KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    Skladování nebezpečných látek na pracovišti

Skladování nebezpečných látek na pracovišti

Publikováno: 21.2.2019
Rubrika: PR

Pokud v rámci svého podnikání na pracovišti používáte a skladujete nebezpečné látky, měli byste striktně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a na splnění mnoha podmínek, které předepisují zákony. 

V případě, že se chcete podrobně seznámit se všemi zákony a předpisy, které se týkají skladování nebezpečných látek, je vhodné prostudovat následující právní předpisy:

  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;
  • Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví;
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;
  • Zákon č. 262/2006 Sb. v zákoníku práce;
  • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP;
  • Nařízení vlády č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích;
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady;
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Jaké jsou nejdůležitější povinnosti, na které v souvislosti se skladováním nebezpečných látek na pracovišti podle zákona určitě nesmíte zapomenout?

Každopádně musíte pro své zaměstnance vypracovat písemné pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami – podle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., pro látky vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, které musíte projednat s orgánem ochrany zdraví.Potřebné informace o nebezpečnosti látek, o správných způsobech skladování, postupech poskytnutí první pomoci a další související informace získáte z bezpečnostních listů, které vám na vyžádání poskytne každý dodavatel. Všechny tyto informace musíte také (podle článku 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH) zpřístupnit na pracovišti.

Vaši zaměstnanci musí být dostatečně poučeni o nakládání s nebezpečnými látkami podle § 103 odst. 2 zákona 262/2006 Sb. V oblasti požární ochrany zejména v souvislosti s nebezpečím výbuchu, požáru a zákazy manipulace s otevřeným ohněm a kouření. V oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s problematikou úrazů při ruční manipulaci a ochranou před pády osob i skladovaných materiálů. V oblasti ochrany zdraví s důrazem na větrání, ukládání v originálních baleních, značení obalů a zákaz konzumace jídla a pití na pracovišti. V rámci ochrany životního prostředí je důležité se zaměřit na zamezení úniku do kanalizace či volné přírody, včetně stanovení postupů při likvidaci úniků a úkapů.

Při zajištění poučení zaměstnanců určitě nezapomeňte ani na ustanovení o zakázaných pracích pro mladistvé, těhotné ženy, kojící zaměstnankyně a matky do konce 9. měsíce po porodu – podle nařízení vlády č. 180/2015 Sb.

Pokud pracujete s vysoce toxickými látkami, vaši zaměstnanci musí být poučeni fyzickou osobou, odborně způsobilou, například chemikem nebo doktorem, podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Kromě informovanosti a proškolení zaměstnanců je vaší povinností zajistit na pracovišti pro skladování nebezpečných látek vhodné osvětlení, větrání a především speciální vybavení pracovních prostor. Při zajištění tohoto vybavení doporučujeme zvolit jako dodavatele některou ze specializovaných firem, které zajistí, že vybavení pro skladování nebezpečných látek bude splňovat všechny technické a legislativní požadavky. Jednou z takových firem je například KAISER+KRAFT, která vám poskytne kromě široké nabídky potřebného vybavení, také odborné poradenství. Specialisté na skladování nebezpečných látek zhodnotí všechna specifika a potřeby vašeho provozu, navrhnou a dodají vám pro skladování nebezpečných látek to nejvhodnější vybavení.

Z hlediska vhodného vybavení pro skladování nebezpečných látek na pracovišti je důležité zajistit v první řadě bezpečnostní a přepravní nádoby pro bezpečný transport nebezpečných kapalin a zboží na veřejných a interních dopravních komunikacích, a také pro bezpečné skladování, dávkování a likvidaci hořlavých a agresivních látek, kyselin a louhů.

Pro vypouštění, přečerpávání a stáčení chemikálií, kyselin nebo louhů jsou určena speciální čerpadla, která při zacházení s nebezpečnými kapalinami zajišťují maximální bezpečnost.

Pokud se ve vašem provozu provádí čištění drobných součástí, částí strojů, povrchů a nástrojů, vyplatí se investice do čističek drobných součástí nebo čisticích stolů.

Jestliže v provozu hrozí únik nebezpečných látek, je nutné zajistit zařízení pro prevenci těchto úniků a také vše pro zachycení a likvidaci nebezpečných kapalin v případě úniku. Pro tyto účely slouží široký sortiment sorpčních prostředků od jednoduchých sorpčních textilií až po kompletně vybavenou mobilní havarijní stanici.

Pro snadnou a bezpečnou přepravu těžkých sudů a manipulaci s nimi slouží zařízení pro jejich zvedání, otáčení nebo vyprazdňování. KAISER+KRAFT nabízí rudly a vozíky pro sudy a plynové láhve, s integrovanou záchytnou vanou nebo bez, zvedače sudů s pumpovací ojí či sklápěče sudů. Vše s možností volby vhodné nosnosti a se zajišťovacími prvky proti posunu či pádu.

K bezpečnému skladování nebezpečných látek využijte speciální skříně na nebezpečné látky. U výrobců naleznete mnoho výrobků od skříní na chemikálie až po skříně na láhve s plynem.

Pokud ve výrobě manipulujete s problémovými kapalinami, v nabídce je široký sortiment záchytných van – buď ve speciálním provedení pro palety nebo pro skladování sudů, pojízdné či stohovatelné, s plochou nebo univerzální vanou pro malé nádoby. Záchytné vany jsou nezbytné ve všech oblastech průmyslu, kde dochází k manipulaci s pohonnými hmotami, chladivy, mazivy, oleji, laky, louhy nebo kyselinami.

Finální výběr a kombinaci speciálního vybavení výrobního provozu pro skladování nebezpečných látek nejlépe zajistíte ve spolupráci se zkušenými odborníky z firem, které mají s vybavením takových provozů mnohaleté zkušenosti. Kromě pomoci s výběrem speciálního vybavení v souladu s platnými předpisy a normami, vám poskytnou odbornou pomoc i při instalaci, údržbě a samotném provozu zařízení. Takovými odborníky jsou i zkušení profesionálové ze společnosti KAISER+KRAFT, kteří vám zajistí komplexní servis v průběhu procesu zařizování i následného provozu vaší výroby.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Skladování nebezpečných látek na pracovišti (ilustrační foto)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ocelové průvlakové kotvy – znáte je opravdu tak dobře?Ocelové průvlakové kotvy – znáte je opravdu tak dobře? (88x)
Průvlakové kotvy jsou jedním z nejoblíbenějších typů ocelových kotev. S takovou oblíbeností jde nevyhnutelně ruku v ruce...
Jak efektivně zabezpečit výkopy při zemních pracích?Jak efektivně zabezpečit výkopy při zemních pracích? (72x)
Během zemních prací na výkopech a startovacích šachtách pro protlaky, tuneláže, kanalizace nebo plynové a vodovodní potr...
Použití kamene pro obklad fasádyPoužití kamene pro obklad fasády (63x)
Fasáda je základní estetickou dominantou každé stavby. Způsobů, jak ji lze dekorovat je mnoho. Od klasických omítkovin p...

NEJlépe hodnocené související články

Použití kamene pro obklad fasádyPoužití kamene pro obklad fasády (5 b.)
Fasáda je základní estetickou dominantou každé stavby. Způsobů, jak ji lze dekorovat je mnoho. Od klasických omítkovin p...
REDSTEEL: ideální řešení z oceli jak ve stavebnictví, tak i v designu a uměníREDSTEEL: ideální řešení z oceli jak ve stavebnictví, tak i v designu a umění (5 b.)
Společnost UnionOcel, s.r.o. v minulém roce představila velmi vydařenou realizaci z oceli odolávající atmosférické koroz...
Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...

NEJdiskutovanější související články

Jaká plastová okna vybrat?Jaká plastová okna vybrat? (185x)
Plastová okna jsou velmi praktická na údržbu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a stejně tak jako udrží teplo...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Potřebuji nová garážová vrata, ale co mám vlastně chtít?Potřebuji nová garážová vrata, ale co mám vlastně chtít? (8x)
Co by byla garáž bez garážových vrat? Existuje vůbec taková? S téměř stoprocentní pravděpodobností ne. Je proto důležité...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice