KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Halové a střešní konstrukce    Nová hala v Polné u Jihlavy aspiruje na ekologického Oskara!

Nová hala v Polné u Jihlavy aspiruje na ekologického Oskara!

Publikováno: 12.11.2017, Aktualizováno: 13.11.2017 10:41
Rubrika: Halové a střešní konstrukce

Český výrobce plastových a hliníkových oken DAFE-PLAST, který v letošním roce oslavuje 25 let od svého založení, otevřel v Polné u Jihlavy nové výrobní a administrativní prostory, které jsou výsledkem částečné rekonstrukce stávajícího areálu spojené s výstavbou nové výrobní haly o rozloze 1 680 m2. Celková výše investice se pohybovala v řádu 60 milionů korun českých a společnosti DAFE-PLAST se na ni podařilo jako prvnímu subjektu v ČR získat příspěvek v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě rozšíření výrobního zázemí a vytvoření nových pracovních míst přinese především značné snížení energetické náročnosti provozu, které výrazně napomůže snížení zatížení životního prostředí v regionu, díky čemuž nyní stavba aspiruje na tzv. ekologického Oskara.

Hlavním cílem celého projektu, jehož příprava byla zahájena v druhé polovině roku 2015, byla rekonstrukce původních výrobních prostor a přístavba nové výrobní budovy za účelem rozšíření výrobní kapacity hliníkové výroby. „Technický stav původní výrobní haly pocházející 80. a 90. let minulého století byl naprosto nevyhovující a její provoz energeticky velmi náročný. Bylo tedy nutné prostory rozšířit a zkultivovat, aby vzniklo nové vysoce moderní výrobní prostředí, které by vyvážilo kapacity mezi divizí výroby plastových okenních výplní a divizí výroby hliníkových okenních výplní a zároveň snížilo vysokou energetickou náročnost celého provozu,“ uvádí Jiří Fejta, majitel společnosti DAFE-PLAST, tradičního českého výrobce plastových, hliníkových oken a dveří a zimních zahrad. Část finančních prostředků na rekonstrukci získala společnost DAFE-PLAST prostřednictvím dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program podpory – Nemovitosti, která slouží jako příspěvek pro rozvoj ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědného podnikání. „V rámci České republiky jsme se stali vůbec první společností, která na tento dotační titul dosáhla. Zatímco jiní v tuto chvíli teprve připravují své projekty, my máme postaveno a prostředky již úspěšně čerpáme,“ říká s úsměvem Jiří Fejta.

VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Kromě samotných výrobních a skladovacích prostor, které se nacházejí v přízemí nově zrekonstruované a rozšířené výrobní haly, došlo v nové nástavbě v druhém nadzemním podlaží k vytvoření nových prostor, které slouží jako zázemí pro zaměstnance a administrativu a mimo jiné nabízí úchvatný výhled na město Polná z ptačí perspektivy. „V částečné výstavbě v prvním patře byla vystavěna nová vícefunkční jídelna pro cca 100 zaměstnanců, šatny s hygienickým zázemím, profesionální přípravna pro jídelnu a administrativní zázemí pro technologický výzkum a vývoj,“ říká Jiří Fejta. Celá tato část splňuje náročné požadavky třídy A energetické náročnosti budovy a využívá řadu inovativních technologických zařízení čerpajících z obnovitelných zdrojů energie. „Celý komplex je zónově vytápěn a chlazen prostřednictvím tepelného čerpadla včetně přípravy teplé vody. Primární okruh tvoří soustava čtyř hlubinných jímacích vrtů a plošný kolektor umístěný v retenční akumulační nádrži pod obří vsakovací galerií dešťových vod,“ uvádí Jiří Fejta. Do této galerie je odváděna dešťová voda ze ¾ celkových ploch nového i stávajícího provozu, díky čemuž bude většina roční bilance likvidována v souladu s novými vyhláškami o nakládání s dešťovými vodami.

Odvětrávání objektu je vyřešeno prostřednictvím tří samostatných rekuperačních jednotek, které fungují v automatickém režimu a kromě zpětného získávání tepla a výměny vzduchu slouží také k regulaci vzdušné vlhkosti. „Součástí objektu je také fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kW umístěná na střeše, která je připravena na připojení systému skladování elektrické energie a která nyní dodává elektrickou energii do stávající sítě během pracovních dní. Během víkendů a dnů pracovního klidu slouží tato elektrárna na ohřev vody v akumulačních zásobnících pro vytápění,“ doplňuje Jiří Fejta.

ASPIRUJE NA E.ON ENERGY GLOBE

Dosažení nízké energetické náročnosti provozu inspirovalo vedení společnosti k přihlášení stavby do devátého ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Tato mezinárodní soutěž, jejímž iniciátorem je v České republice energetická společnost E.ON, je známá také pod názvem ekologický Oskar a každoročně oceňuje ty nejzajímavější projekty a nápady v oblasti ekologie, inovací a energetických úspor. „Díky tomu, že v nových výrobních prostorech využíváme opravdu inovativních technologií, které výraznou měrou přispívají k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, si myslím, že máme reálnou šanci tzv. ekologického Oskara získat a zařadit se tak po bok mnoha inspirativních projektů, kterým se podařilo obdržet tuto cenu v minulých letech,“ vysvětluje Jiří Fejta.

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU

Otevření nového provozu přinese, kromě zvýšení energetické soběstačnosti areálu a s tím spojeného snížení provozních nákladů i zatížení životního prostředí, společnosti DAFE-PLAST a celému polenskému regionu celou řadu dalších významných benefitů. „Uvedení nových výrobních a administrativních prostor do provozu přispěje k efektivnějšímu využití stávajícího pozemku i optimalizaci výrobních procesů, a tím pádem ke zvýšení produktivity práce. Do budoucna také očekáváme výrazné rozšíření výrobního sortimentu a portfolia nabízených produktů, což by nám mělo pomoci zvýšit konkurenceschopnost a umožnit získání nových zákazníků, a to jak na českém trhu, tak i v zahraničí,“ říká Jiří Fejta. V místě realizace by mělo také dojít k vytvoření 12 nových pracovních míst, které budou vhodné jak pro muže, tak i pro ženy. „Rozšíření výrobních kapacit nám umožní posílit náš výrobní tým v hliníkové výrobě,“ dodává Jiří Fejta.

Otevření nových prostor je tak jasným potvrzením toho, že společnost DAFE-PLAST ani 25 let od svého založení nezahálí a neustále dynamicky rozvíjí svůj potenciál a upevňuje svoji pozici jednoho z nejvýznamnějších výrobců okenních elementů na českém trhu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Generálním dodavatelem stavby byla společnost Podzimek a synové s. r. o. z Třeště. Nově postavená hala se skládá ze dvou hlavních částí – zatímco v přízemí se na ploše 1 700 m2 rozkládají především výrobní a skladovací prostory, v prvním patře došlo k vytvoření nových prostor, které slouží jako zázemí pro zaměstnance a administrativu a díky využití inovativních technologií a obnovitelných zdrojů energie splňují náročné požadavky třídy A energetické náročnosti budovy.

Hlavní ocelová konstrukce nové haly byla dodána společností Strojírny Podzimek, s. r. o., která náleží do sdružení rodinných firem Podzimek (jednou z podmínek realizace projektu byl požadavek maximální komplexnosti dodávek). Konstrukce je sestavena z ocelových sloupů a vazníků a stojí na pilotech, které jsou cca sedm až deset metrů hluboké a jsou umístěné v cca 8 500 m3 stabilizované navážky.

Jako obvodový plášť, jehož hlavním dodavatelem byla společnost Bedox a. s. z Prahy, byly použity sendvičové panely firmy Kingspan a. s. sídlící v Hradci Králové. Jsou vyplněny minerální vatou, díky čemuž dosahují vysoké úrovně požární bezpečnosti. Zatímco v nové části byly využity panely o síle 200 mm, ve staré části došlo k částečnému využití původní izolace, která byla za pomoci panelů o síle 80 mm dorovnána na tloušťku 150 mm. Součástí obvodového pláště je také střecha vybavená automaticky provětrávanými světlíky.

TECHNOLOGIE

V areálu objektu je umístěna obří vsakovací galerie o velikosti 350 m3, která je tvořena plastovými boxy dodávanými společností Rehau, s. r. o. Slouží k odvádění a vsakování dešťové vody z cca 80 % celkových ploch nového i stávajícího provozu. Umožňuje tak likvidovat většinu roční bilance v souladu s novými vyhláškami o nakládání s dešťovými vodami, což firmě DAFE-PLAST mimo jiné výrazně šetří finance.

Vytápění a chlazení celého komplexu a administrativního patra je vyřešeno prostřednictvím systému, který byl dodán společností Nukleon s. r. o. z Třebíče. Součástí tohoto systému je tepelné čerpadlo Nibe od společnosti NIBE s. r. o. Dražice, o výkonu 40 kW, tři retenční nádrže a soustava hlubinných jímacích vrtů. Retenční a akumulační nádrže, které jsou umístěné 1,5 m pod úrovní vsakovací galerie a zasypané kačírkem, slouží k ukládání chladu zejména v letním období. Soustava čtyř hlubinných jímacích vrtů o délce 4 × 137 m je určena k získávání energie. Ve strojovně energetického zásobování a řízení objektu, která se nachází v přízemí nově postavené haly, jsou umístěny také dvě nádrže pro teplou užitkovou vodu (TUV) a každá má objem každá 1 000 l a dvě akumulační nádrže s objemem 2 × 1 200 l. Jedna je určena pro teplé médium a druhá pro chlad, který v letním období zónově dokáže chladit horní část objektu. Celý systém, který rozvádí energii do podlahového topení a rekuperačních větracích jednotek vzduchotechniky (VZT), umožňuje zásobovat objekt teplem i chladem současně. Například šatny, které jsou umístěny směrem na sever a je v nich nutné udržovat vyšší vnitřní teplotu, se vytápí. Jídelnu, která směřuje na jih a má kapacitu 100 osob, a z toho důvodu v ní může docházet k přehřívání, je přitom možné v tu samou chvíli ochlazovat.

Odvětrávání objektu je vyřešeno prostřednictvím tří samostatných rekuperačních jednotek dodaných společností Neko Klima, s. r. o. z Jihlavy. Jednotky fungují v automatickém režimu a kromě regulace vzdušné vlhkosti a výměny vzduchu slouží také k ovlivňování teploty. Díky předřazenému chladiči, jehož výkon dosahuje u hlavní jednotky až 20 kW chladícího výkonu, umožňují rekuperační jednotky nejen zpětné získávání tepla, ale také ochlazování vzduchu.

Součástí objektu je také fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kWp umístěná na střeše, jejíž dodání měla na starosti společnost Nevečeřal s. r. o. z Lipnice nad Sázavou. Během pracovních dnů elektrárna dodává elektrickou energii do stávající sítě a o víkendech a dnech pracovního klidu, kdy je odpojené tepelné čerpadlo, slouží na ohřev vody v akumulačních zásobnících pro vytápění a TUV. Do budoucna je elektrárna připravena také na připojení systému skladování elektrické energie.

Z podkladů DENDRIT s. r. o.

New Hall in Polné near Jihlava Shooting for Ecology Oscar!
DAFE-PLAST–a Czech producer of plastic and aluminium windows– who is celebrating 25 years this year has opened new manufacturing and administrative premises in Polné in Jihlava which are a result of partial reconstruction of the existing premises accompanied by construction of production hall having the area of 1,680 m2. In total, the investments amounted to 60 million CZK. As the first entity in the Czech Republic, DAFE-PLAST Company managed to obtain a contribution within the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness. In addition to the expansion of production area and creation of new jobs, construction will especially reduce energy consumption of operation, what will significantly contribute to the reduction of load exerted to environment in the region, and thanks to that the building aspires to the so-called Ecology Oscar.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Položené potrubí jednotlivých polí plošného kolektoruStavební příprava plošného kolektoru v retenční akumulační nádržiMontáž vsakovací galerie o objemu 350 m3Strojovna energetického zásobování a řízení objektuAkumulační nádržeRovnotlaké větrání s rekuperační jednotkou s možností dohřevu či chlazení v administrativní částiDostavba haly s administrativní nástavbou (vlevo) v návaznosti na původní, rekonstruovanou částNová hlavní vjezdová brána objektuCelkový pohled na novou halu s nástavbou administrativní části (vpravo) v návaznosti na rekonstruovanou halu (vlevo)Střecha nové haly s fotovoltaickými panely o maximálním výkonu 30 kWpProstor nové haly výroby hliníkových prvků navazující na původní, rekonstruovanou část (v pozadí)Kašírovací linka v jedné z původních, rekonstruovaných hal

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Navrhování celodřevěných tesařských spojůNavrhování celodřevěných tesařských spojů (63x)
Článek představuje novou metodiku, která se zabývá návrhem plátového nastavovacího spoje vhodného pro opravy cenných his...
Spřahování ocelobetonových konstrukcíSpřahování ocelobetonových konstrukcí (48x)
Společnost Hilti už několik desetiletí působí na celosvětovém trhu stavebnictví. Už v roce 1941 si společnost Martina Hi...
Aktivní centrum obce RatíškoviceAktivní centrum obce Ratíškovice (39x)
Stavba aktivního centra je charakteristická svojí atypičností, požární odolností nosné konstrukce R45 a množstvím tesařs...

NEJlépe hodnocené související články

Montovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v ZaječíMontovaná hala v areálu Vinařství U kapličky v Zaječí (5 b.)
Ve známém vinařském areálu Vinařství U Kapličky na Jižní Moravě, kde se natáčel filmový snímek Bobule vyrostla nová mode...
Nová sportovní hala VyškovNová sportovní hala Vyškov (5 b.)
Ve městě Vyškov byla vystavěna nová sportovní hala, která je primárně určena pro tenis. Hala na podlahové ploše 1 420 m2...
Logistické centrum pre KIKLogistické centrum pre KIK (4.5 b.)
Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila druhú etapu logistického centra pre spoločnos...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice