KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Halové a střešní konstrukce    Nová výrobní hala na barevné plastové profily firmy Schüco byla otevřena ve Weißenfelsu, sídle divize plasty

Nová výrobní hala na barevné plastové profily firmy Schüco byla otevřena ve Weißenfelsu, sídle divize plasty

Publikováno: 18.10.2013, Aktualizováno: 30.10.2013 14:26
Rubrika: Halové a střešní konstrukce

Výrobní závod na plastové okenní a dveřní profily firmy Schüco International KG v německém Weißenfelsu má od března letošního roku novou výrobní halu. Barevné profily z plastu zde bude vyrábět 11 automatizovaných linek. Do nového projektu, 17 měsíců trvající stavby, firma investovala více než 11 milionů EUR. Výsledkem je výrobní hala o rozloze 6 300 m2 včetně potřebného zázemí, od kancelářského a sociálního až po logistické a manipulační.

Hala je vybavena nejmodernější technikou, zajišťující bezproblémový výrobní proces. Zvláštní pozornost zaslouží plně automatický zásobník pro přípravu nařezaných fólíí, 11 vysoce automatizovaných kašírovacích linek a regálový sklad pro 1 000 rolí fólií. K dispozici je i menší výrobní linka, na které lze rychle a ekonomicky efektivně kašírovat zakázky menšího rozsahu. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Výrobní a kancelářský objekt firmy Schüco PWS GmbH & Co. KG se nachází v jižní části této filiálky společnosti SCHÜCO International KG ve Weißenfelsu. Pozemek se nachází na jihozápadní straně Weißenfelser Straße (B 176) v místní části Borau a je dosažitelný z této ulice.

Ze západu na východ je komplex budov Schüco PWS GmbH & Co. KG rozčleněn na následující úseky:

  • Kašírovací hala a směšovací objekt s příslušným silem
  • Správní budova
  • Sociální zázemí a technický úsek (spojovací objekt)
  • Lisovací hala s integrovaným výdejem zboží
  • Sklad konstrukčních částí
  • Venkovní skladovací plochy pro PVC-výlisky
  • Venkovní skladovací plochy pro ocelové díly

Novostavba je rozdělena na přízemní výrobní halu s provozně‑technickou nadstavbou, přízemní sklad konstrukčních částí s jeřábovou dráhou a navazující, částečně podsklepenou, třípatrovou část obsahující kanceláře a sociální zázemí.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Nosný systém haly je tvořen železobetonovými sloupy, které jsou zasazeny do úložných základových patek. Mezi sloupy jsou vsazeny železobetonové prefabrikáty v podobě kombinovaných tepelně-izolačních desek, dosedajících na základy sloupů. Ty jsou v prostoru vrchní hrany terénu dodatečně opatřeny tepelně-izolačním spojovacím systémem (dle DIN 18195-4).

Jako vazníky jsou použity ocelové příhradové konstrukce o rozpětí max. 40 m, které dosedají do opěr vnějších sloupů, resp. na sloupy uspořádané v ose 9. Sklon střechy činí 3 %.

Vnější stěnu tvoří tepelně-izolační ocelové kazety s vlnitým plechem, která je integrována do celkového komplexu budov Schüco. Úseková dělící stěna v ose 2 je postavena jako protipožární zeď, která dle příslušných předpisů sahá až k horní hraně střechy.

Podlahová deska a podlaha kašírovací haly jsou vyrobeny ze zátěžového válcovaného betonu, potaženého ekologickým disperzním plastovým estrichem.

Světlá výška v úseku kašírování činí minimálně 6,13 m, od vrchní hrany podlahy po spodní hranu ocelové příhradové konstrukce. Světlá výška provozně-technického úseku činí 2,96 m, od vrchní hrany podlahy.

Nosný systém kancelářské a sociální přístavby tvoří taktéž železobetonové sloupy usazené v úložných základových patkách. Mezistropy a střecha jsou provedeny jako duté stropy. Vnější stěny jsou vyrobeny z tepelně izolovaných ocelových kazet, které jsou taktéž z vlnitého plechu. Vnitřní stěny mají hrázděnou podobu a byly postaveny suchou metodou, vnitřní stěny schodiště jsou ze železobetonu a tvárnicového zdiva. V kancelářském a sociálním úseku byly v osách D3 a H1 vytvořeny vnitřní protipožární stěny, procházející všemi podlažími.

Ve sklepním prostoru kancelářské a sociální budovy se nachází technicko-provozní zázemí. Přívody jednotlivých médií jsou z protilehlého technického objektu vedeny podzemním průchozím kanálem. Další prostory jsou využívány jako archiv. V přízemí se nachází kanceláře technického personálu kašírovacího úseku (vedoucí výroby,
sekretariát, vedoucí týmu) a odpočívárna, toalety a převlékací a sanitární prostory pro pracovníky výroby. Prostory v horním podlaží mají zdůraznit úzký kancelářský objekt v rámci firemního pozemku. Na každém podlaží se kromě kuchyňky, serverovny, kopírky a sanitárních a úklidových prostor nacházejí kanceláře pro 1 až 3 zaměstnance, dále pak konferenční místnost s videokonferenčním zařízením a velkoprostorová kancelář. Velikost jednotlivých kanceláří byla přizpůsobena základnímu rozměru stávajících kanceláří a optimalizována tak, aby bylo možno kdykoliv provést přestavbu na větší či menší kancelářskou jednotku. K zastínění kanceláří byly použity venkovní žaluziové systémy s funkcí denního světla, napojené na centrální řídicí systém.

VYTÁPĚNÍ A REKUPERACE
Oba stavební objekty jsou teplem zásobovány z nové plynové přípojky, nacházející se v kotelně technického objektu. Tam se nacházejí také všechny potřebné armatury a plynoměr. Voda o teplotě max. 70 °C je zajišťována dvěma plynovými kotli o výkonu 720 a 895 kW. Každý kotel je proti přetlaku jištěn pojistným ventilem (vybavovací tlak 3,0 bar), pojistným teplotním a tlakovým ventilem a pojistným teplotním čidlem. K zajištění dostatečného množství vody je instalována stanice na udržování tlaku s automatickým doplňováním a odvzdušněním, každý kotel má navíc svou expanzní nádobu. Topný systém objektu je provozován v topném rozsahu 60/40 °C.

K zásobování jednotlivých topných okruhů jsou v technickém objektu a ve sklepě kancelářské přístavby instalovány příslušné rozvaděče. Během zásobování kašírovací haly se na rozvaděčích otevírají plně pouze ty odbočky, které jsou určeny právě k zásobování kašírovací haly. Ostatní odbočky jsou opatřeny uzavíracími ventily a opatřeny slepými přírubami. Na rozvaděči ve sklepě kancelářské přístavby jsou instalovány napájecí čerpadla k zásobování veškerého zařízení umístěného v kašírovací hale. Ohřívače vzduchu jsou zásobovány napájecím čerpadlem instalovaným přímo ve sklepě. V přívodovém potrubí každého ohřívače vzduchu je instalován regulační ventil (LU Kieback & Peter). Pro všechny ostatní spotřebiče jsou instalována separátní topná čerpadla a trojcestné ventily.

Přiváděcí potrubí k deskovým radiátorům ve sklepě je připojeno k rozvodnému potrubí do kašírovací haly. Do tohoto přiváděcího potrubí jsou instalovány regulátory diferenčního tlaku a uzavírací ventily. Topná tělesa jsou vybavena nastavitelnými termostatickými ventily a vypouštěcími a odvzdušňovacími kohouty. Všechna topná tělesa lze navíc separátně uzavřít a vypustit. Potrubní rozvody jsou provedeny v dvouvětvém systému. Topný systém lze odvzdušnit v jeho nejvyšším bodě a vypustit pak v nejnižším. Veškeré topné rozvody jsou tepelně izolované v souladu s příslušnou normou.

V objektu byla k řízení kompletní systémové techniky použita centrální řídící technika značky Kieback & Peter. V tomto systému se vydávají a zaznamenávají relevantní hlášení, takže existuje možnost zasahovat do systému, načítat a měnit parametry, a řídit systém v závislosti na spotřebě.

Ventilační kanály a trubky jsou instalovány především v prostoru vazníků a upevněny k trapézovému plechu. Trapézový plech lze zatížit 150 kg/m2. Přístroje vzduchotechniky a ventilátory jsou také instalovány v prostoru vazníků kašírovací haly na podpěrných konstrukcích a nutných obslužných chodnících. V kašírovací hale je instalováno 14 kašírovacích strojů. Tyto stroje lze dle potřeby použít jako základní stanice (primární stroje) nebo jako vakumaty. Všechny kašírovací stroje jsou vybaveny uzavírací klapkou, která se po vypnutí stroje uzavírá po nastavitelné době doběhu. Kapacita ventilátoru odsávání primárního stroje je regulována v závislosti na
otevření klapky. Ventilátor odsávání vakumatu běží na konstantní výkon. Odsávání vakumatů má vysoký obsah škodlivých látek. Pro zajištění rovnoměrné rychlosti proudění vzduchu v potrubním vedení se po uzavření klapky v potrubí vakumatu otevře klapka do prostoru. Zařízení pro přívod vzduchu zajišťuje přívod klimatizačního venkovního vzduchu do kašírovací haly. Zatímco objem přívodního vzduchu zůstává konstantní, může venkovní a oběhový vzduch variovat v rozmezí 0 až 100 %. Objem odpadního vzduchu v odsávacím zařízení se mění v závislosti na požadovaném odsávání stroje. Mezi přívodním a odvodním zařízením je instalován systém regenerace tepla prostřednictvím systému propojení obou okruhů (KLV-systém). K přívodu vzduchu jsou instalovány tepelně, resp. elektricky nastavitelné nasávací otvory. Pro zásobování sociálního zázemí klimatizačním venkovním vzduchem je instalováno kombinované zařízení pro nasávání/odsávání vzduchu s diagonálním tepelným výměníkem. Pro společné zásobování laboratoře a skladu v kancelářském objektu klimatizačním venkovním vzduchem je instalováno zařízení pro nasávání vzduchu. Odpadní vzduch je z laboratoře a skladu odsáván separátními ventilátory. Prostory archivu a strojovny ve sklepě jsou venkovním vzduchem zásobovány pomocí kombinovaného zařízení pro nasávání/odsávání vzduchu s diagonálním tepelným výměníkem. V technickém objektu se mj. nachází místnost s transformátorem a elektrorozvodna, které jsou odvětrávány. Obě místnosti jsou vybaveny jedním stropním ventilátorem, který brání překročení stanovené prostorové teploty (elektrorozvodna 35 °C, transformátor 40 °C). Čerstvý vzduch je přiváděn mřížkou ve venkovních dveřích. V elektrorozvodně je navíc instalováno klimatizační zařízení, které zajišťuje příslušnou okolní teplotu. Rozvodná skříň obsahuje odsávací potrubí, vyvedené nad střechu.

TREND BAREVNÝCH OKEN A DVEŘÍ Z PLASTU
Podíl barevných profilů na celkové produkci divize plastů firmy Schüco je v současné době 30%, přičemž stále se stoupající tendencí. Firma drží skladem více než 380 000 m2 fólií v 70 různých barevných odstínech a povrchových strukturách. Záměrem je schopnost rychle a flexibilně reagovat na individuální požadavky zákazníků. K tomu významně přispívá i dostatečný počet kašírovacích linek, na kterých dochází k trvalému nanášení fólie na profil. Nově vybudovaná hala disponuje prostorem pro celkem 14 kašírovacích linek.

Dokončená investice potvrzuje, že sídlem divize plastových profilů Schüco je jednoznačně Weißenfels, město vzdálené půl hodiny jízdy autem z Lipska. Odtud jsou barevné plastové profily značky Schüco distribuovány do celé Evropy, včetně zákazníků z České republiky a Slovenska. Firma se v regionu stala atraktivním zaměstnavatelem a společensky odpovědným podnikem. V současnosti spolupracuje s 60 učni, kteří mají nejlepší šanci po dokončení studia nastoupit do firmy Schüco jako trvalí zaměstnanci.

Z podkladů Schüco International KG

New Manufacturing Hall for Coloured Plastic Profiles of Schüco Company was Opened in Weißenfels, the Seat of Plastics Division
The manufacturing plant producing plastic window and door profiles of Schüco International KG company in Weißenfels, Germany, has had a new manufacturing hall since March of this year. Coloured plastic profiles will be produced by 11 automated lines. The company invested more than EUR 11 million into the new project, 17-month building activity. The result is a 6,300 m2 sized manufacturing hall including the necessary background from the office and social background to logistics and manipulation.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová hala je sídlem divize plasty.Opláštění haly tepelně‑izolačními ocelovými kazetamiKašírovací hala s plně automatizovanými linkami

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktivní centrum obce RatíškoviceAktivní centrum obce Ratíškovice (42x)
Stavba aktivního centra je charakteristická svojí atypičností, požární odolností nosné konstrukce R45 a množstvím tesařs...
Navrhování celodřevěných tesařských spojůNavrhování celodřevěných tesařských spojů (42x)
Článek představuje novou metodiku, která se zabývá návrhem plátového nastavovacího spoje vhodného pro opravy cenných his...
Spřahování ocelobetonových konstrukcíSpřahování ocelobetonových konstrukcí (35x)
Společnost Hilti už několik desetiletí působí na celosvětovém trhu stavebnictví. Už v roce 1941 si společnost Martina Hi...

NEJlépe hodnocené související články

Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...
Nová sportovní hala VyškovNová sportovní hala Vyškov (5 b.)
Ve městě Vyškov byla vystavěna nová sportovní hala, která je primárně určena pro tenis. Hala na podlahové ploše 1 420 m2...
Logistické centrum pre KIKLogistické centrum pre KIK (4.5 b.)
Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila druhú etapu logistického centra pre spoločnos...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice