoucí určitá praxe s prováděním prohlídek pod dohledem osoby oprávněné ocelové konstrukce navrhovat. U rozsáhlých objektů s mnoha stavbami, může být výhodné mít specializovanou skupinu na kontroly. Na speciální druhy kontrol (např. defektoskopie) se musí přizvat osoba k tomu oprávněná a kvalifikovaná.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Ing. Vladimír Janata, CSc.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČAOK – Výkladový komentář k normě ČSN 73 2604 – rozhovor s Ing. Vladimírem Janatou, CSc. (49x)
Vzhledem k opakujícím se dotazům na některá ustanovení normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelovýc...
Stotunový jeřáb dorazil ze Sviadnova do Abú Dabí za 30 dní (31x)
Největší kompletní jeřáb vyrobený ve sviadnovském Huismanu v celé jeho 20leté historii převážela společnost DAN-CZECH SP...
Evropská unie zavedla antidumpingová cla na ocel válcovanou za studena vyrobenou v Rusku a ČíněEvropská unie zavedla antidumpingová cla na ocel válcovanou za studena vyrobenou v Rusku a Číně (26x)
Ze zmíněné zprávy vyplývá, že EU zavádí definitivní antidumpingová cla na dovoz určité produkce z oceli válcované za stu...

NEJlépe hodnocené související články

80 let Blaser Swisslube (5 b.)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...
V Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tunV Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun (5 b.)
Sviadnovští odborníci společnosti Huisman navrhli a vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun. Zařízení je součástí p...
PSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pastyPSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pasty (5 b.)
V Charabalinském okrese Ruské federace finišuje netradiční zakázka exportní divize PSJ. V městečku Zavolžskoe by měla bý...

NEJdiskutovanější související články

„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně (3x)
Zástupci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili ojedinělou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci v...
„V Brně rychle klesá počet volných nových bytů“„V Brně rychle klesá počet volných nových bytů“ (1x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Marek Vinter, MBA, předseda správní rady Asociace brněnských architektů a ...
Vítkovice personálně zbrojí, do vedení přichází uznávaný Libor Witassek (1x)
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG), respektive její společnost VÍTKOVICE, a.s., personálně posiluje. Do léta ji dop...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice