KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze

Publikováno: 30.3.2018
Rubrika: 2018, Zajímavosti

Letos na podzim bude Česká republika hostit odbornou akci světového formátu. Zbystřit by měli zejména všichni, jež jsou profesně spjati s výrobou a výstavbou ocelových mostů. V září totiž přijedou do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s mostními konstrukcemi odborníci z celého světa.

V jakém stádiu jsou přípravy akce a co všechno se v Praze vlastně odehraje, nám přiblížil Marek Janda, tajemník České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) a člen představenstva European Convention for Constructional Steelwork (ECCS).

Můžete Marku akci Steel Bridges přiblížit těm, kdo o ni ještě neslyšeli?
Sympozium pořádá ČAOK ve spolupráci s ECCS. Vše proběhne v termínu 10. – 11. 9. 2018 v NH Prague City Hotelu. Součástí akce, jež je pořádána ve tříletém cyklu, bude také slavnostní vyhlášení soutěže 5th European Steel Bridge Awards, do které mohou jednotlivé národní asociace přihlásit úspěšné projekty posledních tří let ze svých zemí. Ze všech evropských přihlášek pak mezinárodní porota vybere vítězné stavby v několika kategoriích, z nichž dvě hlavní tvoří silniční a železniční mosty a lávky pro pěší a cyklisty. Samozřejmě i ČAOK provede výběr zajímavých ocelových mostních staveb v rámci České republiky, které následně přihlásí do zmiňované soutěže. V neposlední řadě proběhne po skončení sympozia také několik výročních zasedání ECCS, jako například výkonný výbor, generální shromáždění, technický nebo marketingový řídící výbor.

Kde se vůbec vzala myšlenka uspořádat ocelářskou akci světového formátu právě v ČR?
Pořadatelství přiděluje ECCS na základě kandidatury a následné vzájemné dohody všech jejích členů. Od doby, kdy ČAOK podobnou akci naposledy pořádala, uplynulo již 12 let, proto se výkonný výbor ČAOK rozhodl podat kandidaturu na rok 2018. ECCS jako mezinárodní uskupení sdružuje 18 evropských národních asociací výrobců ocelových konstrukcí, dále pak různé přidružené, podporující a individuální členy – a naprostá většina z nich nakonec podpořila kandidaturu ČR na uspořádání této akce.

Na co všechno se tedy mohou návštěvníci sympozia těšit?
V prvé řadě se mohou těšit na zajímavé přednášky, ať už z praxe nebo z univerzitního prostředí. Sympozium bude také skvělou příležitostí pro výměnu poznatků a zkušeností v rámci oboru ocelových mostů, stejně tak jako možností představit nové výrobky, technologická řešení atd., k čemuž bude sloužit mimo jiné výstavní prostor pro firmy. V neposlední řadě se mohou zejména zahraniční návštěvníci těšit například na společenský večer spojený s plavbou po Vltavě nebo doprovodný program s prohlídkou nejzajímavějších turistických lákadel Prahy.

Předpokládám, že vyjednávání o organizaci a samotné přípravy nejsou jednoduché…Jaké požadavky klade ECCS na odborný program a zázemí akce?
Jedná se o akci evropského, potažmo světového formátu, takže náročnost organizace tomu samozřejmě odpovídá. Kromě zajištění prostoru pro odbornou část akce je třeba se postarat také o večerní program na dva dny a program pro doprovázející osoby.

ECCS má specifické požadavky jak na organizaci, tak na odbornost akce. Například je potřeba postarat se o členy poroty zmiňované soutěže European Steel Bridge Awards a zajistit slavnostní ceremoniál jejího vyhlášení, jež má svou neměnnou podobu. Podmínkou je také zajištění všeho potřebného pro neveřejná celodenní zasedání jednotlivých výborů a komisí ECCS, o kterých jsem se již také zmínil. Jelikož se na sympozium sjedou zájemci z celého světa, je důležité jim poskytnout mimo jiné obecné informace o České republice typu: jaké celní formality jsou při vstupu do ČR zapotřebí, jaké klimatické podmínky u nás v době konání panují, informace o měně, pojištění, dopravě z letiště, základní cenové úrovni nebo typu elektrických zásuvek.

Poslední ročník, konaný před třemi lety, jsi osobně absolvoval. Jaký v tobě zanechal dojem? 
Bylo to velmi povedené. Tehdy se akce uskutečnila v Istanbulu, který má z hlediska svého umístění na pomezí dvou kontinentů velmi výsadní postavení. Mám na mysli zejména několik ocelových mostů, spojujících Evropu a Asii, které navíc patří mezi nejdelší na světě (mimochodem, momentálně se staví další takový most, o kterém se odborná veřejnost více dozví právě na pražském sympoziu z úst zástupkyně Generálního ředitelství tureckých státních dálnic). Během sympozia v Istanbulu se navíc České republice dostalo velké pozornosti, a to díky Trojskému mostu v Praze. Tato stavba byla spolu s dalšími třemi projekty, postavenými s využitím ocelových konstrukcí, oceněna tzv. AWARDS OF EXCELLENCE, což v podstatě znamená, že za období let 2012 – 2015 patří mezi tři nejlepší evropské ocelové stavby.

Z jakých řad ocelářské branže se rekrutují návštěvníci konference? Koho lze na akci potkat?
Sympozia se účastní samozřejmě odborníci na ocelové mosty, a to jak z praxe, tak z univerzitní sféry. Jedná se tedy o zástupce výrobců, projektantů, dodavatelů hutních a svařovacích materiálů, povrchových úprav, softwaru, dělících materiálů i renomované profesory z vysokých škol.

V jaké fázi jsou přípravy? Registrujete již přednášky nebo samotné návštěvníky? 
Samozřejmě je již připraven hotel včetně společenských večerů a doprovodného programu. Také jsou již plně funkční webové stránky sympozia www.steelbridges2018.com, kde je možné najít veškeré potřebné informace o akci včetně registračního formuláře či rezervace ubytování. Již nyní máme přihlášeno také na 90 abstraktů, jejichž autoři se rekrutují z pětadvaceti, většinou evropských, zemí, ale i z Japonska, Číny, USA, Kanady apod. Jednotliví autoři, jejichž abstrakty byly mezinárodní vědeckou komisí sympozia přijaty do programu, momentální finalizují své přednášky.

Kde se mohou zájemci o návštěvu sympozia dozvědět více? Máte prostor i pro prezentace firem z ČR?
Veškeré dostupné informace o sympoziu je možné najít na webových stránkách www.steelbridges2018.com, dále také na oficiálním webu ECCS (www.steelconstruct.com) a informace o akci poskytují také jednotlivé národní asociace ocelových konstrukcí všem svým členům. Pokud jde o propagaci během sympozia, tak ta je samozřejmě dostupná jak zahraničním, tak českým zájemcům. Je možné si vybrat z různých typů partnerství, ale i menší prezentace jako umístění roll-up banneru, vklad letáků do tašek účastníkům, inzerát ve sborníku abstraktů nebo prezentační stolek. Veškeré cenové podmínky jsou uvedeny na výše zmíněném oficiálním webu sympozia, případně je možné kontaktovat organizátory na e‑mailu info@steelbridges2018.com nebo mou osobu na janda@caok.cz

Součástí akce je rovněž udílení ceny European Steel Bridge Awards 2018. Jaké jsou letošní přihlášené stavby a máte mezi nimi svého favorita?
Uzávěrka přihlášek je až v polovině května, navíc veškeré přihlášky jsou zasílány přímo na ECCS do Bruselu, čili já se kromě staveb zaslaných za ČR k dalším ani nedostanu. Tímto postupem ECCS ručí za nezávislost výsledků soutěže, o jejíchž vítězných projektech rozhoduje mezinárodní porota, složená ze zástupců ECCS a odborníků na ocelové mostní konstrukce.

Mezi letošní členy poroty patří například Georg Pendl (President of the Architects‘ Council of Europe), Aris Chatzidakis (President Elect of the European Convention of Civil Engineers), Dennis Rademacher (Chairman of the ECCS Bridge Committee), Lasse Kilvaer (Chairman of ECCS Architecture Committee), Véronique Dehan (ECCS Secretary General), Roman Koucký (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) a Pavel Ryjáček (ČVUT Praha).

Veškeré podstatné informace pro návštěvníky sympozia najdete na www.steelbridges2018.com

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Marek JandaPředání ceny Award of Excellence za stavbu Trojského mostu v soutěži European Steel Design Awards 2015 v IstanbuluCena European Steel Design Awards 2015

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (230x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (61x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (56x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice