KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Prof. Ing. Stráský Jiří DrSc.

Prof. Ing. Stráský Jiří DrSc.

Články tohoto autora:

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA
Publikováno: 31.10.2018, Aktualizováno: 6.11.2018 13:20

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy „butterfly – motýlové“ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena...

Celý článek zde

Zastřešení atria objektu Aspira v Praze

Zastřešení atria objektu Aspira v Praze
Publikováno: 15.1.2018

Firma SHP byla požádána generálním projektantem stavby (Studio acht, Praha) o zpracování alternativního návrhu zastřešení atria objektu Aspira v Praze. V původním řešení bylo zastřešení realizováno pomocí příhradových nosníků. Cílem návrhu bylo vytvořit konstrukčně čisté a odlehčené řešení reprezentující moderní a dynamickou firmu, která budovu vlastní....

Celý článek zde

Lávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově

Lávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově
Publikováno: 30.1.2015

Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konstrukci lávky tvoří Langrův trám sestavený z 6,50 m široké betonové mostovky a ocelového oblouku vyplněného betonem. Mostovka, která je tvořena páteřním nosníkem s oboustrannými žebrovanými konzolami, je zavěšena na oblouku lichoběžníkového průřezu. Tyčové závěsy mají radiální uspořádání. Protože jak oblouk, tak i mostovka jsou ve...

Celý článek zde

Analýza předpjaté membrány ve tvaru mezikruží

Publikováno: 18.6.2013

Článek se zabývá statickou analýzou předpjaté membrány ve tvaru mezikruží z lehkého konstrukčního betonu. Jsou zde vysvětleny pojmy jako výchozí stav nebo samokotvený systém. Na závěr jsou prezentovány účinky dotvarování a smršťování....

Celý článek zde

Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem

Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem
Publikováno: 7.10.2012, Aktualizováno: 15.10.2012 12:48

Předpjatá betonová membrána podepřená visutým kabelem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statického působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení....

Celý článek zde

Koncepce mostů na části dálnice D4708

Publikováno: 20.7.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 22:01

Rozestavěná dálnice D4708 v oblasti Ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravici a Opavu a důležité dopravní uzly. S ohledem na prostorové vedení trasy dálnice, šikmá křížení a požadavky na stavbu plánovaného plavebního kanálu i zachování dopravy jsou zde navrženy mosty s rozpětími až 100 m. Mosty musí bezpečně přenést nejen všechna normová zatížení, ale i účinky od poddolování, charakterizované svislými poklesy, vodorovnými posuny a pootočeními...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice