KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Bratislava s novým mostom - II

Bratislava s novým mostom - II

Publikováno: 24.2.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:39
Rubrika: Zajímavosti

V čísle 6/2003 jsme přinesli informace o pokračující výstavbě rozsáhlé stavební akce „Most Košická“ v Bratislavě. Stavební práce na obou březích Dunaje pokračují podle harmonogramu, stejně tak jako montáž ocelové konstrukce, která probíhá pomocí soustavy nosných prvků PIŽMO na břehu, podélně s tokem řeky. Nyní přinášíme druhou část informace.

Podpery 7 a 8 v inundačnom území na petržalskej strane sú založené plošne v stavebných jamách, pažených štetovnicovými stenami III. n. s tesnením dna betónovým „štupľom”. Na pilieri č. 9 a 11 je zakladanie realizované ako hĺbkové zakladanie na mikropilótach ø 133 mm s výstužnou oceľovou manžetovou trubkou ø 76,0/10 mm a v celkovom posúdení ako plošné zakladanie.

UMELÝ OSTROV
Prenesenie zaťaženia na uvažovanú základovú škáru je pomocou mikropilót a vysokotlakej spevňovacej injektáže v zmysle EN 12 715. Injektáž sa prevádza v základovej jame rozmerov cca. 8,00 x 36,00 m, ktorá je pažená štetovnicovými stenami III. n. dĺžky 16 m. Priestor medzi vonkajšou a vnútornou štetovnicovou ohrázkou je vyplnený ílovitohlinitým materiálom. Celkovo je navrhnutých 256, resp. 338 kusov mikropilót. Zakladanie piliera 10 je realizované zlepšením základovej pôdy pod základovým blokom piliera pomocou tzv. tryskovej injektáže metódou M2. Prenesenie zaťaženia na uvažovanú zakladovú škáru je pomocou stĺpov tryskovej injektáže, resp. preinjektovaným blokom zeminy. Zakladanie je plošné o rozmere základovej škáry 14,02 x 42,0 m.

V realizácii je celkom 966 ks stĺpov tryskovej injektáže, rozmiestnených v sieti cca. 0,8 x 0,8 m, ktoré vytvárajú na dne a okrajoch preinjektovaného bloku vodonepriepustnú dosku. Pilier je zakladaný z umelého ostrova, ktorý sa nachádza približne 67 m od petržalského brehu. Zhotoviteľ vybudoval umelý ostrov v priebehu 2 mesiacov, keď na zriadenie ostrova sa zo súlodí, zapožičaných zo Slovenskej plavby a prístavy, bola vybudovaná štetovnicová ohrázka a následne nasypaný ostrov i zriadenie premostenia. Podpery sú riešené ako stenové prvky premennej šírky. Na povrchu úložného prahu sú dva podstavce pre uloženie hrncových ložísk a niky pre seizmické zarážky. Driek podpier 9, 10 a 11 sa obkladá kamenným obkladom. Driek podpier 7 a 8 je bez obkladu. Horná časť všetkých podpier bude mať povrch zvisle ryhovaný.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosnú konštrukciu Hlavného mostného objektu tvorí jeden statický konštrukčný a dilatačný celok. Z hľadiska tvarového sa rozdeľuje na tri časti - „OKP - oceľová konštrukcia Petržalka”, ktorú tvoria 4 polia o celkovej dĺžke 236 m, „OKH oceľová konštrukcia - hlavné mostné pole“ o celkovej dĺžke 231 m a „OKB - oceľová konštrukcia Bratislava” 1 pole dĺžky 47,5 m. Základnými nosnými prvkami nosnej konštrukcie sú dva spojité trámy kosodĺžnikového komorového prierezu.

Trámy a mostovka tvoria v úseku OKH tiahlo oblúkov. V tomto úseku majú trámy zväčšenú výšku vo forme parapetu nad úrovňou mostovkového plechu. Ďalej sú to dva k sebe naklonené oblúky obdĺžnikového komorového prierezu, spojené rámovými priečlami, na ktorých sú v úseku poľa dĺžky 231 m zavesené trámy. Zavesenie trámov na oblúky v tomto úseku sprostredkuje systém 2 x 33 radiálne usporiadaných 12 lanových závesov. Kotvenie závesov umožňuje počas výstavby rektifikáciu - dopínanie závesov. Mostovka má v celej dĺžke rovnakú nosnú kostru a skladá sa z nadpodporových, hlavných a podružných priečnikov, pozdĺžnikov, pozdĺžnych korýtkových výstuh a mostovkového plechu.

 

OCHRANA KONŠTRUKCIE
Ďaľšími nosnými prvkami sú konzolové priečniky chodníkov pre chodcov a cyklistov a podlahové plechy chodníkov. Priečny sklon vozovky a tým aj mostovkového plechu je v úseku celého mostu 2%. Tomuto sklonu sú prispôsobené aj ostatné nosné prvky, čo znamená, že naklonený je celý most o 2%. Oceľová konštrukcia bude chránená proti korózii náterovým systémom, ktorý zabezpečí 15 rokov bezúdržbový stav a je vhodný do prostredia so stupňom agresivity prostredia 3 podľa STN 03 8203.

Za účelom stanovenia farebného odtieňu krycej vrstvy sa zrealizovali vzorky na základe stanovenia užšieho výberu farebných odtieňov šedej, modrej a žltej. O konečnom vzhľade mostnej konštrukcie rozhodne výberová komisia. Na vonkajších stranách vozovky budú v úseku hlavného mostného poľa osadené zvodidlá s rúrovým madlom výšky 1 200 mm s modulom stĺpikov 3,00 m pre úroveň zachytenia H3. Oceľová konštrukcia sa vyrába v mostných dielňach v Slanom (ČR) a v Nyiregyhazi (Maďarsko), odkiaľ sa na stavbu dováža pomocou nákladnej dopravy.

MONTÁŽ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE
Montáž oceľovej konštrukcie prebieha na montážnej ploche na ľavom bratislavskom brehu Dunaja na predmontážnej plošine, ktorá je zhotovená z podporných PIŽMO konštrukcií v definitívnej výške uloženia mostnej konštrukcie ...

Celý nezkrácený článek včetně všech obrázků si můžete přečíst v čísle 1/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (433x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (203x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (69x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice