KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Bratislava s novým mostom

Bratislava s novým mostom

Publikováno: 7.12.2003, Aktualizováno: 15.2.2010 23:42
Rubrika: Zajímavosti

Vzhľadom na každoročný nárast počtu automobilov a hustoty premávky a s cieľom dobudovať základný komunikačný systém hlavného mesta, vypísal Magistrát hlavného mesta Slovenska Bratislavy medzinárodnú súťaž na realizáciu diela „Most Košická - Bratislava“. Do súťaže, ktorá sa pripravovala v rokoch 1998 - 2001, sa prihlásilo 13 výlučne medzinárodných združení. Z tejto veľkej konkurencie bolo nakoniec v decembri 2002 obstarávateľom stavby - METRO a.s. Bratislava za víťaza súťaže vyhlásené slovensko-rakúske konzorcium firiem DOPRASTAV a.s. Bratislava a MCE VOEST Linz pod názvom „MOST KOŠICKÁ“, ktorého vedúcim je DOPRASTAV a.s. Bratislava.

Stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti Bratislavy. Rozhodujúcimi stavebnými objektami, spájajúcimi obidve časti, sú most cez Dunaj - SO 201 Hlavný mostný objekt spolu s priľahlými estakádami - SO 202 Estakáda Petržalka a SO 203 Estakáda Bratislava.

ESTAKÁDA PETRŽALKA
Mostná estakáda je umiestnená v intraviláne mesta a tvarovanie objektu je spolu s Estakádou Bratislava prispôsobené tvaru Hlavného mostného objektu tak, aby spolu tvorili ucelenú tvarovú koncepciu. Estakádu tvorí 5polová konštrukcia s dĺžkou premostenia 130 m, dĺžkou mostu 142,80 m, šikmosťou mosta 61° a šírkou mosta medzi zábradliami 19,20 m. Trasa komunikácie je v úseku mosta vedená v prechodnici a v smerovom oblúku s R = 450 m. Niveleta mosta je vzostupná v pozdĺžnom sklone 3,45 %. Objekt premosťuje v súčasnosti nezastavané územie medzi mestskou križovatkou a pravostrannou hrádzou Dunaja. Most je navrhnutý na zaťaženie mosta pre tr.“A“ v zmysle STN 736 6203.

Opora 1 a podpery 2 až 6 sú založené plošne na vrstve štrkov. Podpera 6, ktorá leží v bezprostrednej blízkosti pravostrannej dunajskej hrádze, je od nej oddelená štetovnicovou stenou. Nakoľko hladina spodnej vody je v úseku mosta závislá na úrovni hladiny Dunaja a dochádza k jej kolísaniu, počítalo sa s prípadným znižovaním hladiny spodnej vody. Spodná stavba je tvorená stenami štíhleho elipsovitého priečneho rezu, ktoré sú vyľahčené výrezmi v tvare kruhu. Systém podpier korešponduje s tvarom hornej stavby. Podpera č. 6, ktorá je spoločná pre objekty 201, 202 a 206 Cyklistická lávka Petržalka, je tvorená tromi stenami dutého prierezu, v ktorých budú vedené siete a potrubné systémy z Hlavného mostného poľa pod terén. Vonkajší obal stien má zvislo ryhovaný povrch. „Vyrezané“ časti povrchu budú mať hladký povrch, ktorý bude farebne upravený rovnako ako rebrá v podhľade nosnej konštrukcie. Časti spodnej stavby, ktoré budú natrvalo pod terénom, sú izolované proti vlhkosti izolačným materiálom, ktorý umožňuje aplikáciu za studena aj na nie úplne suchý betón.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosnú konštrukciu hornej stavby mosta tvorí monolitická predpätá doska z betónu B 400 s premenným prierezom v priečnom smere. Hrúbka dosky sa mení od 220 mm po 1.400 mm pod každým jazdným pruhom. V strednej časti priečneho rezu sú tieto dve časti dosky spojené rebrami hrúbky 500 mm vo vzdialenosti 2,89 m. V nadpodporovej oblasti je priečnik výšky 1.600 mm, tvarovo prispôsobený spodnej stavbe. V pozdĺžnom aj priečnom smere je konštrukcia predopnutá predpínacími káblami z lán průměr Ls 15,5 - 1.800. Most bol budovaný technológiou postupnej betonáže po poliach na pevnej skruži.

Na vonkajších stranách mosta budú umiestnené zábradlia výšky 1.100 mm. Zábradlie tvoria stĺpiky, vzdialené po 1,5 m, a celoplošná výplň z ohýbaného polykarbonátu hr. 6 mm žltej alebo modrej farby. Farebnosť závisí od rozhodnutia komisie o farebnosti Hlavného mostného objektu, ktorému sa priľahlé estakády farebnosťou prispôsobia. Na vonkajších stranách i v strednom deliacom páse budú použité oceľové zvodidlá výšky 750 mm pre úroveň zachytenia H2. Jednostranné zvodidlá budú na vyššom okraji a v strednom deliacom páse kotvené do železobetónových ríms a na nižšom okraji (pri žľabe) kotvené do nosnej konštrukcie. Na moste je umiestnených 6 stožiarov verejného osvetlenia, situovaných nad podperami mosta. Stožiare sú kotvené do strednej rímsy a na moste bude osadená sonda hlásiča námrazy.

ESTAKÁDA BRATISLAVA
Objekt premosťuje územie na ľavom brehu Dunaja medzi nábrežím, kde sa napája na SO 201 Hlavný mostný objekt, a súčasnou Košickou ulicou. Na oboch stranách mostného objektu sú umiestnené zastávky MHD. Objekt je súčasťou komplexu premostení, ktoré tvoria objekty lávok pre peších a cyklistov, ktoré sú s estakádou monoliticky spojené. Mostný objekt tvorí 7polová konštrukcia s dĺžkou premostenia 187,35 m, dĺžkou mostu 195 m a šírkou mosta medzi protihlukovými stenami 19,00 - 31,00 m. Trasa komunikácie je v úseku mosta v smerovom oblúku s R = 800 m. Niveleta mosta je vo výškovom oblúku R = 700 m. Most je navrhnutý na zaťaženie mosta pre tr. „A“ v zmysle STN 736 6203.

Všetky podpery a aj krajná opora sa zakladajú hĺbkovo na veľkoprofilových pilótach. Návrhu dĺžok a počtu veľkoprofilových pilót predchádzali zaťažkávacie skúšky na pilótach s injektovanou, ako aj neinjektovanou pätou za použitia tenzometrov. Údaje týchto skúšok dali veľmi spoľahlivé výsledky, na základe ktorých hlavný projektant urobil návrh rozmiestnenia a dĺžok pre jednotlivé základy. Spodná stavba je tvorená tak ako u Estakády Petržalka stenami štíhleho elipsovitého priečneho rezu, ktoré sú vyľahčené výrezmi v tvare kruhu. Systém podpier korešponduje s tvarom hornej stavby. Výstavba spodnej stavby je ovplyvňovaná a podmieňovaná výskytom veľkého kanalizačného zberača „A“ průměr 3.600 mm, výskytom podzemných priestorov a železničnej vlečky prístavu, ktorej prevádzka musí byť aj počas výstavby zachovaná.

Celý nezkrácený článek si můžete přečíst v prosincovém čísle 6/2003.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (425x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (234x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (63x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice