KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Požadavky na stavební výrobky a konstrukce 1 – Přímá a rozšířená aplikace výsledků zkoušek

Požadavky na stavební výrobky a konstrukce 1 – Přímá a rozšířená aplikace výsledků zkoušek

Publikováno: 3.4.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 15:07
Rubrika: Materiály

Cíl vytvoření normových pravidel pro rozšířenou aplikaci směřuje k tomu, aby notifikované osoby mohly používat tato pravidla při rozšíření aplikace výrobků označovaných značkou CE nad rámec odpovídajících evropských technických specifikací. Klasifikace výsledků zkoušek platí totiž pouze pro hodnocený výrobek v jeho konečném použití.

Tato zásada by však vedla k neúměrně vysokým nárokům na zkoušení, a proto se mimo rámec přímé aplikace ( je prováděna v rámci závěrů z výsledku zkoušky) zpracovávají normy pro rozšířenou aplikaci, které specifikují pravidla a podmínky pro širší využití výsledků zkoušek. Týká se to jak možnosti rozšíření klasifikace na další změny parametrů výrobku, tak rozšíření klasifikace na celé skupiny výrobků. Následující tabulky uvádějí rozsah norem rozšířené aplikace zpracovávaných CEN TC 127.

TERMINOLOGIE A VÝKLAD ZÁSAD ROZŠÍŘENÉ APLIKACE
Pro jednotný postup při rozšířené aplikaci byly odsouhlaseny tyto definice: Definice výrobku Dohodnutý seznam vlastností výrobku, které se týkají daného typu výrobku. Deklaraci této informace provádí výrobce a ověřuje ji laboratoř, pokud je to proveditelné a odůvodnitelné. Výběr závažných informací musí být tabelizován a doložen příslušnými zprávami (tj. zkušební protokol, klasifikační dokument).
Jelikož tyto informace mohou být nad rámec těch, které jsou vyžadovány „technickými specifikacemi“, ale jsou zásadní pro posouzení požárního chování, FSG souhlasí s tím, že takové informace jsou prováděny notifikovanou osobou se zachováním důvěrnosti, ale pouze pro účely ověření shody.

Vlastnosti výrobku
Takové aspekty výrobku (fyzikální, chemické nebo vztažené ke způsobu výroby, montáže nebo uchycování výrobku), které jsou považovány za důležité pro vymezení výrobku v podmínkách možných vlivů parametrů požárního chování při zkoušce. Tyto vlastnosti jsou specifické pro daný typ výrobku.

Parametry požárního chování
Jsou to parametry, které jsou hodnoceny v průběhu požární zkoušky a které jsou používány při vyjádření výsledku zkoušky. Tyto parametry jsou specifické ke zkušební metodě. Například při zkoušce požární odolnosti je to vznícení bavlněného polštářku, objevení se plamenů a tvorba spár při posuzování celistvosti požárně dělicího prvku. Při zkoušce SBI je to FIGRA (rychlost rozvoje požáru), THR (celkové uvolňování tepla), SMOGRA (rychlost vývinu kouře) a vznik plamenně hořících kapek. Požadavky a podmínky před zkouškou Jsou to takové požadavky nebo úkony, které musí být splněny nebo provedeny před zkouškou nebo v jejím průběhu a které mohou být součástí zkušební metody nebo technické specifikace výrobku nebo průkazné specifikace. Výběr těchto požadavků může v sobě zahrnovat záměr konečného použití nebo možnosti rozšířené aplikace výrobku. Mohou obsahovat aspekty vztažené k odebírání vzorků, přípravě vzorků, kondicionování (venkovní kondicionování, předzkouškové úpravy, opotřebení nebo stárnutí) a montážní a upevňovací uspořádání pro zkušební vzorek.

Montážní a upevňovací uspořádání
Jsou to podmínky dané ve výrobkové normě nebo jiné podmínky dohodnuté s objednatelem zkoušky pro úpravu vzorku výrobku do podmínek zkoušky způsobem, který blíže odpovídá instalaci výrobku v jeho konečném použití. Definice uvažovaného konečného použití výrobku v praxi se týká jeho orientace, metody upevňování a montáže.

Přímá aplikace (přímá oblast aplikace výsledků zkoušky)
Výsledek postupu (včetně aplikace stanovených pravidel), kde jednotlivý výsledek zkoušky vyjádřený v údajích jednoho nebo více parametrů požárního chování je zobecněn tak, že je platný pro alternativy jedné nebo více vlastností výrobku.

Rozšířená aplikace (rozšířená oblast aplikace výsledků zkoušky)
Výsledek postupu (včetně aplikace stanovených pravidel, která mohou zahrnovat výpočtové postupy), který prohlašuje za aplikovatelné výsledky zkoušky, vyjádřené v údajích odpovídajících parametrů požárního chování a získané na základě jednoho nebo více zkušebních výsledků specifické zkušební metody a vztažené k vybranému výrobku (nebo k alternativám vlastností tohoto výrobku).

Klasifikace
Postup definovaný v EN 13501, kdy parametry požárního chování, získané z výsledků jedné zkoušky nebo souboru odpovídajících zkoušek, nebo z výsledku rozšířené aplikace, jsou porovnávány s mezními hodnotami těchto parametrů stanovenými jako kriteria určité klasifikace. Odpovídající klasifikace požární odolnosti, reakce na oheň a vnější požární namáhání střech jsou specifikovány v Rozhodnutích komise 2000/367/EC, 2000/147/ EC, resp. 2001/671/EC.

Klasifikační zkušební protokol
Je to zobecněný soubor zkoušek, který poskytuje maximum informací s ohledem na vliv proměnnosti vlastností výrobku na různé parametry požárního chování s ohledem na požadavky a podmínky před zkouškou a předpoklady rozšířené aplikace.

Kompletní článek včetně všech tabulek naleznete v časopise Konstrukce 1/2008. Možnost předplatného ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (104x)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...
Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (81x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...
Systém HRC – použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcíchSystém HRC – použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcích (53x)
Na nadcházejících řádcích si představíme přehled použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím, jejich klíčové vlastnos...

NEJlépe hodnocené související články

Korozní odolnost střešních mechanických kotevKorozní odolnost střešních mechanických kotev (5 b.)
Kovové části střešních kotevních prvků jsou vystaveny riziku koroze. U většiny šroubů, součástí střešních kotevních prvk...
Kde sehnat levné stavební materiály a nářadí? (5 b.)
V současné době je na trhu se stavebninami k dispozici nepřeberné množství kvalitních výrobků. Některé z nich by se tedy...
Příčiny koroze titanzinkových prvků stavebních objektů (4.3 b.)
Správné použití titanzinku je předpokladem pro zajištění dlouhodobé životnosti materiálu bez dalších požadavků na údržbu...

NEJdiskutovanější související články

Chemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiáluChemická kotva funguje v jakémkoliv stavebním materiálu (15x)
Připevnění umyvadla, zábradlí nebo ocelové konstrukce chemickou maltou je dnes tak snadné jako aplikace silikonového tme...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice