KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2005    Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou

Z Ostravy hl. nádraží do Kunčic pojedeme elektrickou soupravou

Publikováno: 19.12.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:36
Rubrika: 2005

Rekonstrukci traťového úseku mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice zahájilo počátkem prosince sdružení Elektrizace Kunčice, které tvoří společnosti Tchas a Firesta.


Cíle elektrifikace přiblížili novinářům Miroslav Fabián, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (vlevo) a Jiří Mlynář (SŽDC).

Od prosince 2005 do listopadu 2007 sdružení provede elektrizaci daného úseku, a to včetně předelektrizačních úprav. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky pro tento projekt jsou poskytovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z Evropského fondu regionálního rozvoje (European regional development fund). Tento fond, jehož výdaje v uplynulém finančním období představovaly téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů, má dominantní postavení mezi strukturálními fondy. Na stavbu tohoto finančního rozsahu, jejíž celkové náklady činí 924 mil. Kč, byla ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura - Priority 1, která je zaměřena na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, přidělena dotace ve výši 604 mil. Kč. Tato alokace představuje doposud nejvyšší přidělenou dotaci na železniční projekt v rámci OP Infrastruktura.


Zástupci firmy Tchas, člena sdružení Elektrizace Kunčic, Jaroslav Paclt a Jana Šafaříková po skončení tiskové konference odpovídali na další dotazy novinářů.

„Cílem stavby je zvýšení rychlosti, propustnosti a bezpečnosti vlakové dopravy. Rekonstrukce trati bude provedena pro maximální rychlost 80 až 90 km/h,“ řekl na tiskové konferenci, konané u příležitosti zahájení akce, Jan Komárek, generální ředitel SŽDC. Dodal, že cestující ocení především zkrácení jízdních dob mezi stanicemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice, nebo vedení přímých vlaků mezi Opavou a Českým Těšínem či mezi Ostrava-Svinov - Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice. „Cestující zaznamenají rovněž zlepšení přípojových návazností v uzlových stanicích a samozřejmě i zlepšení kultury cestování. Elektrizací dojde ke snížení prašnosti a hlučnosti, k odstranění exhalací a k lepšímu zapojení této dosud neelektrifikované trati do Ostravského dopravního integrovaného systému ODIS,“ prohlásil J. Komárek.

Uvedená železniční trať se nachází na území města Ostravy, propojuje žst. Ostrava-hlavní nádraží a žst. Ostrava-Kunčice a je součástí tratě Ostrava-hlavní nádraží - Valašské Meziříčí. Je tratí II. kategorie, což znamená, že je dvoukolejná, ale neelektrizovaná. Nově elektrizovaný úsek naváže v žst. Ostrava-hlavní nádraží na trať II. koridoru Petrovice-Ostrava-Přerov-Břeclav a jako součást tratě do Valašského Meziříčí zkvalitní cestu do této turisticky atraktivní oblasti Beskyd. Současně také tvoří náhradní objízdnou trasu koridorové tratě Ostrava - Svinov - Přerov - Olomouc - Zábřeh na Moravě. V daném modernizovaném úseku se nacházejí stanice Ostrava-Střed a zastávka Ostrava-Kunčičky.

Stavba prochází přímo městem Ostravou, a tudíž se jedná o akci nejen rozsáhlou, ale i značně složitou. Bude obsahovat rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci mostů a propustků, dále modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V rámci elektrizace traťového úseku dojde k vybudování trakčního, napájecího, zesilovacího a zpětného vedení, k rekonstrukci měnírny 3 kV Vratimov, k vybudování spínací stanice Ostrava-hlavní nádraží a rovněž k doplnění zařízení dispečerské řídicí techniky. Na základě požadavku a finanční spoluúčasti Magistrátu města Ostravy bude v rámci stavby vybudován nový podchod a jeho prodloužení do ulice Stodolní. Současně vyroste nová zastávka Ostrava-Centrum, kde se v následujících letech předpokládá velká koncentrace cestujících.

Přípravné stavební práce, prováděné v rámci denních výluk, začaly v prosinci 2005 a skončí březnu 2006. Jedná se hlavně o práce spojené s ochranou stávajících inženýrských sítí, přeložky stávajících kabelových rozvodů a výstavbu základů trakčních podpěr. V roce 2006 se v rámci hlavních stavebních prací provede výstavba a zprovoznění nové zastávky Ostrava-Centrum včetně bezbariérového přístupu a podchodu. Dále dojde k rekonstrukci celého traťového úseku Ostrava-hlavní nádraží - Ostrava-Střed včetně výstavby trakčního vedení. Stavba bude dokončena v listopadu 2007. Provoz na nové zastávce Ostrava-Centrum začne se změnou grafikonu vlakové dopravy v prosinci 2006. Na rok 2007 je naplánována rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Střed - Ostrava-Kunčice, kdy bude mimo jiné v celém úseku trati aktivováno nové zabezpečovací zařízení.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Další japonská společnost v Brně (21x)
Černovická terasa v Brně bude základnou pro další japonskou společnost. Bude jí Ohmori Technos Corporation a její výrobn...
Porota Stavby roku 2005 představila patnáct vyvolených (16x)
Prestižní soutěž Stavba roku vstoupila do finálové fáze. Letos je to již potřinácté, co se nejlepší stavby realizované n...
Bývalá raketová základna bude k bydlení (16x)
Unikátní architektonický projekt startuje u Brna. V plánu je totiž postavit rezidenční sídla na území bývalé raketové zá...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice