KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    Specifikace výstavby objektu DELTA I

Specifikace výstavby objektu DELTA I

Publikováno: 12.12.2015
Rubrika: 2015

Objekt je navržen jako univerzální pronajímatelná kancelářská budova. Převládající funkce objektu je tedy administrativní, v parteru jsou pak navrženy funkce doplňkové, přímo či nepřímo související s hlavní funkční náplní, resp. tvořící její nezbytné zázemí.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ BUDOVY DELTA I
V 1. NP najdeme kancelářské plochy doplněny personálním gastroprovozem a dále z pasáže přístupnými univerzálními pronajímatelnými plochami, jejichž další účel bude určen až dle konkrétního požadavku nájemce s předpokladem využití jako jednotlivé obchodní jednotky.

V suterénu je pak navrženo technické zázemí objektu, skladovací prostory a parking, pokrývající bilanci dopravy v klidu. Na střeše objektu jsou umístěny periferie TZB s plošnou rezervou pro zařízení budoucích nájemců (chlazení serveru, UPS apod.). Další část střechy je vyhrazena pro pobyt osob jako relaxační plocha s komponovanými zahradními úpravami.

Objekt DELTA I je navržen v půdorysu ve tvaru H, s rozměry maximálně 75,5 m ve směru východ‑západ a maximálně 52,5 m ve směru sever‑jih. Objekt má osm nadzemních podlaží o celkové výšce maximálně 38,1 m.

Podzemní stavba má pět podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 372 stání a dále technické a skladové zázemí budovy. Podél jižní strany budovy je navrženo dalších pět krátkodobých stání pro vozy taxi, kurýrních služeb a návštěvníky objektu.

Hlavní vstup do objektu je situován na jižní straně. V prvním podlaží budovy se nachází vstupní hala se zázemím (recepce, sociální zařízení), část podlaží je využita jako jídelna určená pro zaměstnance a část pro pronajímatelné plochy pro obchod, služby a event. stravování. Tyto jsou přístupné z pasáže, která prochází objektem cca v severojižním směru a je veřejně přístupná. Vyšší podlaží jsou pronajímána jednotlivým uživatelům pro administrativní účely.

Vnitřní uspořádání pater odráží jejich konkrétní potřeby. V tuto chvíli je proto vnitřní uspořádání navrženo jako tzv. kancelářský OPEN SPACE, umožňující v budoucnu rozčlenění jak na dnes preferovaný KOMBI systém kanceláří, tak i na jednotlivé kanceláře či ponechání ploch jako halové prostory. Zároveň je umožněno dělení patra na více kancelářských celků při minimalizaci společných chodeb. V gastronomickém celku v 1. NP se předpokládají odlišní nájemci kavárny a kuchyně. Z tohoto důvodu má každý provoz veškeré zázemí odděleno, včetně zásobovacích cest. Zásobování kuchyně probíhá ze zadního traktu budovy samostatným vchodem, který slouží pouze k tomuto účelu.

Tento vstup je na severovýchodním nároží objektu a je přístupný samostatným zásobovacím vjezdem, situovaným po východní hraně pozemku souběžně s rampou vjezdu do podzemního parkingu za kruhovým objezdem. Navazující zásobovací záliv je pak společný pro zabezpečení zásobování všech aktivit v objektu.

Vlastní prostor pasáže je se zásobovacím vjezdem propojen chodbou, ze které je rovněž přístupný samostatný mezisklad. I v jeho případě je možno počítat s rozdělením na menší celky dle potřeby konkrétních uživatelů.

Pro zabezpečení provozu v kancelářských patrech je pro účel zásobování umožněn vjezd do 1. PP objektu. První suterén je propojen s nadzemními patry výtahem. Sjetí výtahu do 1. PP je z bezpečnostních důvodů plánováno pouze na klíč – s obsluhou.

ZALOŽENÍ STAVBY
Objekt je založen plošně, na základové desce tl. 600 mm, lokálně pod sloupy a stěnami rozšířené na 1 000 a 1 200 mm, pod obvodovou stěnou na 100 mm. Základová spára je z větší části tvořena do horniny typu GT5 (R4/R3). V severozápadní části objektu a částečně ve střední části objektu vychází základová spára do GT4. V těchto místech je provedeno prohloubení zesilujících patek až do horniny typu GT5.

Vytěženou horninu GT4 nahradil prostý beton. Do veškerých svislých spár základové desky (zesilující patky, dojezdy výtahu atd.) byl vložen polystyrén tl. 30 mm. O těchto 30 mm bylo třeba zvětšit půdorysný průběh podkladních betonů oproti tvaru spodního líce žb. základové desky.

Aby nedošlo k „vyplavání“ objektu a aby základová deska nevycházela příliš silná, bylo navrženo kotvení základové desky ke skalnímu podloží pomocí tahových pilot ∅ 600 mm. Kotvení je navrženo tak, aby síla na jednu kotvu nepřevyšovala 1 600 kN. Rastr tahových pilot je závislý na velikosti vodního sloupce a rozmístění patek v základové desce. Tahové piloty jsou situovány v místech mezi podporami, aby bylo zajištěno, že nebudou namáhány tlakem. 

Piloty jsou kotveny do základové desky pomocí ocelové trubky a závlačí. Z důvodu ochrany konstrukce proti účinkům agresivních vod, bludných proudů a radonu, bylo nutné základové konstrukce (také konstrukce obvodových stěn) chránit.

Primární ochranu konstrukcí zajišťuje použití plastových distančníků, krytí výztuže je min. 50 mm, použití betonové směsi v souladu s ČSN P ENV 206, min. množství cementu 300 kg/m3, minimální vodotěsnost – průsak 50 mm, s vodním součinitelem max. 0,45. 

Sekundární ochranu základové desky tvoří bentonitové rohože s nakašírovanou PE folií.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém objektu představuje železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet kombinovaný se svislými stěnami, schodišťovými a výtahovými jádry. V suterénech v kombinaci s obvodovou železobetonovou monolitickou stěnou.

Objekt má v suterénu půdorysně tvar obdélníku o vnějších rozměrech stran 85,45 a 50,40 m. Sestává se celkem z pěti suterénů a devíti nadzemních podlaží. Poslední podlaží je částečně ustoupené a tvoří strojovnu a dojezdy výtahu. 1. NP je na úrovni upraveného terénu. Konstrukční výška podlaží 1. NP je 4,50 m. V ostatních nadzemních podlažích je konstrukční výška 3,90 m. V suterénech je konstrukční výška od 2,80 do 5,10 m. Stropy v suterénech jsou v každém podzemním podlaží vždy ve dvou výškových úrovních propojen šikmou deskou. Objekt je založen na desce v kombinaci s doplňkovými tahovými pilotami.

OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ BUDOVY DELTA I
Ocelová markýza nad vstupem do objektu – 1. NP
Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupky 100 × 100 mm, přes které je proveden průvlak U180. Do průvlaku a do železobetonové konstrukce stropu nad 1. NP jsou uloženy stropnice z U180. Veškeré kotvení k železobetonu je provedeno dodatečně pomocí ocelových destiček a chemických kotev. Konstrukce markýzy je svařovaná.

Ocelové venkovní schodiště
Podesty schodiště jsou tvořeny svařeným rámem z profilu I180 uloženým na stranách na železobetonovou konstrukci stropu a ve střední části zavěšenou pomocí táhel ∅ 25 mm na podélné nosníky v 8. NP. Ocelové nosníky v 8. NP, 200 × 600 × 15 mm, jsou uloženy do atiky stropu nad 8. NP. Vlastní schodiště je tvořeno střední, dvakrát zalomenou schodnicí z 2 × U240. Na schodnici jsou provedeny stupně z plechu. Povrch podesty je tvořen pororoštem. Táhla jsou opatřena rektifikátory.

Z podkladů GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Realizace monolitických konstrukcíArmování základové desky – patka jeřábuArmování patky základové deskyHydroizolace spodní stavby

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„V oblasti stavebnictví prochází Česká republika velkou změnou,“ (21x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a. s....
Špičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-MístkuŠpičkové nemocniční pracoviště pod heliportem ve Frýdku-Místku (18x)
Na začátku srpna předala společnost HOCHTIEF CZ investorovi Moravskoslezskému kraji pavilon chirurgických oborů v nemocn...
Heliport HEMS 1 Fakultní nemocnice BrnoHeliport HEMS 1 Fakultní nemocnice Brno (17x)
Projekt řeší problematiku hlavního heliportu Vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS 1) pro FN Brno, a to především v...

NEJlépe hodnocené související články

Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (5 b.)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...
Česká rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologieČeská rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologie (5 b.)
Česká rodinná firma RWT, přední evropský výrobce brousících strojů, rozšiřuje své exportní destinace a expanduje na vyso...
Regus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČRRegus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČR (5 b.)
Společnost Regus, největší globální poskytovatel flexibilních pracovišť, dnes oznámila otevření nového business centra P...

NEJdiskutovanější související články

Právě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM ExcellentPrávě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM Excellent (2x)
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské bud...
Pronájem průmyslových prostor a logistických center bude dražší (1x)
Jak potvrdilo 75 % ředitelů developerských společností,  firmy využívající  v Česku logistická a průmyslová centra potře...
Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světěLindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě (1x)
Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Crui...