KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Proběhla konference PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2011

Proběhla konference PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2011

Publikováno: 26.9.2011
Rubrika: 2011

Již třetí ročník přehlídky / veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Prague Fire & Security Days 2011 (FSDays) se uskutečnil ve dnech 20. – 22. září v reprezentativních prostorách funkcionalistického Veletržního paláce (budově Národní galerie v Praze).

Prague Fire & Security Days je výběrová přehlídka zaměřená na netradiční prezentaci především elektronických bezpečnostních systémů, bezpečnostních složek státu, poskytovatelů služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku. Jde o jedinečné společenské a obchodní setkání partnerů akce – výrobců, distributorů a prodejců jednotlivých značek a jejich obchodních partnerů – zákazníků, což asi nejlépe vystihuje i podtitul letošního ročníku

„ . . . m í s t o p r o b u s i n e s s, s e t k á n í a k o m u n i k a c i“.

Samozřejmostí v letošním ročníku byla řada novinek a zajímavostí z oborů, kterým je tato ojedinělá prestižní akce věnována, a představení více jak 40 významných firem s jejich především novými produkty a službami.

Organizátorem FSDays 2011 byl, stejně jako jeho dvou předchozích úspěšných ročníků, společnost Mascotte s.r.o. Hlavním partnerem přehlídky Prague Fire & Security Days se v tomto roce stala společnost ABL, a.s.

Záštitu poskytla řada významných organizací a institucí, jakými jsou Ministerstvo vnitra ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, Hospodářská komora ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 7 a Národní galerie v Praze. Odbornými partnery, kteří spolupracovali při přípravách celé akce a zejména odborných, denních konferencí, jsou Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, ASIS International ČR, Cech EPS ČR. Partnery FSDays 2011 byly i letos Městská policie Praha, Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Na přípravě letošního, 3. ročníku, spolupracovali i zástupci IFMA Česká republika (International Facility Management Association – Czech Republic), společnosti ORSEC a již tradičně mezinárodního festivalu architektury a urbanismu – Architecture Week 2011.

Poděkování patří i řadě mediálních partnerů, kteří svými příspěvky podporují informovanost o přehlídce, ale např. i produktovým spolupracujícím partnerům, kterými jsou Big Shock, Kinnarps a.s. a Parkhotel.

Pro všechny prezentující se společnosti byla připravena prestižní soutěž o nejlepší a nejzajímavější prezentovaný produkt či službu „FSDays AWARD 2011“.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A KONFERENCE
Významnou součástí přehlídky FSDays byly v letošním roce opět odborné přednášky a konference.

20. 9. 2011 DOPRAVA BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ
hlavní témata:

 • Rok zabezpečení vozidel
 • Standardy a pravidla pro používání kamerových systémů
 • Vyhlašování poplachů a komunikace v případech poruch a krizí
 • Integrací k úsporám
 • Bezpečnost v osobní železniční dopravě
 • Rozsah standardizace bezpečnostních činností
 • Sledování a řízení silničního provozu v Praze prostřednictvím telematických dopravních systémů
 • Co by měla zahrnovat spolehlivá technologie pro kritickou infrastrukturu?
 • Možnosti snižování nehodovosti aktivními technickými prostředky v silniční infrastruktuře
 • Inteligentní kamerové systémy v dopravě
 • Technologie pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu v urbanizovaných oblastech
 • Detekce a analýza objektů ve videu

21. 9. 2011 OMYLY A CHYBY BEZPEČNOSTNÍCH ANALÝZ
hlavní témata:
Bezpečnostní analýzy se postupně stávají základem a nedílnou součástí rozhodnutí, týkajících se bezpečnostních opatření. Kdo ale jsou bezpečnostní analytici, z jakých podkladů vycházejí jaká je jejich pozice a dbá někdo na jejich doporučení? Jaká rizika lze analyzovat a jaká mohou být doporučení k jejich snížení?

 • Největší bezpečnostní omyly poslední doby
 • Předsudky a bezpečnostní prevence v ČR
 • Bezpečnost versus ekonomická rizika
 • Budoucnost bezpečnostních analýz

22. 9. 2011 POSLEDNÍ TRENDY V AKTIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANĚ Z POHLEDU LEGISLATIVY A TECHNOLOGIÍ
hlavní témata:

 • ČSN 34 2710 EPS: Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba… legislativní a technické změny, které norma přináší oproti původní normě z roku 1979
 • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení - projektování nových technologií a komplexní pohled projektanta PBŘS
 • Euroalarm - komplexní řešení pro stavby v oblasti požárně-bezpečnostních zařízení
 • Pokročilé detekční algoritmy ASA v hlásičích EPS Siemens - již žádný kompromis ve spolehlivosti detekce požáru
 • Protipožární zabezpečení skladu vyhořelého jaderného paliva na JE Temelín-případová studie
 • Nové technologie hašení z pohledu norem a praktických zkušeností s navrhováním
 • Připravovaná novelizace Vyhlášky MV č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Posuzování systémů EPS, SHZ aj. PBZ a jejich praktické využití v objektech MO-AČR
 • Vybrané technické problémy související s návrhem EPS

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI PŘEHLÍDKY FSDays 2011

ABBAS, a.s.
Broadway 3D BR
3D čtečka obličeje. Slouží pro identifikaci osoby (po předchozím načtení do databáze) a ve vazbě na systém kontroly vstupu následně povolí nebo zamezí danému uživateli přístup do požadované oblasti. 2D, 3D skenování: vysoké rozlišení; blesk: flash; napájení: 100-240V/50-60Hz; provozní vzdálenost: 80-150cm; ethernet: ano; barva: stříbrná; čas rozpoznání osoby: 1 vteřina; wiegand: ano; rozměry: 500x300x300mm; databáze osob: 2000; příkon: 350W; váha: 5kg. Výrobce: ARTEC ID.

BESY CO spol. s r.o.
Aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK

 • Mnohonásobně účinnější než běžná hasiva
 • V uzavřených prostorách hasí požáry třídy A, B, C
 • Neporušuje ozónovou vrstvu
 • Vysoká životnost
 • Použití v archivech, serverovnách, rozvodnách, skladech, kabelových kanálech a skladech hořlavých kapalin
 • Možno použít v rozmezí teplot -40 +100°C při 100% vlhkosti i v prostorách s nebezpečím výbuchu


ESTO Cheb s.r.o.
Aerosolové stabilní hasicí zařízení STAT-X

Využívají chemikálie s reagenční kvalitou - 99,5 % + čisté (konzistentní). Ultra-jemné, tzn. že průměrná velikost částic je 1-2 ?m (čisté, efektivní). Vyprázdnění 75 % - 85 % původní hmotnosti (účinné). Produkuje 70 % aerosolu, 30 % plynu (efektivní uhašení). Hermeticky utěsněné (stabilní po dlouhou dobu - nedochází k pronikání vlhkosti). Fyzikální chladicí médium (žádné negativní chemické působení na aerosol). Velmi "nízká" maximální výstupní teplota: 24 palců = < 75 °C. Vhodné pro uzavřená výrobní zařízení a místní aplikace.

Významně efektivnější než alternativní hasicí prostředky. Příznivé k životnímu prostředí - potenciál tvorby ozonové díry (ODP) = 0, žádný potenciál v souvislosti s globálním oteplením GWP = 0. Snadná instalace - žádné tlakové nádoby, potrubí nebo nákladná montáž s potřebou značného personálu. Velmi malá potřeba údržby. Příznivé hodnocení ze strany EPA pro záznam v SNAP (SNAP - Significant New Alternatives Policy - Významné nové alternativy politiky - program na ohodnocení a regulaci chemikálií poškozujících, EPA - Environmental Protection Agency (USA) - Agentura ochrany životního prostředí (USA)) Bezpečné pro nákladná zařízení - nepoškozuje elektronické zařízení ani magnetická média. Čištění po požáru je minimální - aerosol zůstává ve vzduchu a dá se rychle a snadno vyvětrat po vyprázdnění. Kompaktní - úspora prostoru a snížené požadavky na hmotnost až 90 %. Poskytuje spolehlivé, cenově výhodné řešení ochrany pro široký rozsah rizik požáru. Při použití termálního nebo ručního odpalování, není nutné žádné napájení.

Testováno a uvedeno v normě UL 2127.

Vysokotlaká vodní mlha
Oproti běžným zaplavovacím zařízením a sprinklerům dojde v podstatně kratší době k hašení ohniska požárů (menší průměr kapek). Tryska vystřikuje vodu pod tlakem cca 15 bar a hašení trvá do 30 sekund. Pro přesné dávkování vody do trysek se používá agregát (300 - 600 l). Pro případy hašení elektrických zařízení pod napětím je nutno použít demineralizovanou vodu.

FLAJZAR, s.r.o.
ema - electronic micro alarm
GSM komunikátor vynikající prakticky nulovou montáží, stačí vložit SIM kartu a zasunout do palubního napájecího konektoru (12V) libovolného typu vozu. Pouhým prozvoněním je provedena první konfigurace a zařízení lze okamžitě používat. Obsahuje detektor otřesů, pohybu, náklonu, detekuje neoprávněné startování vozu a lokalizaci pomocí GSM sítě (triangulace). Cílem bylo vyvinout jednoduché zabezpečení, bez nutnosti montáže, pro každého, ... Kompletní vývoj a výroba v ČR (FLAJZAR electronics), plošně chráněné řešení.

Hlavní město Praha
Informační systém krizového řízení hl.města Prahy (ISKŘ HMP)
Informační systém krizového řízení hl.města Prahy slouží pro přípravu a následnou podporu řízení krizových situací, mimořádných událostí a událostí narušujících život občanů na území Hlavního města Prahy. IT podpora prevence, řešení a obnovy nejen krizových a havarijních situací, ale i situací narušujících životní standard a kvalitu života občanů. Zajištění vyššího stupně interoperability jednotlivých subjektů v rámci celého cyklu KŘ. Naplnění zadání Rady HMP k podpoře služeb občanům. Vybudováno na moderních technologiích SUN, ORACLE, MS. NET. Systém vysoce bezpečný, dostupný, zálohovaný. Integrované technologie ZZBS: Kamery MKS, sirény ASVV, MRS Tetra, komunikační systémy MD 110, GSM
Výrobce: Asseco Central Europe, a.s.

Integoo s.r.o.
INTEGRA VIDEO CLIENT – IVC
Softwarové CCTV monitorovací pracoviště, které dovoluje na společném monitoru (i na více monitorech) zobrazovat živý obraz nebo záznam z různých kamerových systémů najednou. Uživatel pracuje se všemi kamerami tak, jakoby byly součástí pouze jednoho kamerového systému. Podpora spolupráce se systémy rozpoznávání ve videoobraze, např. pohyb osoby, porušení perimetrického pravidla, SPZ vozidla je přímo integrováno v systému. Princip označování záznamu pomocí tzv. metadat, zkracuje diametrálně dobu strávenou prohledáním záznamu. Příkladem uveďme typický dotaz na systém: zobraz mi všechny záznamy z kamery 1-20, v čase od-do, ve kterých je zaznamenána SPZ - AKX 1234. Software pro systém Windows XP, Vista, Windows 7, max. 4 obrazovky. Podporované kamerové systémy: Genetec Omnicast 4.x, Verint Nextiva 6.x, IP kamery Vivotek, IP kamery Axis, rekordéry výrobců: Bosh, Lenia; připravujeme Dallmeier

Společnost LENIA spol. s r.o.

 • Integrace technologií a inovací s managementem pro minimalizaci nákladů a maximalizaci návratnosti investic.
 • Řízení procesů s využitím moderních elektronických informačních a komunikačních technologií.
 • Zajištění širokých komunikačních schopností řídicího systému pro koordinaci dat všech sledovaných technologií a integrovaných subsystémů.
 • Zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti systému (bezpečnost osob, provozu systému, ochrana před nežádoucími účinky působícími na uživatele, vlivy prostředí, požár, přírodní vlivy).
 • Nezávislost na stávajících technologiích – není třeba měnit stávající infrastrukturu

ORSEC s.r.o.
Publikace „Guideline IP CCTV – Průvodce návrhem systému síťového videa“
Základem publikace jsou nejnovější informace z Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), ale také znění platných norem a již publikované materiály autorského kolektivu (Tomáš Mikula / TM project ; Jaromír Vomáčka / ANUVIO s.r.o.; Zdeněk Veiner ; Michal Randa / ORSEC spol. s r.o.).

Publikace je postavena na struktuře mezinárodně uznávaných dokumentů. Vychází ze skladby moderních kamerových systémů dle předních světových výrobců, kteří se v rámci organizace ONVIF od roku 2008 aktivně podílejí na vývoji standardů přímo pro komponenty síťového videa.

Schneider Electric
Levná a jednoduchá migrace na IP CCTV
Společnost Schneider Electric představuje novou verzi softwaru pro management IP kamerového systému DS NVs verze 7.2 značky Pelco, který nyní odpovídá standardům ONVIF 1.02. Díky tomu můžete do tohoto vysoce výkonného řídicího systému pro IP kamerové systémy připojit přes 700 druhů IP kamer od různých výrobců. Software je zdarma - volně stažitelný a provozovatelný, navíc jako bonus získáte k DS NVs až 4 bezplatné kamerové licence IP kamer Pelco.

Pokud chcete používat více než čtyři IP kamery Pelco nebo IP kamery od jiných výrobců stačí si pořídit příslušný počet licencí až do maximálního počtu 64 na server.

Nová IP kamera Spectra V HD
Nová otočná kamera Spektra HD značky Pelco by Schneider Electric má rozlišení 1280 na 960 bodů, což v praxi znamená 1.3 megapixelů. Díky možnostem kombinace 18 násobného optického zvětšení a 1.3 megapixelového rozlišení, máte zaručenou vysokou kvalitu snímaného detailu i po několikanásobném přiblížení. Tato kamera je navíc vybavena speciální spodní dome kopulí, která má takové optické vlastnosti, aby nezkreslila výsledný obraz ani při maximálním přiblížení. V porovnání s konkurenčními výrobky je kvalita obrazu etalonem pro otočné megapixelové kamery.

Kamera je vybavena funkcí WDR, která automaticky vylepšuje obraz v částech scény s nízkým osvětlením nebo naopak s příliš vysokým osvětlením, tak že v těchto oblastech nezaniknou potřebné detaily. I když se jedná o megapixelovou kameru, světelná citlivost je u této kamery až 0,02 luxů, což umožňuje vysokou kvalitu snímání i při nízkém osvětlení.

SIEMENS, s.r.o. divize Building Technologies
Ústředny SPC a dohledový software SPC Com XT s podporou audiovizuálního ověření poplachů přes internet
Aplikace SPC Com XT je softwarové poplachové přijímací, resp. ovládací centrum (IP pult centrální ochrany), v němž operátor může kliknutím myši na přijaté poplachové hlášení okamžitě vidět poplachové snímky nebo videa se zvukem z místa poplachu. SPC Com XT nabízí grafickou reprezentaci všech ústředen SPC připojených do systému. Zaznamenané poplachové snímky nebo videa se zvukem, přenesená zároveň s hlášením, umožňují okamžité ověření událostí a rozhodnutí o zásahu. Akce prováděné po nahlášení poplachu mohou být zaznamenány pro pozdější kontrolu a také mohou být zobrazeny procedury pro postup při poplachu, které uživatele provedou příslušnými kroky při řešení poplachu.

Ústředny řady SPC nabízejí 8 až 512 připojených zón, jsou dostupné v provedeních tak, aby splňovaly standardy EN 50131 stupně 2 nebo 3. Všechny komunikační moduly jsou připojitelné v libovolné kombinaci a ústředny umožňují vzdálené připojení přes všechny komunikační kanály, a poskytují tímto komplexní správu a ovládání, včetně nastavení, změn konfigurace, vzdálené diagnostiky i upgrade firmware.

SMOKE SCREEN - Jiří Chlebek
Bezpečnostní mlha
Jedná se o aktivní zabezpečovací systém na principu vytváření bezpečnostní mlhy, který je schopen ochránit Vaše cennosti během několika sekund. Hlavní myšlenkou celého systému bezpečnostní mlhy je vyplnit časovou mezeru mezi vniknutím pachatele do chráněných prostor a příjezdem bezpečnostní složky. Jsou to jednotlivé generátory malých rozměrů, které dokážou zaplnit prostor od 300m3 do 1500m3 za 1minutu. Může se jednat o sklady, prodejny, směnárny, garáže, klenotnictví, trezory, výlohy, domy a mnohé další prostory. Systém se může brát jako doplňkový, což znamená, že se napojí na stávající alarm, který je již nainstalován. Při vniku pachatele do objektu generátor okamžitě při spuštění alarmu začne vyplňovat prostor bezpečnostní mlhou, kde pachatel neuvidí na vzdálenost 20 cm vůbec nic. Už při startu produkování mlhy, bude pachatel hodně překvapený co se to děje a z praktických zkušeností pachatelé z 96% ihned utíkají. Při možnosti naistalování doplňkového příslušenství stroboskopu nebo sirény se ještě efekt zabezpečení mnohonásobně zvýší. Systém aktivně a velmi efektně zabrání k odcizení nebo zničení zboží a pachatele odradí od činu, tím NEVZNIKNOU žádné ŠKODY NA MAJETKU, ZAŘÍZENÍCH či PRODUKTECH.

Bezpečnostní systém dokáže zabezpečit prostor také během provozní doby za použití takzvaného PANIK tlačítka. Tato funkce je velmi vhodná do provozoven, které mohou být přepadeny a vykradeny během dne.

Vyprodukovaná mlha z generátoru je zdravotně nezávadná a neškodná v zanechání jakýchkoliv stop na elektronice, potravinách, různých kovech (zlato, stříbro, měď, ocel, ...), papíru, textilu atd…

VIAKOM CZ s.r.o.
Nové IP kamery VISION Hi-Tech v provedení D1 Widelux WDR a HDTV
Nový model kamery VC57-D88 PIXIM Seawolf od výrobce VISION Hi-Tech
Nové typy IP rekordérů od výrobců NUUO a AverMedia
Nové moderní průmyslové LED monitory
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
FSDays 2011 lákal návštěvníky mimo jiné na fotogenické nové vozy (foto: Ludmila Doudová).FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)Byly k vidění zajímavé nabídky firem z oblasti zabezpečování (foto: Ludmila Doudová).FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)3. ročníku FSDays se opět zúčasnila Policie ČR (foto: Ludmila Doudová).FSDays 2011: Některé expozice byly velice poutavě připraveny (foto: Ludmila Doudová).FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: Ludmila Doudová)FSDays 2011 (foto: mascotte)FSDays 2011 (foto: mascotte)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Průmyslové zóny v ČR jsou dobrou příležitostí pro investory (27x)
Česká republika je díky své poloze přirozenou křižovatkou mezi západní a východní částí Evropy a balkánskými zeměmi. To ...
Dny svařovací techniky – potřicáté a v novémDny svařovací techniky – potřicáté a v novém (25x)
Vamberský ESAB není třeba příliš představovat. Firma s dlouholetou tradicí stojí na pevných základech, neustále inovuje ...
Stavebnictví čeká tvrdý rok transformaceStavebnictví čeká tvrdý rok transformace (23x)
Ředitelé stavebních společností se na posledním Setkání lídrů českého stavebnictví 2011, konaném 18. ledna v Praze, shod...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (5 b.)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (5 b.)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
AZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebiAZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebi (5 b.)
AZ TOWER, po dokončení nejvyšší budova v České republice, má úspěšně za sebou první fázi výstavby. V tuto chvíli se doko...

NEJdiskutovanější související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (1x)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
KASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí strojKASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí stroj (1x)
O společnosti KASPER CZ je známo, že klade důraz spolupráci s médii. Právě proto pozvala zástupce z médií na prohlídku j...
Pražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátemPražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátem (1x)
Společnost CA IMMO získala zlatý certifikát DGNB pro budovu Amazon Court. Jedná se o nejvyšší možné hodnocení mezinárodn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice