KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Upevňovací lišty Hilti HAC

Upevňovací lišty Hilti HAC

Publikováno: 25.12.2015
Rubrika: Materiály

Za více než 60 let získala Hilti obrovské know-how a celosvětové renomé spolehlivého partnera v oblasti upevňovacích systémů. Být inovativní společností v první řadě znamená přinášet zákazníkům inovativní, technicky dobře navržené produkty. V duchu těchto slov byl sortiment rozšířen o novou generaci upevňovacích lišt určených k zabetonování – Hilti HAC upevňovací lišty.

NOVÁ METODA NAVRHOVÁNÍ
S uvedením evropské normy CEN/TS (ČSN P) 1992-4 byl položen nový základ pro navrhování kotvení s předem zabetonovanými i dodatečně osazenými kotevními prvky. Třetí část této normy CEN/TS (ČSN P) 1992-4-3 „Navrhování kotvení do betonu – Část 4-3: Upevňovací lišty“ uvádí všeobecné zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost upevňovacích lišt, společně se zvláštními požadavky na materiál konstrukce, do které se kotví. Vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Všeobecné požadavky na kotvení jsou pak uvedeny v první části této normy CEN/TS (ČSN P) 1992-4-1 „Navrhování kotvení do betonu – Část 4-1: Všeobecně“.

INOVATIVNÍ V-TVAR PRO VYSOKOU ÚNOSNOST
Na základě intenzivních zkoušek a využití simulací počítačových modelů optimalizovali vývojáři Hilti klasický obdélníkový průřez běžných upevňovacích lišt. Výsledný inovativní V tvar, kterého bylo dosaženo, se vyznačuje vyšší únosností v blízkosti okrajů betonových prvků, kde působí smyková zatížení. Díky V tvaru je tak využita větší část betonu, který přebírá smyková zatížení od upevňovací lišty (obr. 1).

ETA SCHVÁLENÍ HILTI UPEVŇOVACÍCH LIŠT JDE NAD RÁMEC KLASICKÝCH POŽADAVKŮ
Kromě požadavků normy CEN/TS (ČSN P) 1992-4 pokrývá Evropské technické posouzení (ETA) udělené Hilti upevňovacím lištám také modely návrhu pro únavové zatížení a pro zatížení, která se vyskytují v případě požáru.

Nová metoda návrhu dokáže zohlednit krátkodobé i dlouhodobé únavové tahové zatížení, které souběžně působí se statickým zatížením. Základem návrhu jsou pak experimentálně stanovené Wöhlerovy křivky únavové pevnosti pro celé spektrum kmitů. (obr. 2).

Vůbec poprvé byla vyvinuta komplexní koncepce návrhu kotvení s upevňovacími lištami. Ta zohledňuje zatížení, které se vyskytuje v případě vystavení požáru dle standardní teplotní křivky (ETK a ISO 834, DIN 4102 T.2) pro čistě tahová, ale také smyková zatížení. Výpočty se provádějí v souladu s dokumentem EOTA TR020, resp. CEN/TS (ČSN P) 1992-4 (obr. 3).

PROFIS ANCHOR CHANNEL – NOVÝ NÁVRHOVÝ SOFTWARE
Návrh upevňovacích lišt v souladu s normou CEN/TS (ČSN P) 1992-4 vyžaduje použití flexibilního aktualizovaného softwaru, který dovolí projektantům efektivně pracovat. PROFIS Anchor Channel (obr. 4) je nový návrhový software od Hilti, který tyto požadavky pokrývá. Software je založen na již známé uživatelsky příjemné platformě PROFIS. Umožňuje rychle a flexibilně zpracovávat návrhy upevňovacích lišt v případě statických a únavových zatíženích a i v případě zatížení, která se vyskytují při požáru. Výstupem ze softwaru je potom detailní a přehledný protokol výpočtu a možnost exportu 2D i 3D dokumentu ve formátu DWX/FWG pro integraci řešení do výkresů CAD. Návrhový software PROFIS Anchor Channel je volně ke stažení na www.hilti.cz nebo www.hilti.sk.

ACP ENTERPRISE – UCHYCENÍ FASÁDY NA UPEVŇOVACÍ LIŠTY HILTI HAC
Enterprise office center je pokračováním úspěšného projektu rozvoje obchodní čtvrti v Praze na Pankráci pod záštitou společnosti Erste Group Immorent. Tato energeticky úsporná administrativní budova ve tvaru písmene V je 50 metrů vysoká a 130 metrů dlouhá. Skládá se z 12 nadzemních podlaží a čtyř podzemních podlaží o celková podlahové ploše 31 691 m2. Společnost Hilti se zapojila již v projekční fázi, kdy ve spolupráci s hlavním statikem Ing. Husincem řešili její technici uchycení fasády pomocí upevňovacích lišt. Na základě statických výpočtů v programu Hilti PROFIS Anchor Channel byly společně se statikem navrženy typy a délky zabetonovaných lišt pro uchycení fasády (obr. 5). V horní části budovy byly navíc nainstalovány lišty pro horolezce, které se budou aktivně využívat i v provozní fázi ACP Enterprise. V neposlední řadě byly stejné zabetonované lišty použity i na uchycení vodicích kolejnic ve výtahových šachtách.

Kompletní informace, technické materiály a návrhový software naleznete na www.hilti.cz nebo www.hilti.sk v sekci Technické poradenství.

Hilti HAC Anchor Channels
Throughout more than 60 years, Hilti has gained extensive know-how and world-wide good reputation of reliable partner in the sphere of fastening systems. To be an innovative company especially means to bring to customers the products that are innovative and technically well designed. Therefore, our products line has been extended by a new generation of Hilti HAC cast-in anchor channels.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Simulace betonu při přebírání smykových zatížení u okraje prvku, Hilti V tvar vs. klasický obdélníkový průřezObr. 2 – Zohlednění únavového zatíženíObr. 3 – Teplotní křivka (ETK a ISO 834, DIN 4102 T.2)Obr. 4 – Návrhový software PROFIS Anchor Channel: Individuální návrh kotvení s upevňovacími lištami a T-šrouby; Zatížení lze zadávat přímo na základové desce; Okamžité zobrazení výsledků výpočtu po změně vstupních parametrů; Možnosti optimalizaceObr. 5 – Administrativní budova Enterprise office center

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (84x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (78x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Kolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcíchKolíkové a svorníkové spoje použité na velkorozponových konstrukcích (63x)
Řešením zastřešení velkých rozponů z materiálů na bázi dřeva jsou lepené příhradové nebo obloukové konstrukce. Limitujíc...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice