KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Jonáš Jan

Ing. Jonáš Jan

Články tohoto autora:

Nová evropská norma ČSN EN 1992‑4 (EC2‑4). Navrhování kotvení do betonu

Nová evropská norma ČSN EN 1992‑4 (EC2‑4). Navrhování kotvení do betonu
Publikováno: 8.7.2019

Od roku 1997 je navrhování kotvení do betonu popsáno na evropské úrovni ve směrnici ETAG 001, příloha C a také v následně zveřejněných „Technical Reports” TR029 a TR045 nebo v předběžné normě CEN/TS 1992‑4, která vyšla v češtině jako ČSN P CEN/TS 1992‑4. Nová norma ČSN EN 1992‑4, tedy „Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu“, představuje důležitý a nezbytný krok při harmonizaci norem týkajících se návrh...

Celý článek zde

Spřahování ocelobetonových konstrukcí

Spřahování ocelobetonových konstrukcí
Publikováno: 30.10.2014

Společnost Hilti už několik desetiletí působí na celosvětovém trhu stavebnictví. Už v roce 1941 si společnost Martina Hilti nechala patentovat bezpečný způsob vsazování ocelových hřebů do oceli. Později i na tento patent navázali technici společnosti Hilti a vyvinuli prvek pro spřažení ocelobetonové konstrukce – spřahovací prvek X-HVB....

Celý článek zde

Trendy v chemickém kotvení

Trendy v chemickém kotvení
Publikováno: 21.5.2013

Článek pojednává o inovacích v oblasti dodatečného vlepování kotevních prvků do betonu. Poukazuje na vliv čištění vyvrtaného kotevního otvoru na únosnost lepených kotev a možné snížení únosnosti způsobené nesprávným čištěním otvorů. Dále je v článku prezentován nový kotevní systém, jehož funkční principy umožňují zajistit špičkovou únosnost bez ohledu na míru čištění otvoru a to i v betonu s trhlinami....

Celý článek zde

Návrh kotev do betonu v souladu s evropskými standardy pomocí softwaru PROFIS Anchor

Publikováno: 31.10.2012

Kotvy vkládané do vyvrtaného otvoru v betonu jsou v současné době značně rozšířeným prvkem používaným ve stavebnictví. Výhody a typy těchto kotev jsou všeobecně známy. Pro výběr typu a velikosti kotev se často používají orientační tabulky uvedené někde v katalogu či prospektu, což často vede k nevyhovující volbě kotev především z hlediska jejich únosnosti. V případě použití softwaru PROFIS Anchor může být navržené kotvení vždy bezpečné a v soulad...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice