KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    AS nebo ESD podlahy?

AS nebo ESD podlahy?

Publikováno: 12.10.2017
Rubrika: Zajímavosti

Článek se tématu výběru AS nebo ESD podlahy věnuje z pohledu výrobce podlahovin na bázi syntetických pryskyřic pro bezespáré aplikace. Hloubka poznání a z něj více či méně racionální potřeby člověka nám stavařům přináší stále větší požadavky na ochranu osob a majetku. Jednou takovou oblastí je i ochrana před nežádoucími účinky statické elektřiny ve stavbách různého druhu. Významným prvkem stavby jsou podlahy, které z podstaty plní základní konstrukční funkce a mimo jiné mohou být zdrojem tvorby elektrostatického náboje, který může svým negativním působením iniciovat výbuch, způsobit poškození elektronických součástek se všemi možnými důsledky nebo přinášet diskomfort pro uživatele.

Přestože fenomén elektrostatického výboje je v oblasti staveb řešen mnoho desetiletí, není výjimkou, že si účastníci stavebního procesu nerozumí. Velmi často jsou požadavky investora na prostředí týkající se právě elektrostatiky, technicky formulované projektantem, nejednoznačné a vedou mnohdy k následným nedorozuměním s různě vážnými dopady.

Příčinou může být právě poměrně rychlý vývoj v této oblasti spojený s elektronizací téměř všeho, co člověk užívá. Vždyť nějaká ta mikroelektronická součástka bude zabudována téměř ve všech užitných předmětech.

Základním vodítkem pro jasnou terminologii a specifikaci nechť nám jsou technické normy, které se této oblasti věnují, tj. s nejčastějším výskytem v praxi ČSN, EN, IEC, DIN. Je skutečností, že i zde panuje evoluce různé intenzity, kdy máme platnou normu z roku 1988 a některé se aktualizují každé dva roky.

Postačuje tedy specifikace z hlediska elektrostatiky jako: podlaha AS nebo podlaha ESD? Ne. Pro přesnou specifikaci je nutné určit hodnotu svodového odporu (nebo též rezistence k zemi nebo rezistence mezi dvěma body) a způsob jeho měření. Relevantní normy používané pro tuto oblast jsou uvedeny v tab. 1.

Tabulka 1 – Normy ČSN týkající se podlah ze syntetických pryskyřic v oblasti elektrostatiky
Označení normy Název Vydání Poznámka
ČSN 31 1382 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků 1988 Vydány 3 dílčí změny
ČSN CLC-TR 60079-32-1

Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

2016

Nahrazuje ČSN 33 2030

ČSN EN 1081 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu 1998  
ČSN EN 61340-4-1

Elektrostatika – st 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Elektrická rezistence podlahových krytin a instalovaných podlah

2004  
ČSN EN 61340-4-3

Část-4–3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

2002  
ČSN EN 61340-4-5

Elektrostatika – Část 4–5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

2005  
ČSN EN 61340-5-1 vyd. 2

Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky

2008  
ČSN EN 61340-5-1 vyd. 3

Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky

2017

Platí souběžně s vydáním 2 do 18. 11. 2019

Vzhledem k tomu, že používané termíny se v dotčených normách ne vždy shodují, je použití pouze částečného označení bez přesného uvedení čísla normy, článku a popř. požadované hodnoty nejednoznačné a může vést k různým výkladům. Např. v ČSN 34 1382-1988 je uvedena hranice elektrické vodivosti podlahoviny Rv < 5 × 104 Ω a v ČSN CLC/TR 60079-32-1-2016 je uvedena hranice pro vodivé podlahy < 105 Ω. Toto je jeden z mnoha rozdílů.

Zároveň i různé metody měření definované v těchto normách vedou na stejných plochách k rozdílným výsledkům a navíc je třeba věnovat pozornost i jednoznačnému určení metody měření. Označení podlah jako AS nebo ESD není jednoznačně definováno a tudíž je nedostatečné. Jasná specifikace podlahy z hlediska ochrany před elektrostatickým výbojem by tedy měla obsahovat požadované hodnoty a odvolání na příslušnou platnou normu. Výrobci, resp. dodavatelé jsou povinni v dokumentaci podlahovin uvádět jednoznačnou specifikaci elektrostatických vlastností, pokud je to pro daný druh relevantní.

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. dodává na náš trh širokou škálu podlahovin s definovanými elektrostatickými vlastnostmi a variací dalších funkčních vlastností.

V tabulce 2 je uveden stručný přehled podlahových systémů, které firma BASF dodává na český trh. Její tým zkušených odborných poradců vyřešil nejeden otazník kolem elektrostatických vlastností podlah, jak ve stádiu návrhu, tak i v průběhu realizace a užívání podlahy.

Tabulka 2 – Podlahové systémy firmy BASF s elektrostatickými funkcemi
Systém Materiál Charakteristika Měřeno dle ČSN Hodnota
MasterTop 1273 AS epoxid hladký a lesklý povrch

ČSN 31 1382
ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 1081

Rg < 1 MΩ
MasterTop 1273 AS-R epoxid

strukturovaný a lesklý povrch
– snížená kluznost

ČSN 31 1382
ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 1081

Rg < 1 MΩ
MasterTop 1273 ESD epoxid hladký a lesklý povrch

ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 61340-4-5

Rg <1 GΩ
Rs < 3,5 × 107 Ω
Napětí na těle < ±100 V

MasterTop 1278 AS epoxid

hladký a lesklý povrch,
vyšší chemická odolnost,
překlenutí trhlin

ČSN 31 1382
ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 1081

Rg < 1 MΩ
MasterTop 1278 AS-R epoxid

strukturovaný a lesklý povrch,
vyšší chemická odolnost,
překlenutí trhlin, snížená kluznost

ČSN 31 1382
ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 1081

Rg < 1 MΩ
MasterTop 1324 AS polyuretan

hladký a lesklý povrch,
překlenuje trhliny

ČSN 31 1382
ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 1081

Rg < 1 MΩ
MasterTop 1324 ESD polyuretan hladký a matný povrch

ČSN EN 61340-4-1
ČSN EN 61340-4-5

Rg <1 GΩ
Rs < 3,5 × 107 Ω
Napětí na těle < ±100 V

UCRETE MF40 AS,
Ucrete MF AS

polyuretan/
cement

hladký a matný povrch,
vysoká mechanická odolnost

ČSN EN 1081 Rg < 1 MΩ

UCRETE DP20 AS,
Ucrete DP10 AS

polyuretan/
cement

strukturovaný a matný povrch,
vysoká mechanická odolnost

ČSN EN 1081 Rg < 1 MΩ
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
AS nebo ESD podlahy?

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice