KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Obavy na stavebním trhu rostou, a to hlavně u stavařů realizujících inženýrské stavby

Obavy na stavebním trhu rostou, a to hlavně u stavařů realizujících inženýrské stavby

Publikováno: 26.10.2011
Rubrika: 2011

Zatímco rok 2011 by mohl být podle ředitelů stavebních společností mírně lepší, než se očekávalo, ve výhledu na příští rok zcela znatelně rostou obavy. Krize by tak měla pokračovat i v roce 2012. Podle nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 07/2011, kterou již pátým rokem vydávají společnosti CEC Research a KPMG Česká republika s podporou rovněž firem Harsco, 2VV a Weber Terranova, se na tom shodují jak velké, tak i střední a malé stavební společnosti.

Jak uvádí ředitel společnosti CEEC Research Jiří Vacek: „Aktuálně ředitelé stavebních společností očekávají pokles výkonu českého stavebnictví pro rok 2011 o 4,1 procenta, jsou tak o něco optimističtější než v dubnu letošního roku, kdy odhadovali pokles o 5,6 procenta.“ Stále nejvíce pesimistické v tomto ohledu jsou společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím., Boom, který jsme zaznamenali ve stavebnictví v minulých letech, se bude v tomto časovém horizontu těžko opakovat. Okolo sebe ale vidím některé náznaky, že situace se pomalu začíná stabilizovat,“ říká Luboš Tomášek, obchodní ředitel a člen představenstva Viamont DSP, ale v příštím roce očekává, že trh bude ještě mírně klesat.

Výhled na rok 2012 se konsistentně zhoršuje
Aktuální výsledky výzkumu ukazují na další pokračování poklesu sektoru a to o 2,4 procenta, přitom ještě v lednu tohoto roku ředitelé očekávali v roce 2012 mírný růst trhu (o 1,6 procenta). Pro příští rok bude kritická důvěra soukromých investorů ve vývoj naší i světové ekonomiky, udržení a navýšení státní podpory pro zateplování, ale zejména je potřebné přehodnocení státní politiky investic do výstavby silnic a dálnic. Dosavadní přístup vede k dalšímu propadu a pokračující krizi ve stavebnictví pro rok 2012,“ hodnotí situaci Ivan Kunst, ředitel společnosti Harsco Infrastructure CZ, s. r. o. Předpokládám, že v soukromém sektoru potrvá ještě nějakou dobu silný tlak na snížení stavebních cen. Developeři budou muset ještě tímto způsobem kompenzovat snížení hladiny prodejních cen bytů a vysoké ceny pozemků, které byly nakoupeny na vrcholu trhu,‘‘ komentuje Omar Koleilat, výkonný ředitel společnosti Crestyl. Pro srovnání: výsledky obdobného výzkumu realizovaného na Slovensku v květnu 2011 ukazují na stabilizaci tamního stavebnictví už v letošním roce, trh poklesne do konce roku jen o 1,8 procenta a v roce 2012 by již mohlo na Slovensku dojít k návratu růstu (o 4,0 procenta).

Jako příčinu pokračování špatného vývoje českého stavebního trhu uvádějí ředitelé stavebních společností úbytek projektů a tím i menší objem budoucí práce pro stavební společnosti., V delším časovém horizontu se bude spíše jednat o stagnaci nebo další pokles stavebního trhu ČR. V oblasti privátní sektoru nebyla zaznamenána vyšší aktivita, která by doplnila úbytky objemů zakázek z veřejných rozpočtů. Vyskytují se pouze individuální projekty bonitních developerů a investorů ze sektoru energetiky a průmyslu,“ uvedl Ing. Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu.

S očekávaným lepším vývojem stavebnictví v tomto roce oproti předchozím predikcím stavební firmy zlepšují i výhled svých tržeb za letošní rok. Ty by měly v roce 2011 klesnout v průměru o 1,7 procenta. Pokles by tak mohl být mírnější, než předpovídaly stavební firmy dříve. Pro rok 2012 však zcela nově uvádějí, že ještě nedojde ke stabilizaci a pokles tržeb bude pokračovat., Známky oživení jsme pozorovali ke konci roku 2010, kdy bylo možné vnímat větší optimismus ve stavebních firmách. Osobně však větší oživení na stavebním trhu zatím nevidím. Nadále platí, že projekty privátních investorů a developerů jsou zahajovány jen opatrně, neboť složitěji než dříve hledají svůj odbyt v podobě pronájmu kanceláří či prodejích bytů. Zároveň cítíme úbytek projektů ve státní a municipální sféře. Celá tato situace vede k zintenzivnění konkurenčního boje,“ myslí si Ing. František Vaculík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PSJ, a. s.

Sebedůvěra ředitelů klesá
Sebedúvěra šéfů stavebních společností v překonání konkurence v roce 2011 klesá. Navíc výhled na rok 2012 poprvé ukazuje na ještě menší míru optimismu než pro rok současný. V překonání konkurence v tomto roce aktuálně věří pouze 49 procent ředitelů společností.

Vytížení kapacit stavebních společností v aktuální plné sezóně oproti dubnu i lednu vzrostlo na úroveň 84 procent. Vliv na toto zlepšení ale měla i optimalizace kapacit stavebních společností., Jsme úspornější a produktivnější. Zabýváme se vnitřními procesy ve firmě, které analyzujeme a hledáme reálné možnosti ke zlepšení. Volné zdroje vkládáme do našich nových investic, které jsou rozpočtově méně nákladné. Když tento přístup udržíme, tak krizi překonáme. I tu budoucí, která teprve přijde,“ potvrzuje obecné trendy Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a. s. Zvyšování efektivity fungování společnosti je aktuálně stále nejvyšší prioritou ředitelů firem, zejména ve spojení s obavami ohledně
roku 2012 tak na českém stavebním trhu můžeme čekat ještě další optimalizace v této oblasti.

Tento trend potvrzuje i Pavel Kliment, partner společnosti KPMG Česká republika: „Pokles, v nejlepším případě stagnace stavebního trhu je primárně způsobena nízkou poptávkou, a to jak soukromou, tak veřejnou. Vzhledem k pokračující nejistotě a turbulencím na trhu nelze očekávat brzkou změnu k lepšímu. I za takových podmínek ale musí podnikání společnosti běžet. Možnosti změnit trh jsou minimální, reálnou příležitost vidím v dalším zefektivnění vnitřního fungování společností. Je otázka, zda dříve přijde pročištění trhu na straně nabídky, nebo růst poptávky.“

Segment středních/malých stavebních firem velice mírně zlepšil svá očekávání vývoje. Vážený průměr očekávání těchto firem ukazuje na snížení výkonu sektoru v tomto roce o 3,3 procenta (4,0 % v dubnu i lednu). Podíl společností očekávající kontrakci sektoru se téměř nezměnil, aktuálně se jedná o 58 procent firem (54 % v dubnu, 58 % v lednu).

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství pokračují ve zlepšování svých očekávání vývoje českého stavebnictví v tomto roce.

Aktuálně očekává pokles 58 procent ředitelů (61 % v dubnu, 65 % v lednu, resp. 72 % v říjnu 2010). Průměr jejich předpovědí vývoje českého stavebnictví v roce 2011 ukazuje na pokles sektoru o 2,8 procenta (4,7 % v dubnu, 4,8 % v lednu, 6,3 % v říjnu 2010). Jejich mírně rostoucí optimismus je do jisté míry dán očekáváním, že pozemní stavitelství má již to nejhorší za sebou (na rozdíl od inženýrského) a to by mohlo brzdit výraznější propad celkového výkonu stavebnictví.

„Naději vkládám do segmentu pozemního stavitelství. Zde již pomalu dochází k pokrizovému oživení trhu a to hlavně zásluhou privátních investorů. Inženýrské stavitelství se nadále propadá. Týká se to zejména dopravní infrastruktury. Doufám, že poslanci neschválí návrh rozpočtu ministerstva fi nancí pro SFDI na příští rok. V opačném případě vidím reálné nebezpečí, že přijdeme o prostředky EU na Operační program Doprava tím, že by nebyl zajištěn dostatek zdrojů na povinné spolufinancování projektů,“ dodal Ing. Petr Čížek, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. a předseda Sdružení pro výstavbu silnic.

Největší pokles očekávají představitelé inženýrského stavitelství
Stále nejvíce negativní výhled je možné vidět především u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Je to samozřejmě dáno aktuální situací, nízkým stavem zakázek v tomto segmentu a rovněž omezeným výhledem v oblasti nových zakázek (chybí především zakázky financované z veřejných rozpočtů).

„Ve stavebním sektoru vládne stále nervozita, která plyne především z toho, že není jasné, zda bude Česká republika schopna fi nancovat nezbytný rozvoj dopravní infrastruktury. V případě, že se negativní prognózy vyplní, přinese to sebou bohužel i dramatické propouštění zaměstnanců stavebních firem. K odvrácení tohoto vývoje se snažíme hledat stavební příležitosti i mimo Českou republiku, především na Slovensku,“ uvedl Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva a obchodní ředitel EUROVIA CS, a. s.

„Očekával jsem, že k oživení českého stavebnictví dojde nejdříve v roce 2013, ale s ohledem na dramatičnost globálního politicko - ekonomického vývoje si tím už zdaleka nejsem tak jist. Spíš si myslím, že s ohledem na zuřící cenové války dojde k dramatickému pročištění trhu v létech 2011 – 2012 a rovnováha nastane spíše selekcí dodavatelů a redukcí na straně nabídky,“ doplnil Ing. Ondřej Chládek, ředitel strategie společnosti Chládek & Tintěra Pardubice a. s.

Další výsledky tohoto výzkumu ukazují, že ředitelé projektových a inženýringových společností v převážné většině očekávají pokračování konsolidace trhu a ukončení činnosti některých firem (potvrzuje 70 procent respondentů). V průměru odhadují, že trh by mohlo během tohoto roku opustit 13 procent společností. Opět jsou pesimističtější zástupci projektů pro inženýrské stavitelství (očekávají snížení o 15 procent), respondenti ze segmentu pozemního stavitelství očekávají méně bankrotů (necelých 11 procent).

Vývoj stavebnictví (predikce firem)
  Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko
2011 - 4,1 % - 1,8 % - 5,0 % 3,4 %
2012 - 2,4 % 4,0 % 2,1 % 1,5 %

Concerns are Growing in the Construction Market, Particularly in Construction Companies Executing the Civil Engineering Structures
While the year 2011 could be, according to the construction companies’ directors, slightly better than expected, the outlook for the next year has obviously sparked increasing concerns. The crisis could continue also in 2012. According to the latest Quarterly analysis of the Czech construction industry 07/2011, this opinion is shared in large and medium-sizes and small construction companies. Still the most negative outlook can be observed primarily in companies engaged in civil engineering industry sector. It is of course based on the current situation, the low interest in placing the orders in this segment and also limited outlook in the field of new orders.

Z podkladů CEEC Research

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Očekávaný vývoj stavebnictvíJiří VacekIng. Pavel PilátIng. František Vaculík

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Virtuální prohlídka Nové Karoliny a Obchodně-zábavního centra (26x)
Díky vstřícnosti společností MULTI Development Czech Republic a.s. a K4 a.s. vám přinášíme jednu z prvních aktivníc...
Průmyslové zóny v ČR jsou dobrou příležitostí pro investory (25x)
Česká republika je díky své poloze přirozenou křižovatkou mezi západní a východní částí Evropy a balkánskými zeměmi. To ...
VIDEO: Nová Karolina bude bez mostu, který navrhla architektka Jiříčná (24x)
Práce na Nové Karolině v centru Ostravy rychle pokračují. Vedení města ale oznámilo, že most od světoznámé architektky E...

NEJlépe hodnocené související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (5 b.)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
Touax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém krajiTouax vybudoval nejekologičtější lakovnu v Olomouckém kraji (5 b.)
Společnost Touax, která se zabývá výrobou a montáží modulových staveb, investovala přes deset milionů korun do inovace l...
AZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebiAZ TOWER začíná pomalu stoupat k nebi (5 b.)
AZ TOWER, po dokončení nejvyšší budova v České republice, má úspěšně za sebou první fázi výstavby. V tuto chvíli se doko...

NEJdiskutovanější související články

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vyvinula unikátní zařízení na zkoušení malých vzorků SPUTT 500 (1x)
Materiálový a metalurgický výzkum, dceřiná společnost Třineckých železáren, vyvinula nové, kompaktní zařízení na zkoušen...
KASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí strojKASPER CZ představil novinářům zimní stadion v Jičíně a nový unikátní dřevoobráběcí stroj (1x)
O společnosti KASPER CZ je známo, že klade důraz spolupráci s médii. Právě proto pozvala zástupce z médií na prohlídku j...
Pražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátemPražská kancelářská budova Amazon Court byla oceněna zlatým certifikátem (1x)
Společnost CA IMMO získala zlatý certifikát DGNB pro budovu Amazon Court. Jedná se o nejvyšší možné hodnocení mezinárodn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice