KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Kuklík Vlastimil Ph.D.

Ing. Kuklík Vlastimil Ph.D.

Články tohoto autora:

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje
Publikováno: 27.8.2019

Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materiálu jsou některé pozinkované plochy lesklé, jiné mohou být temně matné. Od zhotovitele povlaku požadují vysvětlení a někdy žádají nápravu tohoto jevu, který však je pro zinkové povlaky nanášené ponorem příznačný. Tmavý odstín povlaku se často projevuje v oblastech svarových spojů (obr. 1)....

Celý článek zde

Příčiny ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje

Příčiny ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje
Publikováno: 8.2.2016

Pro zinkové povlaky nanášené z roztaveného kovu ponorem je příznačný nejednotný barevný odstín. Některé pozinkované plochy jsou lesklé, jiné mohou být temně matné. Často se tento fenomén projevuje v oblastech svarových spojů (obr. 1). Zákazníci žárových zinkoven a potažmo i zhotovitelé povrchové úpravy někdy hledají pro ztmavnutí zinkového povlaku vysvětlení....

Celý článek zde

AČSZ – Mechanismus nukleace trhlin LMAC při žárovém zinkování

AČSZ – Mechanismus nukleace trhlin LMAC při žárovém zinkování
Publikováno: 21.3.2014

V Evropě je současný stav poznání fenoménu LMAC (praskání za asistence tekutého kovu) založený na výzkumech provedených prof. M. Feldmannem et al. pod záštitou JRC of Commission. Poslední výsledky z roku 2009 byly publikovány v závěrečné zprávě úkolu „Hot-dip-zinc-coating of prefabricated structural steel components“ [1] a byly zapracované do DASt-Richtlinie 022 [2]. Ačkoliv některé přijaté závěry se zdají být diskutabilní, výzkum v této citlivé ...

Celý článek zde

AČSZ – Žárová zinkovna WIEGEL v Hradci Králové slaví kulaté jubileum

AČSZ – Žárová zinkovna WIEGEL v Hradci Králové slaví kulaté jubileum
Publikováno: 27.6.2013

V letošním roce uplyne již deset let od zahájení provozu v žárové zinkovně Wiegel v Hradci Králové. Tato komerční zinkovna významně přispěla k rozvoji regionu. Povlaky žárového zinku chrání ocel proti korozi jedinečným způsobem, přesto však podobné zařízení na Královéhradecku ještě donedávna chybělo. Královéhradecká zinkovna navázala na úspěšnou tradici firmy Wiegel v České republice, která se datuje už od roku 1996, kdy bylo rozhodnuto o vybudov...

Celý článek zde

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461
Publikováno: 11.1.2012, Aktualizováno: 12.1.2012 08:58

Žárové zinkování je jako protikorozní systém využíváno u převážné většiny ocelových konstrukcí a výrobků. Povlaky žárového zinku nanášené v komerčních zinkovnách se v závislosti na celé řadě spolupůsobících faktorů vyznačují velice rozmanitými morfologickými variacemi projevujícími se v jejich struktuře a vzhledu. Příspěvek přibližuje pravděpodobné příčiny vzniku drsných struktur povlaků žárového zinku a pro některé případy přináší doporučení k o...

Celý článek zde

Povlaky žárového zinku na pálených plochách

Povlaky žárového zinku na pálených plochách
Publikováno: 1.8.2011

Pro dělení polotovarů z konstrukční oceli je vzhledem k vysoké produktivitě a hospodárnosti s výhodou používána technika řezání kyslíkem. V zakázkách určených k žárovému pozinkování se často vyskytují výpalky, jejichž plochy řezu jsou dále neupravené. Norma ČSN EN ISO 14713-2 v článku 6.4 uvádí, že řezání kyslíkem, laserem nebo plasmou mění složení a strukturu oceli nejen v oblasti řezu, ale i v tepelně ovlivněné oblasti. Dosažení minimální přede...

Celý článek zde

AČSZ – Životnost žárového zinku

AČSZ – Životnost žárového zinku
Publikováno: 27.4.2011

Žárový zinek je ve světovém měřítku nejčastěji aplikovaným systémem ochrany oceli proti korozi. Vyniká řadou příznivých vlastností, které jinými protikorozními systémy nelze dosáhnout ani přibližně. Žárové zinkování se proto ve stavebnictví, v dopravě, v energetice i jiných oblastech právem stalo upřednostňovaným druhem protikorozní povrchové úpravy ocelových konstrukcí a výrobků....

Celý článek zde

Zavádění nových evropských předpisů pro výrobu a montáž ocelových dílců, žárové zinkování

Zavádění nových evropských předpisů pro výrobu a montáž ocelových dílců, žárové zinkování
Publikováno: 25.7.2010

Revidovaná norma EN ISO 14713 – část 2 v oddíle 6.5.5 obsahuje odkaz na existující směrnici, (dále citace) „která pro výrobky s možnou náchylností k LMAC doporučuje upravit konstrukční řešení (např. místa s koncentrací napětí) a podrobně popisuje výrobek (např. kvalitu oceli, velikosti zbytkových napětí, kvalitu svarů, polohu a povrchovou úpravu vyvrtaných nebo vyražených děr a ploch vytvořených řezáním plamenem) a podmínky žárového z...

Celý článek zde

Žárové zinkování jako termický proces

Žárové zinkování jako termický proces
Publikováno: 25.1.2010

Systém protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a výrobků žárovým zinkováním je pro své nesporné přednosti ve světě nejběžnějším protikorozním systémem aplikovaným na ocel. Vyznačuje se však určitými specifickými nároky kladenými na navrhování a provádění součástí určených k pokovení i na vlastní proces pozinkování. Tyto aspekty musí být pro úspěšné pozinkování bezpodmínečně a důsledně zohledněny....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice