KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Střecha tohoto tisíciletí

Střecha tohoto tisíciletí

Publikováno: 8.9.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:56
Rubrika: Materiály

Před rokem zkolabovala v USA elektrická rozvodná síť a nechala bez elektřiny na 50 milionů Američanů. Mimo všech možných negativních důsledků měla situace, kdy došlo k zastavení elektráren, průmyslové výroby, ale i života ve městech, jeden nečekaný pozitivní efekt - vzduch ve městech se stal čistším. Oproti běžnému letnímu dni se mimo jiné snížila koncentrace oxidu siřičitého o 90%, množství přízemního ozonu pokleslo o 50% a viditelnost neuvěřitelně stoupla.

PŘENOSOVÝ SYSTÉM A ŘÍZENÍ VÝKONU
Transformace stejnosměrného proudu, vyráběného moduly na proud střídavý probíhá v převaděči. Ten je vybaven transformátorem s přefázovávacím a filtrač­ním systémem, který zajišťuje dostatečnou kvalitu produkované energie.
Střídání dne a noci, ročních období a změny v povětrnostních podmínkách vedou k nepravidelnostem ve výrobě elektrické energie, dodávané fotovoltaickými systémy. Proto k zajištění úplné nezávislosti spotřebitele na těchto výkyvech musí být fotovoltaický generátor napojen na veřejnou rozvodnou síť nebo doplněn systémem akumulace energie (například bateriemi). Ty zajišťují dodávku elektrické energie za nepřítomnosti slunečního svitu.
Při četbě těchto čísel mi došlo, proč má jeden z největších výrobců sendvičových panelů ve své nabídce panely nejen tepelně izolační, požárně odolné, zvukově neprůzvučné i pohltivé, ale i dva typy ekologických střešních PUR panelů. Ekologie prvního typu je dána zdánlivě jednoduchou věcí - trapézovou profilací i spodní vnitřní strany, druhým typem je panel pro výrobu elektrické energie.
„Dvojité žebrování“ prvního typu TOPROOF G5 přináší přednosti ve statické oblasti (možnost zvětšení rozponu až na dvojnásobek šetří až polovinu vaznic), ale především výrazně snižuje náklady na dopravu (o 1/3, v ideálním případě až o 1/2 vyšší využití nákladového prostoru).
Fotovoltaická energie představuje alternativní zdroj energie, neboť k pokrytí energetické potřeby dané budovy využívá nevyčerpatelný zdroj sluneční energie. Fotovoltaické systémy navíc nevyžadují žádné palivo, nevydávají žádný hluk, teplo ani nevyzařují energetická pole. Každý investor by měl vědět, že existuje produkt, který v budoucnosti tuto instalaci umožní. Podstata této stavební připravenosti spočívá v opláštění střechy sendvičovým panelem s PUR jádrem a profilací horního trapézového plechu. Ten vytváří co možná největší rovné plochy pro fotovoltaické „rohože“.
Izolační panel METENERGY může být užit jako střešní krytina, zároveň však obsahuje na svých plochých částech fotovoltaické články UNI-SOLAR, které jsou v současné době k dispozici ve dvou verzích: PVL - 64B a PVL - 128B. Tyto články mohou být navzájem propojeny tak, aby dodávaly požadovanou úroveň proudu a napětí, což činí solární panely METENERGY vhodné k mnoha způsobům užití, například jako střešní krytina, slunolamy, krytá stání pro auta a mnoha další. Mohou být užity na průmyslových stavbách, veřejných budovách nebo sportovních zařízeních stejně dobře jako na rodinných domech. Minimální délka solárních panelů METENERGY je 3.500 mm a mohou být nainstalovány na nosnou konstrukci ve formě malých či velkých jednotek podle potřeby výroby energie a umístění. Panely jsou pochozí a odolávají rozmarům počasí (i krupobití).Výsledky důkladných studií garantují životnost 20 let. Panely METENERGY se dodávají v mnoha barevných provedeních a ve stupních výkonu 128 W, 256 W, 384 W a 512 W.

FOTOVOLTAICKÉ MODULY UNI-SOLAR
Výrobky UNI-SOLAR převádějí díky jedinečné technologii trojitého spojení sluneční záření přímo v elektrickou energii. Každá ze solárních jednotek, užitá v panelu UNISOLAR, se skládá ze tří polovodičových spojení, umístěných na sobě. Každá jednotka absorbuje část slunečního spektra, červená část se absorbuje spodními jednotkami, žlutozelená část středními a modrá část povrchovými jednotkami. Toto rozdělení spektrální absorpce je zvláště v případech nižší intenzity záření nebo rozptýleného světla klíčem k vyšší efektivitě systému, a tím k vyššímu energetickému výkonu.

FOTOVOLTAICKÝ GENERÁTOR
Několik modulů spojených navzájem do série představuje řetěz, několik řetězů spojených pro dosažení potřebného výkonu paralelně představuje fotovoltaický generátor. Proto z čistě technického hlediska neexistuje omezení míry výkonu dodáva­ného systémem, neboť spojením řetězů paralelně lze dosáhnout různých úrovní výroby elektrické energie. Cesta energie vyrobené ve fotovoltaickém systému ke spotřebiteli nebo do veřejné rozvodné sítě vyžaduje ještě dodatečnou úpravou stejno­směrného proudu na střídavý pomocí přídatných transformačních zařízení.

Nezkrácený článek včetně tabulky a nákresů najdete v říjnovém čísle 4/2004.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (70x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Trend využití UPE ve stavební praxi je nezadržitelný (69x)
Řada odborníků by se mohla pozastavit nad tím, je-li nadpis pravdivý. Využití odlehčených UPE profilů ve stavební praxi ...
Drevo – požiarne spoľahlivý materiál (64x)
Drevo patrí ku klasickým stavebným materiálom. Známe sú ľudové stavby z dreva, ktoré pretrvali roky. Nejedná sa len o st...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice