KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Tryskání a povrchová úprava ocelových konstrukcí velkorypadla KK 1300

Tryskání a povrchová úprava ocelových konstrukcí velkorypadla KK 1300

Publikováno: 23.9.2011
Rubrika: 2011

Na finální barevné podobě rypadla se podíleli přední čeští designeři. Zhmotnit ale jejich představy z papíru do praxe si vyžádalo opatřit ochrannými nátěry více než 60 000 m² ploch oceli i za použití některých nových technologií. Výrobcem nátěrových hmot byla společnost HEMPEL (CZEC H REPUBLIC) s. r. o., jejich dodavatelem a prováděním inspekční činnost byla pověřena firma AB STAIN , s. r. o. Aplikaci prováděla společnost Výškové stavební práce, s. r. o.

POSTUP PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ
Nátěr ocelových konstrukcí a strojního zařízení

 • Ve výrobním závodě:
  Ve výrobním závodě se řešila především předúprava povrchů. Došlo k odstranění olejů a mastnot vhodným detergentem, soli a ostatní nečistoty byly odstraněny omytím vysokotlakou čistou vodou. Konstrukce byly abrazivně otryskány na stupeň čistoty min. Sa 2½ dle ČSN EN ISO 8501-1, s ostrohranným profilem povrchu odpovídajícím ISO Comparator, Medium (G) dle ČSN EN ISO 8503-1. Došlo rovněž k mechanické předúpravě oblastí svarů – mechanickým rotačním tryskáním MBX Bristle Blaster – na stupeň čistoty min. Sa 2½ dle ČSN EN ISO 8501-1, s ostrohranným profilem povrchu odpovídajícím ISO Comparator, Medium (G) dle ČSN EN ISO 8503-1. Řešeno bylo rovněž mechanické odstranění zbytku zkušebních médií po zkouškách svarů a následná úprava mechanickým rotačním tryskáním MBX Bristle Blaster – na stupeň čistoty min. Sa 2½ dle ČSN EN ISO 8501-1, s ostrohranným profilem povrchu odpovídajícím ISO Comparator, Medium (G). Povrchy byly následně očištěnyod prachových nečistot ofoukáním stlačeným vzduchem.

  Základní nátěr tvoří dvousložková epoxidová základní nátěrová hmota s obsahem zinkfosfátu HEMPADUR 15302, odstín 12170 (světlě šedá), tloušťka suché vrstvy 40 μm.
   
 • Na místě externí montáže:
  Povrch opatřený základním dílenským nátěrem HEMPADUR 15302 bylo nutné pečlivě očistit, aby byla zajištěna přilnavost mezi nátěry. Veškerá nečistota, olej a mastnota musely být odstraněny vhodným detergentem a následně očištěny vysokotlakou čistou vodou. Soli byly odstraněny opláchnutím čistou vodou. Jakákoliv vrstva na povrchu, degradovaná působením dlouhodobého vystavení, musela být rovněž odstraněna. Poškozená místa a plochy byly očištěny mechanickým rotačním tryskáním MBX Bristle Blaster, a byly zbaveny prachových nečistot ofoukáním stlačeným vzduchem.

  První podkladní nátěr tvoří dvousložková vysokosušinová nátěrová hmota HEMPADUR 17410, odstín 11480 (šedá), tloušťka suché vrstvy 90 μm. Druhý podkladní nátěr představuje dvousložková vysokosušinová nátěrová hmota HEMPADUR 17410, odstín 12170 (světle šedá), tloušťka suché vrstvy 90 μm. Vrchní krycí nátěr potom dvousložková polyuretanová nátěrová hmota HEMPATHANE HS 55610, o tloušťce suché vrstvy 60 μm. Celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu (DFT) představuje min. 280 μm.

NÁTĚR U VYTIPOVANÝCH STROJNÍCH DÍLŮ
U strojních dílů a podsestav, jejichž vnější plochy by se staly při montáži do expedičních celků pro aplikaci nátěrů na místě externí montáže nepřístupnými, byl proveden jejich kompletní nátěr již ve výrobě. Jednalo se například o boční plochy lanových kladek, vahadla podvozků s pojezdovými koly, komponenty u smontovaných pohonů a agregátů apod.

V těchto případech byl použit následující postup. Došlo k předúpravě povrchů odstraněním olejů a mastnot vhodným detergentem, soli a ostatní nečistoty byly odstraněny omytím vysokotlakou čistou vodou a materiál byl abrazivně otryskám. Mechanickou předúpravu oblastí svarů opět zajistilo mechanické rotační tryskání MBX Bristle Blaster.

Základní nátěr tvoří dvousložková vysokosušinová nátěrová hmota HEMPADUR 17410, odstín 12170 (světle šedá), tloušťka suché vrstvy 100 μm. Podkladní nátěr dvousložková vysokosušinová nátěrová hmota HEMPADUR 17410, odstín 11480 (šedá), tloušťka suché vrstvy 100 μm a vrchní krycí nátěr potom dvousložková polyuretanová nátěrová hmota HEMPATHANE HS 55610, odstín dle vzorkovnice RAL, viz barevné řešení stroje, tloušťka suché vrstvy 80 μm. Celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu (DFT) je min. 280 μm.

NÁTĚR VYTIPOVANÝCH PLOCH U OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Dostupné vnitřní plochy u ocelových konstrukcí, které by mohly být zakryty následnou montáží dílů, byly kompletně natřeny ve výrobním podniku. Jednalo se například o prostory ocelových konstrukcí nosičů housenic v místě montáže vahadel a hnacích turasů apod. I v tomto případě probíhala předprava povrchu a následný sled nátěrů stejně, jako u nátěru strojních dílů.

BRISTLE BLASTING
Zajímavá technika, která byla využita při konstrukci bagru KK1300, je speciální tryskací a rotační zařízení BRISTLE BLASTING dodávané společností AB STAIN, s. r. o., sloužící zejména k odstraňování koroze, okují, nefunkčních ochranných nátěrů, k čistícím operacím po svařování a k vytvoření požadovaného kotvícího profilu potřebného pro aplikaci další povrchové úpravy. Nástroj má vynikající přemístitelnost a eliminuje nutnost složitého zařízení, pracovního obleku pro tryskání, dýchacího přístroje a systému recyklace abraziva, které jsou obvykle využívány pro běžný proces abrazivního tryskání. Navíc je proces štětinového tryskání ekologicky šetrný, výrazně eliminuje tvorbu nebezpečného odpadu a tím vytváří „zelený“ přístup k odstraňování koroze a povrchovou přípravu ocelových částí.

NÁTĚROVÝ SYSTÉM
Nátěr ocelových konstrukcí a strojního zařízení
HEMPADUR 15302/12170 (světle šedá) 40 μm
HEMPADUR FAST DRY 17410/11480 (šedá) 90 μm
HEMPADUR FAST DRY 17410/12170 (světle šedá) 90 μm
HEMPATHANE HS 55610/RAL (barevný odstín dle projektu) 60 μm
Nátěr vytipovaných strojních dílů a ocelových konstrukcí
HEMPADUR FAST DRY 17410/12170 (světle šedá) 100 μm
HEMPADUR FAST DRY 17410/11480 (šedá) 100 μm
HEMPATHANE HS 55610/RAL (barevný odstín dle projektu) 80 μm

Blasting and Surface Treatment of Steel Structures of Giant Excavator KK 1300
The final colour version of the excavator was decided by leading Czech designers. However, to materialize their ideas from paper into practice required protective coatings applied to over 60.000 m of steel surfaces using some new technologies. Coatings were applied in both the factory and on assembly site.

Z podkladů HEMPEL (CZECH REPUBLIC) s. r. o. a AB STAIN, s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Průmyslové zóny v ČR jsou dobrou příležitostí pro investory (27x)
Česká republika je díky své poloze přirozenou křižovatkou mezi západní a východní částí Evropy a balkánskými zeměmi. To ...
Dny svařovací techniky – potřicáté a v novémDny svařovací techniky – potřicáté a v novém (25x)
Vamberský ESAB není třeba příliš představovat. Firma s dlouholetou tradicí stojí na pevných základech, neustále inovuje ...
Stavebnictví čeká tvrdý rok transformaceStavebnictví čeká tvrdý rok transformace (23x)
Ředitelé stavebních společností se na posledním Setkání lídrů českého stavebnictví 2011, konaném 18. ledna v Praze, shod...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (5 b.)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (5 b.)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
AZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebiAZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebi (5 b.)
AZ TOWER, po dokončení nejvyšší budova v České republice, má úspěšně za sebou první fázi výstavby. V tuto chvíli se doko...

NEJdiskutovanější související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (1x)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
KASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí strojKASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí stroj (1x)
O společnosti KASPER CZ je známo, že klade důraz spolupráci s médii. Právě proto pozvala zástupce z médií na prohlídku j...
Pražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátemPražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátem (1x)
Společnost CA IMMO získala zlatý certifikát DGNB pro budovu Amazon Court. Jedná se o nejvyšší možné hodnocení mezinárodn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice