KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Advance Concrete – zkušenosti z praxe

Advance Concrete – zkušenosti z praxe

Publikováno: 28.11.2012
Rubrika: Projektování

Advance Concrete je specializovaný software je určený především pro projektanty železobetonových konstrukcí. Pomocí něj lze snadno vytvářet 3D model konstrukce, výkazy výměr, výkresy tvaru a výkresy výztuže. Jeho vývojář, společnost Graitec, je třetí největší evropský vývojář pro CAD/CAM stavebnictví s 12 pobočkami a s více než 40 smluvními partnery po celém světě. V České Republice je její pobočkou firma AB Studio, která má v oblasti software a aplikačních nadstaveb více než 20 leté zkušenosti, a je spojena zejména s oblíbenými produkty řady CADKON .

Program Advance Concrete je součástí konstrukčního BIM řešení Graitec ve kterém ho doplňují programy Advance Steel – 3D modelář + výkresy ocelových konstrukcí a Advance Design – statická analýza a návrh ocelových/betonových/dřevěných konstrukcí. Na českém trhu je program dostupný již několik let a za tu dobu si již získal své místo na trhu. Důkazem o jeho kvalitách může být i následující článek, kde se o své zkušenosti s používáním programu podělí jeho uživatel, Ing. Pavel Němeček – ARPSprojekt.

„O Advance Concrete jsme se začali zajímat těsně po jeho uvedení na český trh. V tu dobu jsme používali na výkresy betonových konstrukcí aplikaci CADKON-B od AB Studia. Tento produkt, který jsme úspěšně používali skoro 15 let a jehož první verzi jsme začali používat spolu s AutoCADem R13, se pro nás bohužel přestal vyvíjet již v roce 2006. I několik let po ukončení vývoje jsme stále pracovali s CADKONem-B, situace se změnila až s příchodem Advance Concrete. Po prvotním vyzkoušení se pro nás stal Advance Concrete jasným nástupcem pro osvědčený CADKON-B. Jeho zavedením jsme se výrazně posunuli v produktivitě a kvalitě výkresů.“

Ing. Pavel Němeček – ARPSprojekt používá aktuálně Advance Concrete 2012 jako nadstavbu k programu AutoCADu Architecture 2012. Zde je třeba zmínit jednu z novinek připravované nové verze Advance Concrete 2013, a to je integrace vlastního CAD systému, který obsahuje vše, co projektant potřebuje. Tím se jednak otevírají nové možnosti dalšího vývoje pro praxi a zároveň se zvýšila variabilita celého řešení. Uživatel se sám rozhodne, zda bude využívat některý z podporovaných AutoCADů nebo uvítá možnost instalace pod samostatným grafickým rozhraním. Nový CAD systém, který byl vyvinut speciálně pro potřeby Graitecu a AB Studia, je již integrován u produktu Advance Steel a také aplikace CADKON+ a ohlasy z praxe jsou zatím velmi příznivé.

„S aplikací Advance Concrete pracuji já a moji kolegové zhruba 2 roky, a za tu dobu jsme stihli v Advance Concrete zpracovat mnoho zajímavých projektů. Advance Concrete používáme především na výkresy výztuže. Zpracováváme jak drobné projekty pro malé investory, tak velké projekty pro investory jako: SKANSKA CZ, SkyBau, CTP, atd. …“

V následující části článku naleznete ukázky z projektů, které zpracoval či zpracovává Ing. Pavel Němeček – ARPSprojekt v programu Advance Concrete.

IQ TOWER, OSTRAVA 
Administrativní komplex s 22 000 m² kancelářských prostor. Objekt lze rozdělit na čtyři části: 16podlažní budovu administrativy „ALFA“ (2 podzemní podlaží + 14 nadzemních podlaží), 13podlažní budovu administrativy „BETA“ (2 podzemní podlaží + 11 nadzemních podlaží), 10podlažní budovu propojení objektů ALFA+BETA (2 podzemní podlaží + 8 nadzemních podlaží) a ve zbylém půdoryse dvou podlažní budovu hromadných garáží (2 podzemní podlaží). Nosnou konstrukci objektu ALFA tvoří kombinovaný sloupový a stěnový monolitický železobetonový systém. Po obvodu objektu v modulu 7,5 m jsou situovány sloupy, uvnitř dispozice tvoří nosnou konstrukci dvě stěnová jádra. Jádra jsou doplněna dvojicí vnitřních čtvercových sloupů na severní straně. Budova administrativy „BETA“ a propojovací objekt „ALFA+BETA“ je koncipován na stejném konstrukčním principu jako budova „ALFA“. Celkem jsme pro všechny objekty zpracovali v Advance Concrete cca 180 výkresů výztuže.

CTPARK, ČERNOVICKÉ TERASY (1+2 ETAPA), BRNO
Novostavba administrativní budovy o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích. Nosnou konstrukci objektu bude tvořit monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet v příčném modulu 7,5 m a podélném modulu 7,5 – 6,0 – 7,5 m. Nosná konstrukce je ztužena stěnovými jádry okolo prostoru schodiště, výtahové šachty a sanitárních místností. Celkem bylo v Advance Concrete zpracováno cca 75 výkresů výztuže.

OFFICE BOX, BRNO 
Nosný systém administrativní budovy Office Box tvoří železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet. Základní modul skeletu je 6 × 7,5 m. Osový půdorysný rozměr objektu 48 × 60 m vychází z rastru tvořeného osmi moduly v obou směrech. Atrium s osovými rozměry 12 × 30 m rozděluje objekt na čtyři křídla. Severní a jižní křídla jsou tvořeny 3-traktem, východní a západní křídla jsou navržena jako 2-trakt v modulu 7,5 m.

Office Boxy jsou navrženy jako administrativní budovy s variabilní dispozicí pronajímatelnými plochami kanceláří a s maloobchodními pronajímatelnými plochami v přízemí. Objekty Office Boxů jsou navrženy jako čtyřpodlažní s vnitřním atriem. Atrium přístupné z úrovně 2. NP zajišťuje prosvětlení kanceláří vnitřního traktu a zároveň poskytuje oddychový prostor pro pracovníky Office Boxů Tento projekt aktuálně zpracováváme, celkem bude obsahovat cca 40 výkresů výztuže.

Advance Concrete – Practical Experience
Advance Concrete is a specialised software intended mainly for project architects of ferroconcrete structures. 3D model structures, acreage reports, shape and reinforcement drawings can be easily designed by means of this software. Its developer, the company Graitec, is the third biggest European developer of CAD/CAM civil engineering with 12 subsidiaries and more than 40 contractual partners all over the world. Its subsidiary in the Czech Republic is AB Studio with more than 20 years of experience in the field of software and application extensions, it is predominantly connected with favourite products from the line CADKON.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Statický model komplexu IQ Tower, OstravaČást výkresu výztuže sloupů v 5 NP budovy BETA3D model výztuže sloupu 5 NP v programu Advance ConcreteStatický model objektu CTPark Brno – Černovické terasy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (306x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Numerický model Z vaznic za požáruNumerický model Z vaznic za požáru (107x)
Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. P...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (60x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice