KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Zkoušky požární odolnosti skládané kazetové stěny Satcass opláštěné trapézovým plechem

Zkoušky požární odolnosti skládané kazetové stěny Satcass opláštěné trapézovým plechem

Publikováno: 7.10.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:32
Rubrika: Materiály

S růstem výstavby logistických center a výrobních kapacit v celé České republice roste také zájem o využití skládaných fasádních plášťů na bázi kovových kazet a trapézových profilů, případně jiných exteriérových obkladů. Stěžejními parametry, díky kterým skládané stěny tento boom prožívají, jsou bezesporu rychlost montáže, tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost. Proto řada výrobců tenkostěnných ocelových profilů přichází s novinkami jak co se týče zlepšování tepelně izolačních vlastností, tak s atesty deklarujícími různé stupně požární odolnosti jejich plášťů.

Čerstvými protokoly o klasifikaci požární odolnosti výrobku – kazetové stěny opláštěné z exteriérové strany trapézovým plechem, se může pochlubit ostravská společnost Satjam, která svůj fasádní plášť realizovala například na nošovické automobilce Hyundai, kam dodala celkem 64.000 m2 opláštění. Zkoušky požární odolnosti byly provedeny ve slovenské akreditované zkušebně společnosti Fires v Batizovcích podle normy EN 13501-2:2005 a výsledky jsou zde prezentovány s ohledem na jejich výjimečné hodnoty. Zkoušky byly provedeny na požární odolnost z interiérové a z exteriérové strany. Zkušební vzorek velikosti 3 × 3 metry byl tvořen fasádní C kazetou Satcass 130/600 o tloušťce 0,75 mm, z pozinkového ocelového plechu s povrchovou úpravou polyester 25 μm.


Obr. 2 – Obrázek přípravy vzorku

Kazety byly vzájemně spojeny pozinkovanými samovrtnými šrouby SO2T. Mezi kazetami byly použity těsnicí polyetylenové pásky. Jako tepelná izolace byla zvolena minerální vlna Rockwool Airrock, tloušťky 120 mm, s bodem tavení vlákna > 1.000 °C. Z exteriérové strany byl použit trapézový profil Satjam T6, se stavební šířkou 1.179 mm, tloušťkou 0,7 mm a výškou vlny 6 mm. Malá výška vlny byla zvolena jak vzhledem k použité metodice zkoušení, tak vzhledem k požadavkům investorů a realizačních firem na strukturu fasády. Trapézové plechy byly opatřeny povrchovou úpravou s polyuretanovým lakem 50 μm. Trapézové plechy byly přikotveny ke kazetám samovrtnými pozinkovanými šrouby SO3T. V místě styku C kazety a trapézových plechů byly použity těsnicí PE pásky. C kazety byly upevněny do ocelových U profilů pomocí šroubů SO12T. Vzorek by zkoušen ve svislé zkušební komoře za podmínek stanovených STN EN 1363-1.


Obr. 3 – Fotografie z průběhu zkoušky


Obr. 4 – Fotografie z průběhu zkoušky

Zkouška exteriér – interiér (o -> i)
Zkouška exteriér – interiér trvala 180 minut a ve 181. minutě byla zastavena. Průměrná teplota v izolaci během zkoušky nepřesáhla 140 °C, nejvyšší přípustná povrchová teplota dosáhla hodnoty 172,3 °C ve 159. minutě. Všechna kritéria celistvosti vzorku byla zachována po celých 180 minut. Hodnota radiace během zkoušky nepřesáhla hodnotu 15 kW/m2. Zkoušený vzorek byl tedy klasifikován nejvyššími hodnotami: EI 120-ef (o -> i) / EW 60-ef (o -> i)/ E 120-ef (o -> i), přičemž výrobek splňovalkritéria pro mezní stav W po 180 minut.


Obr. 5 – Fotografie z průběhu zkoušky


Obr. 6 – Foto z pokračující zkoušky


Obr. 7 – Foto z pokračující zkoušky

Zkouška interiér – exteriér (i -> o)
Zkouška interiér – exteriér trvala 121 minut a ve 122. minutě byla zastavena. Průměrná teplota 140 °C v izolaci byla překročena v 65. minutě, přičemž maximální přípustné povrchové teploty bylo dosaženo po 46 minutách. Všechna kritéria celistvosti vzorku byla zachována po celých 121 minut. Hodnota radiace během zkoušky v trvání 121 minut nepřesáhla hodnotu 15 kW/m2. Zkoušený vzorek byl tedy klasifikován hodnotami: EI 30-ef (i -> o) / EW 60-ef (i -> o)/ E 120-ef (i -> o), přičemž výrobek splňoval kritéria pro mezní stav I po dobu 46 minut a mezní stav W po dobu trvání zkoušky v celkové době 120 minut. Výsledky zkoušek lze aplikovat na stěnové C kazety hloubky 130 až 200 mm, včetně použití systému s předsazenou izolací Satjam izo+, která se používá při požadavcích na minimalizaci tepelných mostů, které vznikají ve spojích C kazet a trapézových plechů. Délka kazet může být max. 8 m, což je dostačující vzhledem k tomu, že nejčastěji používaným rozponem v konstrukcích je 6 m.


Obr. 8 – Foto z pokračující zkoušky

Z exteriérové strany pak lze použít trapézové plechy s jakoukoliv vyšší výškou vlny než 6 mm. Skládaný fasádní plášť má rostoucí podíl ve stavěných objektech jak díky své ceně a parametrům – viz výše popsané zkoušky požární odolnosti, tak díky nízkým nárokům na sekundární konstrukce, neboť se jedná o samonosné prvky, což snižuje náklady na celou stavbu. Kazetové stěny jsou nákladově přijatelnou, a přitom účelnou variantou provětrávané fasády. Při použití trapézového plechu s výškou vlny pouhých 6 mm lze navíc dosáhnout i hladšího vzhledu fasády, kterou mnohdy projektanti požadují, což umožňuje konkurovat sendvičovým panelům. Kazetová stěna navíc umožňuje použití i jiných exteriérových obkladů, což zvyšuje variabilitu celého systému. V současné době probíhají testy požární odolnosti na kazetovou stěnu Satjam s použitím fasádních kazetonů. Výsledky však budou známy až po uzávěrce tohoto čísla. Čtenáři se s nimi proto mohou seznámit na stránkách společnosti Satjam – www.satjam.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (99x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (67x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (61x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice