KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí

Advance Concrete 2013 – revoluce ve výkresech železobetonových konstrukcí

Publikováno: 4.6.2013
Rubrika: Projektování

Na konci února uvedla společnost GRAITEC , přední evropský vývojář software pro oblast konstrukcí, novou verzi sady programů Advance 2013. Tato sada se skládá z produktů zaměřených na konstrukce a BIM: Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel a nově také Advance CAD, který tuto sadu doplňuje. V následujícím článku se vám pokusíme představit zásadní novinky v produktu Advance Concrete, které ho činí mnohem silnějším než kdy dříve a pro oblast vytváření výkresů železobetonových konstrukcí zcela bezkonkurenčním, zejména v poměru výkon/cena.

SVOBODA V CAD PLATFORMĚ
První a zcela zásadní novinkou v Advance Concrete 2013 je možnost jej používat také mimo AutoCAD. Tato novinka znamená pro uživatele nebo zájemce o produkt zásadní průlom. Uživatelé mohou svoji licenci AutoCADu uvolnit pro jiné využití ve firmě a zájemci, kteří AutoCAD nemají, jej nyní nemusí pro Advance Concrete pořizovat. Rozsah funkcí Advance Concrete a jejich použití je stejné při použití s AutoCADem i bez AutoCADu. Advance Concrete je tak nyní dostupný pro všechny.

ADVANCE CONCRETE 2013
Historicky od první komerční verze 4.1, vydané v roce 2001 byl Advance Concrete navržen jako nadstavba k plné verzi AutoCADu nebo AutoCAD Architecture. Toto původní řešení však postupem času přestávalo vývojářům i uživatelům dostačovat. Jednak byly možnosti vývoje produktu vázány na možnosti AutoCADu a také s příchodem hospodářské krize, která se silně projevila i ve stavebnictví, se pořízení plné verze AutoCADu společně s Advance Concrete stalo pro mnohé projektanty neúnosným. GRAITEC na tyto okolnosti zareagoval tím, že již před několika lety zahájil práce na vývoji vlastní CAD aplikace. Jako základ pro tuto aplikaci zvolil již tehdy jinými vývojáři osvědčenou platformu IntelliCAD®. Výsledkem je nyní produkt Advance CAD, který je svými vlastnostmi velmi podobný k původně používanému AutoCADu a také přirozeně pracuje s formátem DWG. Nyní je tedy součástí Advance Concrete 2013 i Advance CAD a uživatel má možnost volby, zda použije v rámci Advance Concrete dodávaný Advance CAD, nebo investuje další finance do plné verze AutoCADu.

Kromě výše uvedené novinky obsahuje Advance Concrete 2013 také řadu dalších vylepšení, které ocení i uživatelé AutoCADu. Jedním z vylepšení je například možnost řízení čísel položek výztuže při přečíslování, které bylo zapracováno také na základě požadavku uživatelů z ČR. Vylepšení spočívá v možnosti zmrazit čísla některých položek, a tyto pak v případě přečíslování nejsou měněny. Dalším vylepšením je tzv. technologie „externích výkresů“. Doposud Advance Concrete vytvářel veškeré výkresy tvary i výztuže do jediného DWG souboru, což v případě rozsáhlých projektů představovalo DWG o velikosti několika megabajtů. Nyní si uživatel může vybrat, zda použije jediné DWG, nebo nový způsob rozdělení projektu do více DWG. V případě rozdělení projektu je model uložen v jednom DWG a každý další výkres v samostatném DWG. Tato technologie byla převzata ze sesterského produktu Advance Steel.

ADVANCE CAD 2013 - SLUŠNÝ ZÁKLAD
Advance CAD 2013, který je součástí Advance Concrete 2013, je již v pořadí druhou komerční verzí. V první verzi se objevil cca před rokem jako platforma pro aplikaci Advance Steel 2012. Již v této první verzi byl Advance CAD plnohodnotnou alternativou k původně nutnému AutoCADu. Druhá verze Advance CADu přinesla řadu novinek a vylepšení, které vznikly na základě podnětů od uživatelů. Jako příklad můžeme uvést 64bitovou verzi (což představuje výrazné vylepšení ve výkonu), funkci „trasování uchopení“, nové palety nástrojů, nebo vylepšený editor Mtextu.

REFERENČNÍ PROJEKT
Výrobní hala 101 v Liberci o rozměrech 36,0 m × 48,0 m, založená na železobetonových monolitických pilotách s hlavicemi. Nosná konstrukce haly je kombinací železobetonové prefabrikované konstrukce sloupů a vazníků s ocelovou konstrukcí propojení se stávající halou. Ztužidla střechy, stěn a jeřábová dráha byla navržena z ocelové konstrukce. Hala byla unikátně řešena kombinací programu Advance Concrete a Advance Steel ve spolupráci s architektem (Ateliér Rubicon, s. r. o.), který propojil stavební a statickou část řešeného objektu programem Revit Architecture a Revit Structure.

ÚSPORA ČASU A DOBŘE NASTAVENÉ INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
„Dříve jsme pro výkresy tvaru, výztuže betonových konstrukcí a dílenské výkresy ocelových konstrukcí používali jen AutoCAD LT. Tvorba výkresů byla velmi zdlouhavá a v případě úprav projektové dokumentace chyběla zpětná vazba v aktualizacích výpisů materiálu a byla nutná zdlouhavá kontrola kvůli možným kolizím v konstrukci. Přechodem na Advance steel a Advance Concrete jsme čas potřebný pro vypracování projektové dokumentace zkrátili, a navíc jsme začali využívat silné nástroje, jakými jsou např. kontrola kolizí výztuže ve 3D, automatické aktualizace výztuže v případě změn tvaru či počtu kusů prutů, dále automatická aktualizace výpisu oceli a výztuže. Velkou výhodou tohoto softwarového vybavení je dobře nastavené intuitivní ovládání nástrojů kreslení a správce dokumentů. Používáním těchto programů jsme odstranili chyby a zproduktivnili objem projektových prací v krátkém čase, vysvětlil ing. David Mareček, ze společnosti Statik-CL.

ZÁVĚR
Produkty GRAITEC Advance používá po celém světě více než 15 000 uživatelů a každý den se komunita rozroste o sedm nových uživatelů. Jedinečnost Advance GRAITEC je v nabídce efektivních řešení, které jsou přímo určeny pro stavební profesionály: návrh, výpočet a vytváření výrobních výkresů, snadné školení, a poskytuje také rychlou návratnost investic, obvykle již od prvního projektu.

AdvanceConcrete 2013 – A Revolution in Reinforced Concrete Structure Drawings
At the end of February, company GRAITEC, a leading European software developer in the field of structures, introduced a new version of software package Advance 2013. This package consists of products focused on structures and BIM: Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel and newly also Advance CAD, which completes this package. In the following text we will attempt to introduce substantial news in the project Advance Concrete which makes it much stronger than ever before and completely unbeatable in the field of creation of reinforced concrete structure drawings especially in a performance/price ratio.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Prostředí Advance Concrete 2013 společně s Advance CADem 20133D model výrobní haly 101 v Liberci je kombinací produktů Advance Steel, Advance Concrete a Revit.3D model v Advance Concrete 2013

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (306x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Numerický model Z vaznic za požáruNumerický model Z vaznic za požáru (107x)
Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. P...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (60x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice