KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Autodesk Advance Steel od GRAITECu – BIM s unikátními bonusy navíc

Autodesk Advance Steel od GRAITECu – BIM s unikátními bonusy navíc

Publikováno: 19.12.2015
Rubrika: Projektování

Myšlenka používat pro projektování jednotný 3D model (dnes nazýváno BIM) je na světě již od vzniku CAD a CAE systémů. Vychází jednak z výhod, které přináší existence samotného 3D modelu (jednoznačnost konstrukce, odstranění kolizí, možnost vizualizace a prezentace), jednak z požadavku odstranit duplicitní zadávání dat a tím odstranit chybovost při předávání dat mezi jednotlivými profesemi, které se na projektu podílejí. V tomto ohledu patří mezi průkopníky společnost GRAITEC, která má více než 20 let zkušeností s vývojem software pro oblast konstrukcí i statiky a v současné době je jediným Autodesk Platinum partnerem v ČR.

GRAITEC vyvinul řadu produktů Advance, která zahrnovala léty osvědčený program pro konstruování ocelových konstrukcí Advance Steel a také výpočtový program Advance Design, který si mezi projektanty získává stále větší oblibu. Advance Design je speciálně navržen pro potřeby statiků a projektantů, kteří vyžadují profesionální a snadno ovladatelné řešení pro statickou analýzu. Advance Steel je 3D software pro modelování, konstruování a projektování ocelových konstrukcí, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů.

Advance Steel pracuje na nejrozšířenější platformě AutoCAD a v roce 2014 byl společně s Advance Concrete odkoupen společností Autodesk. Tím se stal součástí konstrukčního BIM řešení společnosti Autodesk. Společnost GRAITEC nadále velmi úzce spolupracuje s firmou Autodesk na vývoji propojení mezi vlastní aplikací Advance Design a programy Autodesku, jako Advance Steel (kterou ještě donedávna vyvíjela) a Revit. Díky tomu vznikly unikátní nástroje jako je GRAITEC PowerPack pro Advance Steel – produktivní rozšíření pro Advance Steel a GRAITEC BIM Connect – BIM propojení aplikace Revit s Advance Design, Advance Steel a Advance Concrete. Toto propojení se neomezuje na pouhý import a export, což je dnes již standard, ale nabízí také možnost synchronizace. Tím se tyto programy stávají ideálním řešením pro statiky a konstruktéry (nejen) ocelových konstrukcí.

Všechny výhody spojené s GRAITEC BIM Connect lze využít i v Advance Design ISV, což je základní varianta tohoto výpočetního programu. Tuto aplikaci mohou zdarma používat všichni uživatelé, kteří si u GRAITECu zakoupí novou licenci Autodesk Advance Steel nebo prodlouží Advance Subscription program.

Ukažme si výhody propojení GRAITEC BIM na modelové situaci, kdy architekt vytvoří návrh modelu v programu Revit a následně jej vyexportuje. Export modelu do SMLX souboru pomocí GRAITEC BIM Connect je velmi jednoduchý a probíhá zcela automaticky. Pomocí stejného nástroje jsme tento soubor načetli do programu Advance Design. Aplikace Advance Design automaticky mapuje Revit průřezy (rodiny) do své databáze. Mapovací soubory je nutné definovat pouze jedenkrát. Při příštím použití stejných průřezů je využito již zadané mapování. Pokud Advance Design nalezne doposud nepoužitý průřez, potom nabídne vhodné řešení, které uživatel potvrdí nebo přiřadí průřez, který nejlépe vyhovuje zadání. Mapování průřezů je velmi uživatelsky příjemný a mocný nástroj. Důležité je, že čas strávený mapováním průřezů se neopakuje pro různé projekty, ale mapovací databáze je sdílená. Po dokončení mapování průřezů je model přenesen z Revitu do Advance Designu.

Z Revitu jsou importovány do Advance Design mimo základního modelu i další informace, jako jsou například vrstvy. Tato vlastnost je zde využitelná pro filtrování, rychlé výběry, zobrazení modelu i výsledků apod. Statik poté v Advance Design provede analýzu konstrukce a zkoriguje dle této analýzy model, tak aby lepé odpovídal statickému působení. Pomocí výpočetního jádra spočítá metodou konečných prvků vnitřní síly v jednotlivých elementech a následně tyto elementy nadimenzuje. Výsledný model opět vyexportuje do formátu SMLX a předá architektovi ke kontrole či konstruktérovi pro načtení a použití v dalších programech.

Jakékoli změny provedené na modelu v Advance Design, Advance Steel nebo Advance Concrete mohou být synchronizovány zpět do aplikace Revit. Synchronizace nám dovoluje sledovat změny, které provádějí na konstrukci jednotliví projektanti. Manažer projektu má možnost změny přijmout nebo zamítnout a vrátit projektantům odsouhlasený aktualizovaný model. Nástroj pro synchronizaci je stejný pro všechny čtyři programy a mimo nahlížení na změny podporuje i sledování historie revizí. V neposlední řadě pak umožňuje také načtení výsledných vnitřních sil a jejich prohlížení v Revitu. 

Projektant pracující v Advance Steel si ten samý model ve formátu SMLX naimportuje a může na něm dále pracovat, aniž by ztrácel čas modelováním konstrukce od samého počátku. Konstruktér vytvoří spoje jednotlivých prvků pomocí inteligentních přípojů z knihovny Správce přípojů a odešle model ke kontrole statikovi. Tomu se v Advance Design načte konstrukce včetně nově vytvořených přípojů a může tak lépe posoudit jejich únosnost. Alternativně může konstruktér podle vnitřních sil posoudit přípoj přímo v Advance Steelu, kde lze v dialogu přípoje tyto vnitřní síly zadat a rychle zjistit zda vyhovuje. K dispozici je podrobný zápis o posouzení dle EC3 či americké AISC, ze kterého je snadné zjistit, která část přípoje potřebuje zesílit.

Po výměně dat se statikem a následnou konzultací projektant dokončí model konstrukce a pomocí předdefinovaných výkresových stylů a procesů vygeneruje samostatné DWG jednotlivých výkresů. Tyto výkresy lze poté dotvořit pomocí široké palety nástrojů pro dodatečné řezy, manuální kotování a popisování. Při těchto i dalších činnostech mu výrazně pomůže GRAITEC PowerPack pro Advance Steel, který je zdarma pro zákazníky společnosti GRAITEC. Power-Pack je navržen pro zvýšení schopnosti uživatele, jeho produktivity a efektivity. Graitec PowerPack staví na síle lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných nástrojů, šablon a přípojů, které pomohou vylepšit a urychlit zpracování projektu.

S GRAITEC PowerPack mají uživatelé přístup k mnoha novým nástrojům a funkcím, které jim dají konkurenční výhodu. Nástroje pro rychlejší modelování jako například opakované kreslení nosníků, extender ohýbaných plechů nebo prolamovaný nosník ulehčují proces práce na projektu.

Autodesk Advance Steel by GRAITEC – BIM with Unique Extras
The idea to use a single 3D model (today known as BIM) for designing has existed since introduction of the CAD and CAE systems. On one hand, it draws from advantages of the sole existence of 3D model (unambiguity of a structure, collision elimination, possibility of visualization and presentation), on the other hand, it is based on a requirement to eliminate double data input and thus to eliminate errors in information exchange between professionals participating in a project. In this respect, the company GRAITEC is one of the pioneers having more than 20 years of experience with a statics and constructions software development. Currently, it is the only Autodesk Platinum partner in the Czech Republic.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Model importovaný z Revitu do Advance SteelSynchronizace v Revitu po úpravách provedených Advance Steel, změny jsou barevně označeny a čekají na schváleníGrafické znázornění výsledků kontroly stavu modelu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (306x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Numerický model Z vaznic za požáruNumerický model Z vaznic za požáru (107x)
Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. P...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (59x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice