KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI    Bezpečné střechy laserového centra se systémy společnosti Výšky.Morava s. r. o.

Bezpečné střechy laserového centra se systémy společnosti Výšky.Morava s. r. o.

Publikováno: 24.4.2016
Rubrika: Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Při projektování komplexu budov laserového centra ELI Beamlines bylo od počátku dbáno na bezpečný pohyb osob v nezajištěných místech s rizikem pádu. Ve výběrovém řízení na dodavatele kotvicího zařízení byla po pečlivém výběru a zhodnocení přísných kritérií na kvalitu, bezpečnost, komfort uživatele a schopnosti dodavatele vybrána naše společnost jako nejvhodnější.

Při zajištění bezpečnosti osob proti pádu byla použita kombinace 4 typů kotvicího zařízení. A to: SAFEX ESE, VARIANT, GREENLINE, SPIDER. Kotvicí zařízení typ A (samostatné kotvicí body) pro zajištění pohybu v exponovaných místech s rizikem pádu byly použity v ploše střechy se skladbou výšky 240 mm kotvicí sloupky SAFEX ESE výšky 500 mm, kde v našem sortimentu máme také kotvicí sloupky výšky až 1 500 mm, které se vyznačují svou vysokou variabilitou ve způsobu kotvení k stávající konstrukci a s minimálními tepelnými mosty při průchodu skrz střešní skladbu. Tento bod obsahuje deformační zónu, která v kombinaci s tlumičem pádu omezuje síly působící na uživatele a to dle platných norem na max. 6 kN. Jako další samostatné body byly použity sloupky VARIANT, které jsou umístěny z vnitřní strany atik a které zároveň slouží jak pro zabezpečení uživatele při práci v exponovaném místě, tak pro práci v závěsu na laně při údržbě fasád. U tohoto typu kotvicích sloupků byly použity termo-izolační krytky, které minimalizují tepelné mosty. Oba typy kotvicích sloupků jsou osazeny otočným kotvicím bodem, který díky své konstrukci nevytváří smyčky na spojovacím prostředku a navíc v jakémkoliv okamžiku daný spojovací prostředek směřuje přímo k uživateli.

V místech s častým pohybem uživatelů jsme zvolili kotvicího zařízení typu C (poddajné vedení). Jako nejvhodnější kotvicí zařízení jsme vybrali systém „GREENLINE“, který je instalovaný z vnitřní strany atik. Toto zařízení obsahuje koncové, rohové a průběžné podpěry poddajného vedení, v tomto případě nerezové ocelové lano konstrukce 7 × 7 s průměrem 8 mm, které je konstantně předepnuto na 75 – 100 kg. Koncový bod je unikátní tím, že spojuje funkci napínáku lana, tlumiče pádu a indikaci zachycení pádu. Napínací prvek obsahuje pružinu, která vyrovnává teplotní dilatace materiálů a udržuje konstantní napnutí lana. Tlumící element tvoří zdrhovací systém uchycení lana, které lanový úsek při zachycení pádu prodlouží o max. 40 cm. Na daném zdrhovacím mechanismu je umístěn indikační prvek, který při změně polohy indikuje zachycení pádu či jiný zásah do zařízení, čímž signalizuje nutnost zastavení prací na tomto zařízení a nutnost provedení neprodlené inspekce.

Další výhodou konstrukčního řešení kotvicího zařízení u průběžné nebo rohové podpěry, je způsob uchycení lana v trubce s náběžným kónusem. Tato trubka je uchycena k další části podpěrného bodu pomocí vodící drážky a toto umožňuje plynulý průjezd systémového jezdce. Řešení umožňuje v kombinaci se systémovým jezdcem maximální pohodlí při užívání, kdy není nutné se v místech podpěr poddajného vedení přepojovat. Tyto prvky jsou instalovány rovněž na atikách. V tomto případě dokážou kopírovat téměř jakýkoliv tvar atik. A také je možné je instalovat na vhodné kotvicí sloupky ukotvené v ploše různých typů střech. Samozřejmostí je použití materiálů z nerezové oceli.

V místě střešního pláště nad vstupním atriem nebylo možné upevnit kotvicí zařízení ke střešní konstrukci ani zasahovat do střešního souvrství. V tomto případě jsme použili kotvicí zařízení typu E, kde je ukotvení provedeno pomocí tíhové a třecí síly. V daném případě byl použit kotvicí bod SPIDER, kde pohotovostní tíhová síla je min. 4 300 N v na max. ploše 3 100 × 3 100 mm, kde plošný tlak pro konzolu činí 0,32 Pa / cm2 a kde zátěžovým médiem je voda bez jakýchkoliv přísad. Unikátní tvar a konstrukce nádob obsahuje vzduchové kapsy, které umožňují expanzi vody. Tím je zabráněno poškození nádob. Uchycení jednotlivých ramen také obsahuje deformační zóny a otočný kotvicí bod se všemi výše jmenovanými přednostmi.

Společnost Výšky.Morava s. r. o. si cení vysoce profesionální spolupráce a profesní zdatnosti zainteresovaných společností a váží si toho, že se mohla podílet na výstavbě mezinárodního výzkumného centra ELI Beamlines. Výjimečná stavba vyžaduje výjimečné produkty, čímž bylo potvrzeno, že kotvicí zařízení splňuje veškeré kvalitativní požadavky na jedné z nejpřísněji sledovaných staveb na území České Republiky.

Safe Roofs of the Laser Centre with the Systems by Company Výšky.Morava s. r. o.
Safe movement in unsecured places with the risk of falling down has not been forgotten even in the top-class complex of buildings of the laser centre ELI Beamlines. Company Výšky.Morava s. r. o. was selected as the most suitable for this  construction after the process of careful selection and evaluation according to strict criteria of quality, security, user comfort and abilities of a supplier. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Samostatný zátěžový kotvicí sloupek SPIDERSamostatný kotvicí bod VARIANT určen pro práci v závěsu na laněSamostatný kotvicí bod SAFEX ESEUnikátní koncový bod GES-3

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzkumné centrum ELI Dolní BřežanyVýzkumné centrum ELI Dolní Břežany (23x)
Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu...
Těžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGROTěžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGRO (19x)
Společnost “A L L E G R O“ s. r. o. se již několik let zabývá výrobou kovových podhledových systémů. Pro mezinárodní las...
„Klíčem k vytváření velmi komplikovaných staveb je to, aby byly co možná nejjednodušší a čitelné,” (16x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ian Bogle, výkonný ředitel studia Bogle Architects....

NEJlépe hodnocené související články

Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (1 b.)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...